Regulaminy

Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.pdf

 

Zarządzenie nr 27/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim obowiązującego od dnia 30 grudnia 2017 r. pdf

 

Zarządzenie nr 11/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

 

Zarządzenie nr 17/2021 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

 

Zarządzenie nr 19/2022 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia nowego regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim obowiązującego od dnia 01 sierpnia 2022 r. pdf

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim obowiązującego od dnia 01 sierpnia 2022 r. pdf

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolski obowiązującego od dnia 30 grudnia 2017 r. pdf

 

Regulamin zasad, sposobu i trybu dochodzenia, umarzania , odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim

 

 

Zasady elektronicznego zamawiania usługi kopiowania materiałów bibliotecznych – wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.pdf

 

Zasady korzystania z Wypożyczalni Międzybibliotecznej – wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.pdf

 

Zasady korzystania ze sprzętu komputerowego i internetu – wyciąg z Regulaminu korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.pdf

 

 

Regulamin użytkownika Academica.pdf

 

Regulamin wypożyczania Czytaka Plus.pdf