Dzieje wsi pomorskiej

 
 
 
DZIEJE wsi pomorskiej: V międzynarodowa konferencja naukowa, Kłopotowo, gmina Dygowo, powiat kołobrzeski, 5-7 maja 2006: materiały = Die Geschichte des pommerschen Dorfes / red. Andrzej Chludziński, Radosław Gaziński; Gminny Zespół Oświaty i Kultury w Dygowie; Uniwersytet Szczeciński; tł. na niem. Monika Dąbrowska; tł. na ang. Michael Moss. – Koszalin: Gminny Zespół Oświaty i Kultury, 2006. – 315 s., [14] s. tabl. kolor. : il.
 
 
 
SPIS TREŚCI

 
Wstęp
 
Vorwort
 
Preface
 
 
 
I. Źródłoznawstwo, archeologia, historia
 
 
 
Radosław Gaziński: Akta kościelne ze zbiorów Archiwum Państwowego w Szczecinie jako źródło do dziejów wsi pomorskiej
 
 
 
Ignacy W. Skrzypek: Badania archeologiczne gminy Dygowo ze szczególnym uwzględnieniem okresu wczesnośredniowiecznego
 
 
 
Przemysław Kołosowski: Z badań nad historią Rurki koło Chojny. Archeologiczne źródła do dziejów wsi pomorskiej
 
 
 
Edward Rymar: Wybrane parafie wiejskie biskupstwa kamieńskiego między Łebą a Świną w „Repertorium Germanicum” (z lat 1378-1471)
 
 
 
Agnieszka Chlebowska: Panny kanoniczki z Marianowa. Przemiany w organizacji i funkcjach fundacji dla szlachcianek w XIX wieku
 
 
 
Dariusz Jałoszyński: Dzieje Kombinatu Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kłodzinie w latach 1962-1992
 
 
 
II. Literaturoznawstwo i etnografia
 
 
 
Adela Kuik-Kalinowska: Kresy zachodnie. Termin, mit i poetyka
 
 
 
Urszula Chęcińska: Z Wielgoszyc do Danowa. Literackie stacje i leśne tropy
 
Joanny Kulmowej
 
 
 
Violetta Kostka: Muzyka ludowa Kaszub
 
 
 
III. Językoznawstwo
 
 
 
Małgorzata Milewska-Stawiany: Niemieckie nazwy wsi i innych osad w dziejach Ziemi Tucholskiej
 
 
 
aria Czaplicka-Jedlikowska: Toponimia Zakrzewa pod Złotowem
 
 
 
Beata Afeltowicz: Osiemnastowieczne nazwy pól w powiatach łobeskim i nowogardzkim
 
 
 
Andrzej Chludziński: Nazwy pastwisk w powiecie białogardzkim
 
 
 
Małgorzata Jaracz: Wezwania kościołów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej
 
 
 
Valerij M. Mokienko, Tatjana Valodzina, Harry Walter: Słowiańsko-germańska projekcja pomorskich zwrotów (III). Frazeologizmy animalistyczne z komponentem „kot/kotka”
 
 
 
Lucyna Warda-Radys: Słownictwo związane z wyposażeniem wnętrz
 
na wsi chełmińskiej w XVII w.
 
 
 
Róża Wosiak-Śliwa: Nazwy potraw na wsi kaszubskiej
 
 
 
Ewa Urbańska-Mazuruk: Językowy obraz kobiety wiejskiej w świetle listów
 
do czasopism
 
 
 
IV. Architektura, historia sztuki, krajoznawstwo
 
 
 
Waldemar Witek: Uwagi na temat budownictwa szkieletowego (ryglowego)
 
w gm. Dygowo
 
 
 
Ewa Gwiazdowska: Przedstawienia wsi na dawnych kartach pocztowych pruskiej prowincji Pomorze (1898-1945)
 
 
 
Zbigniew Sobisz: Flora naczyniowa zabytkowych stanowisk wczesnośredniowiecznego osadnictwa gminy Dygowo
 
 
 
Matthias Diefenbach, Mateusz Hartwich: W drodze na terra transoderana. Instytut Historii Stosowanej w poszukiwaniu śladów przeszłości po obu stronach Odry
 
 
 
Informacja o autorach
 
Plener artystyczny
 
 
 
Brigitte Zander: Moja podróż do Polski
 
 
 
Informacja o artystach
 
Zdjęcia