Dla lasów i ludzi

2 października 2021 w Bibliotece Aktywnego Seniora odbyła się prelekcja multimedialna Aleksandry Popiołek z Nadleśnictwa Kłodawa „Dla lasów i dla ludzi”. Spotkanie odbyło się w ramach edycji zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z cyklu „Weekend seniora z kulturą”.

Spotkanie z pokazem multimedialnym przybliżało seniorom strukturę, organizację, przyrodę, pracę leśników oraz możliwości wypoczynkowe w lasach Nadleśnictwa Kłodawa.

Zaprezentowane zostały zasoby leśne wraz ze swoimi atrakcjami związanymi z ciekawymi drzewami, zwierzętami, jak np. odnowienie populacji rybołowów, orłów bielików

Leśnicy przedstawili również założenia i zasady najnowszej ogólnopolskiej akcji “Zanocuj w lesie”.

Fot. i tekst: J. Paradowska