Żydzi na Ziemi Lubuskiej

Tematem wydarzenia, które odbyło się 29 czerwca 2022 r. w gorzowskiej bibliotece, była historia Żydów oraz żydowska spuścizna kulturowa obszarów po obu stronach rzeki Odry.

Spotkanie rozpoczął Ernst Herzog, który opowiedział publiczności, jak ważne są spotkania międzykulturowe, kiedy sztuka buduje mosty między narodami, szuka wybaczenia i tolerancji. Mówił także o tym, jak jego pokolenie Niemców stara się szukać pojednania po dramatycznej przeszłości sprzed 80. lat.

O miejscach pamięci o Żydach, a właściwie ich braku na Ziemi Lubuskiej oraz o szacunku dla inności opowiedział w swoim wystąpieniu Andrzej Kirmiel, dyrektor Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej im. Alfa Kowalskiego i założyciel Lubuskiej Fundacji Judaica.

Podczas spotkania wystąpili muzycy Filharmonii Gorzowskiej: Paulina i Grzegorz Tobis. Wykonali koncert inspirowany kulturą żydowską, a ich występ zachęcił do refleksji nad spuścizną artystyczną twórców pochodzenia żydowskiego, która jest ogromną inspiracją dla artystów z całego świata. Występ muzyków został nagrodzony owacjami.