Dokumenty Gorzowa Wielkopolskiego (Landbergu) z lat 1257-1373

 
 
 
SYSKA Ewa: Dokumenty Gorzowa Wielkopolskiego (Landsbergu) z lat 1257-1373 / Ewa Syska; Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim; Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Przeszłości; Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. – Gorzów Wlkp.: Archiwum Państwowe, 2006. – 127 s.: il.
 
 
 
Niniejsza edycja regestów zbiera wszystkie znane dokumenty Gorzowa Wlkp. z lat 1257-1373, znajdujące się niegdyś w tamtejszym archiwum miejskim, bądź też dotyczące historii tego miasta.
 
Książka stanowi zmienioną i poprawioną wersję niemieckojęzycznego wydania regestów dokumentów Gorzowa Wlkp. z lat 1257-1373, które ukazały się w 2002 r. w „Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschland.” Do wszystkich opisów dokumentów zostały dołączone fotografie samego dokumentu, bądź wiszącej przy nim pieczęci.