Pszczewianie spod znaku rodła

 
 
 
LEŚNY Franciszek: Pszczewianie spod znaku rodła / Franciszek Leśny. – Międyrzecz: Migdal, 2006. – 11 s. : il.
 
 
 
Sylwetki mieszkańców Pszczewa, działaczy Związku Polaków w Niemczech, którzy krzewili kulturę i tradycje narodowe wśród rodaków zamieszkujących ziemię pszczewską i międzyrzecką przed drugą wojną światową.
 
 
 
Krótkie biografie następujących osób:
 
 
 
Ks. Enn Władysław (1845-1908)
 
Górny Wiktor (1913-1943)
 
Knak Stanisław (1903-1959)
 
Kowalski Kazimierz (1882-1962)
 
Misiewicz Sylwester (1896-1945)
 
Misiewicz Waleria (1906-1987)
 
Paździorek Feliks (1874-1955)
 
Paździorek Ignacy (1878-1940)
 
Wittchen Ludwik (1871-1940)