Zeszyty Naukowe Nr 6

Ukazał się szósty numer Zeszytów Naukowych "Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie" wydawanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. Zawiera teksty wykładów wygłaszanych podczas sesji naukowych pod tym samym tytułem, które odbywały się od stycznia do maja 2006 r.

 

 

okładka – zeszyty naukowe nr 6.jpg

Zeszyt_6.pdf


   
Robert M. Jurga, Anna M. Kędryna: Front forteczny łuku Odry i Warty;  
Gerd Heinrich: Nowa Marchia i wojna siedmioletnia (1756-1763);  
Andrzej Toczewski: Podziemie obozowe w Oflagu II C Woldenberg w Dobiegniewie;  
Werner Vogel: Terytorium Nowej Marchii na przestrzeni wieków;  
Tadeusz Szczurek: Osadnictwo na terenie Gorzowa Wielkopolskiego przed lokacją miasta;  
   
Zeszyty Naukowe redaguje zespół w składzie: Edward Jaworski – redaktor naczelny, Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji, Renata Ochwat – korekta tekstu, Danuta Zielińska – korekta bibliograficzna, Grzegorz Kowalski – przekład, Sebastian Wróblewski – projekt okładki, opracowanie graficzne i skład komputerowy.  
   
Zeszyty Naukowe są dostępne w Oddziale Zbiorów Regionalnych WiMBP przy ul. Sikorskiego 107