YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Słownik twórców kultury

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

Z okazji Jubileuszu 750 - lecia założenia miasta Gorzowa oddajemy w ręce czytelników "Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury". Przedstawiamy w tym wydawnictwie twórców kultury, zarówno z czasów landsberskich, jak i gorzowskich. Naszym zamysłem jest uhonorowanie mieszkańców naszego miasta, którzy swoim talentem i pracą rozsławili je na przestrzeni wieków. Jednocześnie chcemy zapisać tzw. „białe plamy” w historii kultury oraz wzbogacić ten rozdział edukacji historycznej. Słownik ten jest dowodem na to, że w każdej rzeczywistości powstawały tu dzieła wzbogacające kulturę, służące rozwojowi intelektualnemu mieszkańców i rozsławiające nasze miasto na kulturalnej mapie regionu, a nawet Europy.

We współpracy ze związkami twórców kultury, tj.: Gorzowskim Oddziałem Związku Literatów Polskich, Gorzowskim Towarzystwem Artystów Fotografików, Związkiem Artystów Plastyków przyjęliśmy zasadę, że podstawowym kryterium umieszczenia w tym słowniku biogramu twórcy było udokumentowane wydanie książki, kompozycji muzycznej, namalowanie obrazu, grafiki, wykonanie rzeźby czy fotografii artystycznej. W tym wydawnictwie nie uwzględniliśmy szerokiej rzeszy wykonawców i animatorów kultury. Sądzimy, że powinni się znaleźć w książce poświęconej życiu kulturalno-oświatowemu Gorzowa.

„Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury” pozostaje wydawnictwem otwartym na dalsze jego uzupełnienia i to zarówno w swoim wymiarze landsberskim, jak i gorzowskim.

W imieniu redakcji pragnę podziękować autorom biogramów, tj.: Krystynie Kamińskiej, Januszowi Michalskiemu, Robertowi Piotrowskiemu, Jerzemu Sygneckiemu. Składam serdeczne podziękowanie Prezydentowi Tadeuszowi Jędrzejczakowi za umożliwienie wydania tej publikacji.

 

Edward Jaworski  
Dyrektor  
Wojewódzkiej i Miejskiej  
Biblioteki Publicznej
im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wlkp. 

Ostatnia zmiana: 2014-05-28


ADAMSKI Daniel

AURIG Kurt

BAHR Käte

BAJSAROWICZ Michał

BAŁDYCH Adam

BENN Gottfried

BERNHARDI Joseph zob. BERNHARDY Gottfried

BERNHARDY Gottfried

BILIŃSKA Zofia

BOAS Eduard

BORKOWSKA Teresa

BORNITZ (August) Leopold

BRAUNBURG Rudolf

BUCHHOLZ Fritz

BUKARTYK Piotr

BYRSKA Irena

BYRSKI Tadeusz

CABAN Krystyna

CRANZ August Friedrich

ĆWIERTNIA Magdalena

DAHMS Karl

DAHMS Paul

DĘBICKI Edward

DISCHER Fritz

DOMINIK Lech

DOWGIELEWICZ Irena

DRUCKER Franz zob. VOLGER Eduard

DUDA Jerzy Paweł

ECKERT Rudolf

ENGELIEN August

FERRAND Eduard zob. SCHULZ Eduard

FISCHER Adolf

FRANZ August Friedrich zob. CRANZ August Friedrich

FRANZ Otto zob. GENSICHEN Otto Franz

FURMAN Kazimierz

GAßNER Pater zob. CRANZ August Friedrich

GĄSIOREK Jerzy (Gąsior)

GENSICHEN Otto Franz

GIERLIŃSKI Parno Karol

GODON Margarethe

GORDON Andrzej

GREWLING Marek

GROSS Jan

HABDAS Roman

HANDLOW Oscar

HÄNSELER August

HECHT Erich

HENNIG Erich Albert Wilhelm Johannes

HENNING Friedrich

HENSELER Ernst