YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pegaz Lubuski


Pegaz Lubuski nr 3

Numer otwiera artykuł "Krótki kurs polityki dla starych i młodych poetów" Ireneusza Krzysztofa Szmidta prezentujący kluby poetyckie działające w regionie. Włodzimierza Korsaka przypomina Krystyna Kamińska w artykule „Pamięci pisarza i przyrodnika” Czesław Sobkowiak omawia polsko-niemiecki tomik poetycki "Idziemy ku sobie" a Krystyna Kamińska tomiki Jerzego Gąsiorka. Numer uzupełniają teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Ireneusz Krzysztof Szmidt, Zdzisław Morawski, Helmut Preissler, Jerzy Gąsiorek, Witold Niedźwiecki, Maria Przybylak, Barbara Trawińska, Teresa Wilczyk-Surmacz, Eugeniusz Kurzawa, Bronisław Słomka, Nina Pawłowska, Hanna Kaup, Beata Klary, Władysław Wróblewski.

 
 

plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_003__2003.pdf" (942.78 KB)

2004-12-09
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 2

Pismo otwiera artykuł wstępny Ireneusza Krzysztofa Szmidta „Żeby książki trafiły pod strzechy” poświęcony aktualnemu życiu literackiemu w Gorzowie i regionie. Czesław Sobkowiak omawia „Leksykon Literatury Gorzowskiej”, są teksty dotyczące spotkań literackich Ludwika Lipnickiego w Zielonej Górze, wyniki IX Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego, omówienie tomików poetyckich Barbary Trawińskiej i Joanny Ziembińskiej-Kurek. Ponadto numer uzupełniają teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Marek Grewling, Stanisława Plewińska, Roman Habdas, Maria Przybylak, Ludwik Lipnicki, Beata Klary, Irena Zielińska, Marek Kierus, Beata Igielska, Agnieszka Pruszyńska, Agnieszka Moroz, Paweł G. Piaskowski, Barbara Plewińska, Ireneusz Krzysztof Szmidt, Joanna Ziembińska-Kurek, Kamila Gutkowska, Tadeusz Szyfer, Jacek Lauda i Jan Gros.

 
 

plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_002__2003.pdf" (530.62 KB)

2004-12-08
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 1

Pierwszy numer otwiera artykuł wstępny Ireneusza Krzysztofa Szmidta, redaktora naczelnego pisma, tłumaczący ideę pisma. Krystyna Kamińska przybliża świat literacki Gorzowa oraz omawia tomik poetycki Aldony Robak "W dolinie czasu". Ponadto w numerze znalazły się teksty prozatorskie i poetyckie następujących autorów: Jana Grosa, Romana Habdasa, Agnieszki Mosklauk, Ludwika Ireneusza Lipnickiego, Aldony Robak, Barbary Trawińskiej, Agnieszki Moroz, Czesława Sobkowiaka, Ireneusza Krzysztofa Szmidta, Joanny Ziembińskiej-Kurek, Witolda Niedźwieckiego i Tadeusza Szyfera.

 
 

plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_001__2003.pdf" (787.72 KB)

2004-12-08
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22