Od słowa do słowa. Antologia poezji lubuskiej 2001-2006

 
 
 
OD słowa do słowa: antologia poezji lubuskiej 2001-2006 / red., wstęp Małgorzata Mikołajczak. – Zielona Góra: Pro Libris, 2006. – 162 s.
 
 
 
Obejmuje twórczość poetycką, która powstała lub była opublikowana w latach 2001-2006. Bohaterami antologii są poeci, związani ze Środkowym Nadodrzem na stałe, poprzez fakt zamieszkiwania bądź pracy. Każde nazwisko twórcy opatrzone jest biogramem, fragmentem recenzji bądź posłowia oraz wyborem wierszy.
 
 
 
 
 
Poeci zamieszczeni w antologii:
 
 
 
Henryk Szylkin
 
Janusz Koniusz
 
Ireneusz K. Szmidt
 
Anna Tokarska
 
Janusz Werstler
 
Władysław Klępka
 
Kazimierz Furman
 
Mieczysław Warszawski
 
Czesław Sobkowiak
 
Wojciech Śmigielski
 
Jolanta Pytel
 
Eugeniusz Kurzawa
 
Czesław Markiewicz
 
Joanna Ziembińska-Kurek
 
Zygmunt Kowalczuk
 
Robert Rudiak
 
Jacek Katos Katarzyński
 
Agnieszka Leśniewska
 
Jarosław Flawiusz Dulęba
 
Małgorzata Stachowiak-Schreyner
 
Jacek Uglik
 
Marzena Więcek