Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH I USŁUG WiMBP – tekst ujednolicony – od 01.09.2023 r. Zarządzenie nr 33.2023 zmieniające Regulamin korzystania ze zbiorów bibliotecznych i usług WiMBP Zarządzenie nr 25 z 2022 r. dotyczące wprowadzenia nowego Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług WiMBP od 28.10.2022 r. Regulamin wypożyczania gier planszowych ze zbiorów filii nr 3 … Czytaj dalej Regulaminy