ALEKSANDER MIŚKIEWICZ: TATARZY NA ZIEMIACH ZACHODNICH POLSKI W LATACH 1945 – 2005

Ukazała się kolejna pozycja w katalogu wydawniczym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tym razem jest to książka Aleksandra Miśkiewicza poświęcona Tatarom na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945 – 2005.  
Celem, dla którego powstała ta książka jest zamiar "uchronienia od zapomnienia zamieszkałej na tym terenie grupy etnicznej Tatarów, którzy tworzyli przez jakiś czas swoisty koloryt szczególnie na Górkach w Gorzowie, ale także w Trzciance i Szczecinku". Monografia stanowi kompletny zapis życia i działalności społeczno – kulturalnej mniejszości tatarskiej przesiedlonej w wyniku powojennych zmian granicznych na tzw. Ziemie Odzyskane. Jest to swoisty portret obyczajów, tradycji i folkloru tatarskiego. Niewątpliwym atutem książki są także unikatowe zdjęcia i dokumenty. Dla miłośników tematyki tatarskiej – pozycja obowiązkowa.  
Książka została wydana w ramach projektu zrealizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
   
Spis treści:  
   
Tatarzy w Gorzowie – prawda czy już tylko legenda  
Z odległych stuleci  
Zanim Tatarzy opuścili swoje strony rodzinne  
Wielka podróż w nieznane  
W Polsce Zachodniej. Pierwsze lata na nowych ziemiach  
Gminy wyznaniowe w nowym miejscu zamieszkania i ich działalność  
Praca społeczno – kulturalna  
Życie codzienne  
Trochę statystyki  
W kręgu tradycji religijnej. Interpretacje pięciu głównych zasad islamu  
Obrzędowość związana z narodzinami, małżeństwem i pogrzebem  
Małżeństwo  
Rytuał pogrzebowy  
Pamięć o zmarłych  
Święta muzułmańskie i związana z nimi obyczajowość  
Kulinaria tatarskie  
Legendy i podania oraz nowsze opowieści  
W poszukiwaniu utraconej tożsamości  
Wspomnienia, wspomnienia  
   
Aneksy:  
   
Tatarzy Ziem Zachodnich we wspomnieniach  
Kronika najważniejszych wydarzeń w dziejach Tatarów polskich na Ziemiach Zachodnich  
Nazwiska Tatarów, którzy osiedlili się na Ziemiach Zachodnich  
Teresa Rutkowska, Tatarzy nad Wartą  
Dokumenty życia społecznego  
Zalecana literatura  
   
Fotografie ze zbiorów: Aleksandra Miśkiewicza, rodziny Aleksandrowiczów, Stanisława Sinkowskiego, Piotra Męcika, Haliny Szahidewicz, Archiwum Państwowego Oddział w Gorzowie Wlkp.  
   
216 stron, nakład: 350 egz.