Mama bibliotekarka z misją w przedszkolu

Dnia 25.04.2022 r. w Przedszkolu Miejskim nr 19 im. Jana Brzechwy w Gorzowie Wlkp. odbyło się zebranie rodziców, które rozpoczęło się od spotkania z bibliotekarką Emilią Mioduszewską.
Miało ono związek z projektem Biblioteki Pedagogicznej WOM ph. Czytanie na drugie śniadanie, w którym dana placówka bierze udział. Prelekcja miała na celu przybliżenie zalet głośnego czytania oraz rekomendację Złotej Dwudziestki Książek na 20-lecie kampanii “Cała Polska czyta dzieciom”.

Rodzice dowiedzieli się, że najnowsze badania wykazują, iż czytanie na głos wspiera rozwój dziecka już od pierwszych miesięcy życia. Dlatego tak ważne jest, aby znaleźć chwilę na wspólne czytanie w tym jakże szybkim tempie codziennego życia. W ten sposób ma się możliwość budowania cennej więzi z latoroślą. Poświęcony czas daje im do zrozumienia, że są oni dla nas bardzo ważni i umacnia ich poczucie wartości.

Rekomendowane 15 minut codziennego czytania maluchowi niewątpliwie wpływa na jego naukę mówienia i czytania, poszerzanie słownictwa. Stąd czytać należy w odpowiednim tempie, by dziecko nadążyło śledzić kolejno literki. To powoduje, że zapamięta znaki i odpowiadające im dźwięki. Niewątpliwie zmusi kilkulatka do trenowania koncentracji, tak przydatnej w całej edukacji.

Czytanie bajek, tak cudnie wydanych i kolorowych, to nie lada przygoda dla malca. Odpowiednia intonacja, modulacja głosem na role, może dorównać niejednemu teatrzykowi i sprawić dziecku wiele radości. Na pewno będzie chętniej z nami do nich zasiadał. Każda historia może mieć ciąg dalszy. Warto pytać, czy się podobała dana książka, co dziecko by zrobiło na miejscu bohatera, jakie mogłyby być dalsze losy postaci? Danie możliwości wypowiedzenia się smykowi wpływa na rozwój wyobraźni, tworzenia dłuższych form wypowiedzi. Może być także pretekstem do poznania uczuć, jakie towarzyszą dziecku, które na co dzień może nie jest aż tak rozmowne. Książeczki z morałem pozwalają podać dziecku możliwe rozwiązania jego problemów, czy też nauczyć je, że każdy jest inny i takie czy inne zachowania mogą na niego wpływać z różnym skutkiem.

Efektem tego wydarzenia była kolejna wizyta bibliotekarki w przedszkolu. Tym razem odbiorcami były dzieci z grupy Jeżyków. Przedszkolaki miały okazję poznać różne formy książki. Od tradycyjnej papierowej po wersje audio. Największe wrażenie zrobiła książka napisana  językiem Braille’a, po której chętnie błądziły paluszkami. Nie kryły zaskoczenia, że książki można “czytać” różnymi zmysłami. Na koniec przeczytane zostały trzy bajeczki z serii książeczek z pacynką wydawnictwa Wilga Grupa Wydawnicza Foksal. Dzieci aktywnie uczestniczyły w całej zabawie, chętnie odpowiadały na pytania i zadawały własne.

“Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska