DUDA Jerzy Paweł

Urodził się 17.07.1950 r. w Gorzowie Wlkp. Ukończył Wydział Matema­tyczny na Uniwersytecie Warszawskim oraz Państwową Szkołę Muzyczną I st. w Gorzowie. Nie należy do związków twórczych, ale szczyci się tytułem Głównego Eksperta ds. Piosenki Turystycznej, nadanym mu 3 XII 1975 r. przez Radę Naczelną SZSP oraz SPiT Almatur.  
   
   
   
Pracuje w Grodzkim Domu Kultury, gdzie od 1981 r. prowadzi Klub Piosenki.  
Skomponował kilkaset piosenek z pogranicza pio­senki turystycznej i poezji śpiewanej. Jego upodobania muzyczne można zamknąć w szero­ko pojętej „krainie łagodności” z dodatkiem country. Nagrał dwie kasety: „Dwa krzyże” i „Beskidzie mój”. Jego kompozycję „Psalm Narodzenia” do tekstu Joanny Kulmowej śpiewa chór Cantabile (psalm nagrany został także na płycie tego chóru). Przygotowuje aranżacje dla chóru Cantabile, m. in. „W stepie szerokim”, „Karpaty” (z własnym, swo­bodnym tłumaczeniem z ukraińskiego), „Most nad wzburzoną wodą”, kilku szant, francuskiej kolędy. Jest autorem prac teoretycznych o piosence turystycznej, z których jedna, „O definicji piosenki turystycznej” z 1978 r., stanowi podstawę innych prac naukowych badających różne aspekty tego ruchu jako zjawiska kulturowego. Czuje się także odkrywcą kilku talentów, m. in. kompozytora filmowego Michała Lorenca, Elżbiety Adamiak, Piotra Bukartyka i innych.  
Ważniejsze cykle piosenek:  
– Cykle „Psalmy”, „Błękit” i inne do tekstów Joanny Kulmowej;  
– Cykl biblijny i inne do tekstów Władysława Wróblewskiego;  
– Cykl bieszczadzki do tekstów Jerzego Harasymowicza, Petera Murianki, Urszuli Janickiej-Krzywdy i innych autorów;  
– Czastuszki do tekstów Małgorzaty Jędryczki;  
– Cykl cygański do wierszy Edwarda Dębickiego, Ryszarda Kucia oraz wierszy zgłoszonych na Konkurs Poetycki im. Papuszy;  
– Program do tekstów Antoniego Murackiego;  
– Cykl piosenek do tekstów poetów z Gorzowa, począwszy od wierszy Władysława Łazuki, z tomików autorów wydanych przez GTK oraz RSTK, a kończąc na najnowszych wierszach Beaty Patrycji Klary;  
– Cykl do wierszy satyrycznych Ferdynanda Głodzika;  
– Cykl do tekstów Barbary Bigos skomponowanych dla Spotkań Młodych Autorów i Kompozytorów w Myśliborzu;  
– Cykl do tekstów z internetowego Forum Sukcesu.  
Piosenki wykonywane są zarówno przez autora, jaki i jego podopiecznych z Klubu Piosenki GDK.  
Jerzy Paweł Duda jest laureatem ok. 80 nagród za piosenki, przede wszystkim własnych kompozycji, podczas przeglądów i festiwali o charak­terze ogólnopolskim piosenek turystycznych, kabaretowych oraz poezji śpiewanej.  
Najważniejsze nagrody:  
– I nagroda na Przeglądzie Piosenki Turystycznej „Yapa”, Łódź 1984;  
– I nagroda na Przeglądzie Piosenki Turystycznej „Bazuna”, Gołuń 1985;  
– I nagroda OKR – Zamkowe Spotkania „Śpiewajmy poezję”, Olsztyn 1989;  
– I nagroda na Festiwalu „Dopóki jestem, uśmiechem, słowem, gestem”, Sieradz 1993;  
– I nagroda na Giełdzie Piosenki Turystycznej, Szklarska Poręba 1995;  
– Nagroda Honorowa Korneliusza Pacudy na Festiwalu Country, Rypin 1996;  
– I nagroda na Przeglądzie Piosenki Turystycznej „Bazuna”, Wejherowo 1997;  
– Nagroda „Łośkara” za całokształt dokonań twórczych na Giełdzie Piosenki Turystycznej, Szklarska Poręba 1999;  
– Wiele nagród na Spotkaniach Młodych Autorów i Kompozytorów (SMAK) w Myśliborzu od nagrody ZAKR-u (1979), przez Złoty Order Szarej Mrówki (1997) po Różowe Okulary (2006).