Zeszyty Naukowe nr 5

Ukazał się piąty numer Zeszytów Naukowych "Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie" wydawanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. Zawiera teksty wykładów wygłaszanych podczas sesji naukowych pod tym samym tytułem, które odbywały się od września do grudnia 2005 r.

 

okładka – zeszyty naukowe nr 5.jpg

Zeszyt_5.pdf

 


   
Dariusz Śmierzchalski-Wachocz: Sytuacja kościoła katolickiego w diecezji gorzowskiej w latach 1945-2004. Zarys problematyki;  
Zygmunt Boras: Działania wojsk szwedzkich na obszarze Nowej Marchii w okresie wojny trzydziestoletniej;  
Wojciech Strzyżewski: Dawne herby miejskie w Nowej Marchii;  
Hans-Otto Furian: Prezentacja książki Hansa-Ottona Furiana pt. Od walki o Kościół ku walce o Chrystusa. Życie Kościoła ewangelickiego we wschodniej Nowej Marchii 1933-1945;  
   
Zeszyty Naukowe redaguje zespół w składzie: Edward Jaworski – redaktor naczelny, Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji, Renata Ochwat – korekta tekstu, Danuta Zielińska – korekta bibliograficzna, Grzegorz Kowalski – przekład, Sebastian Wróblewski – projekt okładki, opracowanie graficzne i skład komputerowy.  
   
Zeszyty Naukowe są dostępne w Oddziale Zbiorów Regionalnych WiMBP przy ul. Sikorskiego 107