Dr Johann Metzig – Europejczyk i orędownik spraw Polski w XIX wieku

 

 

 

 

 

 

Dr Johann Metzig – Europejczyk i orędownik spraw Polski w XIX wieku / [red. Zygmunt Kadłubiski] ; Klub Jednostki Wojskowej 3949 w Skwierzynie. – Skwierzyna : [s.n.], 2013. – 34 s. : il. (w tym kolor. ) ; 21 cm.

 

Fragment publikacji:

SKWIERZYŃSKIE KORZENIE J.CH.METZIGA
Johann Christian Heinrich Metzig urodził się 20 maja 1804 r. w Skwierzynie nad Wartą w dawnym powiecie międzychodzkim. Pochodził ze starej, mieszczańskiej, ewangelickiej rodziny, jednakże okoliczności ich zamieszkania w naszym mieście nie są znane. Z pewnością byli członkami skwierzyńskiej społeczności wyznania ewangelickiego, charakterystycznego dla niemieckich mieszkańców miasta. Spis miejski z 1793 roku podaje, że zdecydowaną większość mieszkańców (poza katolikami i żydami) stanowili właśnie protestanci.
Jego przodkowie pochodzili ze Śląska i należeli do rodzin niemieckich dawno zasiedziałych w Polsce. Pradziad Johann Gottfrid Metzig (ur.1740) był organistą w Lubiatowie i tam też urodził się jego dziad Christian Metzig – pastor w Kożuchowie.
Ojciec – Johann Ernest Wilhelm Metzig (ur. 1772) był burmistrzem Skwierzyny (inne źródła podają Trzciel), a od 1808 r. adwokatem i sędzią w Międzyrzeczu. Od postania Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1815 r. pełnił tam funkcję komisarza sprawiedliwości. Zmarł nagle 19 stycznia 1816 r.
Matka – Friderike Wilhelmine z domu Köttwitz, była córką kapitana pruskiego, adiutanta królewskiego w Instytucie Inwalidów w Berlinie. Po śmierci męża, z pięciorgiem dzieci i przy wsparciu finansowym ojca, założyła przedszkole w Międzyrzeczu. Jednak po kilku latach, za sprawą ojca, przeniosła się do Berlina. Tutaj, należy dodać, że ród Köttwitzów był wielce zasłużony dla Śląska. Baron Hans Ernst von Köttwitz (1757-1843) to niemiecki ewangelicki filantrop i czołowy przedstawiciel jednego z najważniejszych ruchów kościoła ewangelickiego XIX wieku – nowego narodzenia. Znany był z wytrwałej pracy na rzecz poprawy położenia socjalnego najuboższych warstw społecznych, dzięki czemu zyskał przydomek "pobożny baron".                              
J. Metzig pierwsze nauki pobierał w domu rodzinnym, a następnie u rektora i kaznodziei Schönborna w Międzyrzeczu. Przez pewien czas wychowywał się w katolickim klasztorze Neuzelle pod Berlinem, później, dzięki wsparciu materialnemu dziadka, uczył się w gimnazjum joachimstalskim w Berlinie, które ukończył w 1822 roku.
J. Metzig miał cztery siostry: Charlotte (ur.1802), Johanne Fredrich (ur.1803), Therese Ludwig (ur.1812) i Wilhelmine (brak danych)