11.12.2008

DKK w Oddziale dla Dzieci BPMiG w Drezdenku

 
Dnia 22 lipca 2008 rokuBibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Drezdenku odbyło się 3 spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem przedmiotem dyskusji była książka pt. ,,Mali przyjaciele” Ireny Landau. Książka ta zawiera wesołe i rozwijające opowiadania dla dzieci w wieku przedszkolnym. W spotkaniu wzięło udział 14 dzieci. Dzieci z ochotą słuchały opowiadań, opisujących przygody ich rówieśników w różnych życiowych sytuacjach takich jak: wizyta w zoo, otrzymanie paczki z prezentami, zabawa w teatrzyk, pierwsze dni w przedszkolu i inne. Dzieci tak samo jak bohaterowie książki poznawały otaczający ich świat, przeżywając pozytywne emocje i ucząc się zabawy oraz odróżniania pozytywnego zachowania od negatywnego. Historie rozbudziły ciekawość małego czytelnika, pokazując wartość dziecięcej przyjaźni. Na zakończenie spotkania dzieci dzieliły się swoimi wrażeniami.