Zeszyty Naukowe Nr 4

Ukazał się czwarty numer Zeszytów Naukowych "Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie" wydawanych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gorzowie Wlkp. Zawiera teksty wykładów wygłaszanych podczas sesji naukowych pod tym samym tytułem, które odbywały się w czerwcu 2004 r. oraz od marca do czerwca 2005 r.

 

 

okładka – zeszyty naukowe nr 4.jpg

zeszyt_4.pdf

 
Zdzisław Linkowski: Przyczynki do krajobrazu kulturowego Nowej Marchii;  
Zbigniew Czarnuch: Spotkanie z Helgą Hirsch w WiMBP; Gorzów Wlkp. 8 marca 2005 r.;  
Helga Hirsch: "Schweres Gepäck" ("Ciężki bagaż") – fragmenty;  
Władysław Chrostowski: Ocalić od zapomnienia – gorzowskie zabytki;  
Edward Rymar: Nowa Marchia w Pomeranii Tomasza Kantzowa;  
Paweł A. Leszczyński: Miejsce Gorzowa w ogólnych koncepcjach reformy terytorialnej państwa lat 90. XX wieku;

 

 
Zeszyty Naukowe redaguje zespół w składzie: Edward Jaworski – redaktor naczelny, Grażyna Kostkiewicz-Górska – sekretarz redakcji, Renata Ochwat, Anna Porada – korekta tekstu, Danuta Zielińska – korekta bibliograficzna, Grzegorz Kowalski – przekład, Sebastian Wróblewski – projekt okładki, opracowanie graficzne i skład komputerowy.

 

 
Zeszyty Naukowe są dostępne w Oddziale Zbiorów Regionalnych WiMBP przy ul. Sikorskiego 107  
   
Numer dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego