YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pegaz Lubuski


Pegaza Lubuskiego nr 1-2 (17-18)

Powiększ Okładka tego numeru pisma to zminiaturyzowana galeria gorzowskich pisarzy widzianych okiem utalentowanego polskiego rysownika i karykaturzysty, Zbigniewa Olchowika, którą można oglądać w foyer WiMBP przy ul. Sikorskiego. Beata Klary wierszem "Z życzeniami świetlistej drogi" a Krystyna Kamińska wspomnieniem żegnają zmarłą niedawno gorzowską poetkę Marię Przybylak. Odpowiedzią na żenujące zachowanie zielonogórskich władz i kibiców żużla po przyznaniu projektowi rozbudowy gorzowskiej książnicy sumy priorytetowej z pomocowych środków unijnych jest "List otwarty pisarzy do Marszałka Województwa Lubuskiego", w którym członkowie zaprzyjaźnionych Oddziałów ZLP w Gorzowie i Zielonej Górze wspierają decyzję Marszałka, podkreślając rolę książki i biblioteki w rozwoju społeczeństwa. I dalej temat: biblioteka. Obok prozaicznego planu rozbudowy WiMBP filozoficzne spojrzenie Beaty Klary na bibliotekę przez pryzmat eseju Umberto Eco. Na fali "wojny zielonogórsko-gorzowskiej" regionalista Zbigniew Czarnuch dzieli się swoimi przemyśleniami na temat "Czy Gorzów jest lubuski?". W cyklu "Koledzy zza miedzy" opublikowano fragmenty nowej książki poetyckiej Eugeniusza Kurzawy "Autoportret z przeszłością". O książkach poetyckich wydanych ostatnio w serii Biblioteki Pegaza Lubuskiego - Ireneusza K. Szmidta, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Małgorzaty Prusińskiej, Marka Kierusa i Stanisławy Plewińskiej pisze krytyk Stanisław Sobkowiak. Natomiast w rubryce "Nowe książki" Seweryn Klab recenzuje tomik "Moje herezje" Marka Piechockiego, Beata Klary zbiorek Jerzego Gąsiorka "Nie zasłaniaj mi słońca", zaś prof. dr hab. Jerzy Damrosz rekomenduje wydawnictwo gorzowskiego WOM-u "Wigilia w mojej rodzinie". W numerze znalazły się również nowe wiersze Adama Korzeniowskiego, Barbary Trawińskiej, Agnieszki Moroz, Ireny Zielińskiej, Joanny Ziembińskiej-Kurek, Anny Żłobińskiej, Władysława Łazuki, Aldony Robak, Beaty Klary i Wincentego Zdzitowieckiego. "Wiadomości literackie" donoszą o przebiegu uroczystości wręczenia Lubuskich Wawrzynów Literackich i Naukowych' 2005, przyznaniu stypendiów twórczych młodym poetkom z Gorzowa, jubileuszu Jerzego Gąsiorka i o nowych książkach Jana Grossa i Tadeusza Szyfera.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_017_018__1_2__2006.pdf" (585.4 KB)  
 

 
2006-05-15
Robert

Ostatnia zmiana: 2007-07-08

Pegaz Lubuski nr 4 (16)

W artykule otwierającym numer Ireneusz Krzysztof Szmidt - z okazji 1. rocznicy powołania Oddziału ZLP w Gorzowie Wlkp. - podsumowuje "rok pełen poezji". Smutnym akcentem tej edycji Pegaza jest tekst mowy pożegnalnej napisanej i wygłoszonej przez prezesa gorzowskiego ZLP nad grobem Witolda Niedźwieckiego, zmarłego 15 listopada 2005 r. Krystyna Kamińska recenzuje najnowszy tomik poetycki "Krople" Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, inaugurujący nowy cykl "Biblioteka Pegaza Lubuskiego", drugi tomik z tej serii -"Noc jest bezwstydny" Małgorzaty Prusińskiej, "nad wyraz uzdolnionej uczennicy Erato", rekomenduje Czesław Markiewicz, a kolejny trzeci "Żywe kamienie" Marka Kierusa - Beata Patrycja Klary.

 
Wojciech Łysiak przedstawia sylwetkę twórczą Stanisławy Plewińskiej. O twórczości I.K. Szmidta pisze Anna Czaja. W rubryce "Szkoła krytyki" tomik poetycki "Jeszcze wiersz" Władysława Łazuki omawiają Tadeusz Wilnian Grabowski i Bogdan Twardochleb, natomiast zbiorek "Zaistniałem" Zygmunta Marka Piechockiego - Beata Patrycja Klary. Z uśmiechem o twórczości fraszkopisarza Jerzego Grodka piszą Janusz Koniusz i Ireneusz K. Szmidt. W "Debiutach" Pegaza zaprezentowano wiersze Karola Graczyka, zaś w "Młodej prozie" utwory Filipa Szyfera. Ponadto w numerze znalazły się teksty: Beaty Klary, Wincentego Zdzitowieckiego, Agnieszki Moroz, Agnieszki Kłak, Teresy Rozpłochowskiej-Świtały, Moniki Kaczmarek, Adama Korzeniowskiego, Marii Przybylak, Aldony Robak, Romana Habdasa, Joanny Ziembińskiej-Kurek, Barbary Trawińskiej, Marka Grewlinga, Ludwika Lipnickiego, Karola Parno Gierlińskiego oraz Zdzisława Morawskiego.  
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_016__4__2005.pdf" (1.05 MB)  
 
2005-12-23
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr (3)15

Numer otwiera Ireneusz K. Szmidt podsumowaniem gorzowskiego sezonu literackiego 2004/2005. W artykule "Z Internetu na Parnas" Marek Kierus przybliża czytelnikom strony internetowe promujące młodą literaturę polską. Ludwik Lipnicki pisze o związkach Ryszarda Krynickiego z Gorzowem, zaś Weronika Kurjanowicz recenzuje jego tomik poetycki pt. "Kamień, szron". W cyklu "Koledzy zza miedzy" Czesław Sobkowiak i Monika Kalinowska omawiają poezję Mieczysława J. Warszawskiego. W rubryce "Mała proza" zostały zaprezentowane utwory Filipa Szyfera, zaś w "Debiutach Pegaza" - wiersze Jacka Jurszy i Kamili Wojtas. Wincenty Zdzitowiecki w artykule "Spotkanie brzemienne wierszem" wspomina Janusza Olczaka. W "Szkole krytyki" możemy się zapoznać z recenzją wiersza "Prośba" Szymona Babuchowskiego autorstwa Karoliny Jarych. Ponadto w numerze znalazły się teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Marka Kierusa, Ireneusza K. Szmidta, Jana Grossa, Ryszarda Krynickiego, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Mieczysława J. Warszawskiego, Jerzego Gąsiorka, Władysława Łazuki, Beaty Klary, Aldony Robak, Barbary Trawińskiej, Marii Przybylak, Agnieszki Kłak, Agnieszki Moroz, Wincentego Zdzitowieckiego, Janusza Olczaka, Hanny Kaup, Marka Piechockiego, Lecha Jakubowskiego i Adama Korzeniowskiego. W rubryce "Wiadomości literackie" znajdziemy relacje ze spotkań Re-Animacji Sztuki, z sesji naukowych pt. "Dziedzictwo kulturowe regionu gorzowskiego" oraz listę laureatów XI Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego. Pismo uzupełnia fotoreportaż z V Światowych Dni Poezji w Gorzowie oraz wykaz konkursów literackich organizowanych w kraju.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_015__3__2005.pdf" (1.24 MB)  
 
2005-08-12
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr (2)14

Pismo otwiera artykuł Aleksandra Nawrockiego skierowany do czytelników i miłośników poezji w Gorzowie. Czesław Sobkowiak kontynuuje rozważania o poezji Zdzisława Morawskiego w II części "Rejsu przez ciche źródła rzeczy". Wincenty Zdzitowiecki przypomina sylwetkę twórczą poety-robotnika Kazimierza Jankowskiego w artykule "Aparatowy w drodze na Parnas". Z okazji VI Światowych Dni Poezji i Majowego Święta Gorzowskiej Książki Krystyna Kamińska rysuje historię życia literackiego na Ziemi Gorzowskiej. Pozostałe strony numeru poświęcone są prezentacji współczesnych twórców gorzowskich - Teresie Borkowskiej, Krystynie Caban, Kazimierzowi Furmanowi, Jerzemu Gąsiorkowi, Karolowi Parno-Gierlińskiemu, Ferdynandowi Głodzikowi, Markowi Grewlingowi, Janowi Grossowi, Romanowi Habdasowi, Krystnie Kamińskiej, Hannie Kaup, Beacie Patrycji Klary, Adamowi Korzeniowskiemu, Jackowi Laudzie, Ludwikowi Lipnickiemu, Władysławowi Łazuce, Agnieszce Moskaluk, Witoldowi Niedźwieckiemu, Markowi Piechockiemu, Stanisławie Plewińskiej, Marii Przybylak, Aldonie Robak, Elżbiecie Skorupskiej-Raczyńskiej, Bronisławowi Słomce, Ireneuszowi Krzysztofowi Szmidtowi, Tadeuszowi Szyferowi, Barbarze Trawińskiej, Wincentemu Zdzitowieckiemu, Joannie Ziembińskiej-Kurek i Jerzemu Zysnarskiemu. Ich biogramy zostały uzupełnione o teksty poetyckie.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_014__2__2005.pdf" (1.44 MB)
2005-05-13
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr (1)13

Pierwszy w 2005 roku numer "Pegaza Lubuskiego" otwiera redaktor naczelny, Ireneusz K. Szmidt, życzeniami wielkanocnymi skierowanymi do gorzowskiego środowiska literackiego. Hanna Kaup rozmawia z Markiem Wawrzkiewiczem, prezesem ZLP, o literaturze na świecie, w kraju i Gorzowie. Czesław Sobkowiak w artykule "Rejs przez ciche źródła rzeczy" pisze o poezji Zdzisława Morawskiego, zaś Krystyna Kamińska recenzuje pośmiertny tomik poety "Odrą pisane". Zdzisławowi Morawskiemu poświęcone są również wiersze Agnieszki Moskaluk, Czesława Sobkowiaka, Władysława Łazuki, Marka Kierusa, Ireny Zielińskiej i Heleny Gordziej. W rubryce "Szkoła krytyki" Krystyna Kamińska omawia tomik poetycki "Witraże" Beaty Klary, natomiast Beata Klary tom "Wierszy osobistych" Adama Korzeniowskiego. W cyklu "Poezja na świecie" Marek Piechocki przedstawia sylwetkę Charlesa Bukowskiego. "Wiadomości literackie" donoszą m.in. o przyznaniu "Lubuskich Wawrzynów Literackich" za 2004 rok i o uroczystości przekazania popiersia Zdzisława Morawskiego autorstwa Andrzeja Moskaluka dla planowanego w nowej siedzibie WiMBP Muzeum Literatury. Pismo uzupełniają przegląd nowości wydawniczych oraz literacki serwis fotograficzny. Ponadto w numerze znalazły się teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Zdzisława Morawskiego, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Jerzego Gąsiorka, Aldony Robak, Romana Habdasa, Joanny Ziembińskiej-Kurek, Beaty Klary, Adama Korzeniowskiego, Małgorzaty Prusińskiej, Karoliny Anny Kozikowskiej, Agnieszki Moroz, Barbary Trawińskiej, Sławomira Kokorzyckiego, Marty Guśniowskiej, Jana Grossa, Alfreda Siateckiego, Władysława Klępki oraz debiutującego Filipa Szyfera.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_013__1__2005.pdf" (857.49 KB)
2005-04-11
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 11/12

Numer otwierają wiersze oraz artykuł Marka Wawrzkiewicza pt. "Odnawiana nadzieja", poświęcony miejscu poezji we współczesnym, "mało poetyckim" świecie. Krystyna Kamińska przypomina Irenę Dowgielewicz, w artykule "Sezon życia" recenzuje tomik poetycki zielonogórzanina Czesława Sobkowiaka, natomiast w rubryce "Szkoła krytyki" omawia twórczość Marka Grewlinga. W tejże rubryce Beata Klary recenzuje tom opowiadań Jacka Laudy pt. "Drabina czyli wejście nieprawomyślne". Hanna Kaup w artykule "Stracić młodość... dla poezji" przedstawia sylwetkę młodziutkiej Małgorzaty Prusińskiej, której poezja wywołała żywą reakcję w środowisku. Hanna Kaup jest również autorką sprawozdania ze zorganizowanego przez grupę "Wiązadło" spotkania literatów pt. "Deszczowy Listopad Literacki", które miało miejsce w santockiej wieży. Ponadto w piśmie zamieszczono teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Teresy Borkowskiej, Kazimierza Furmana, Marka Piechockiego, Władysława Łazuki, Marii Przybylak, Marka Kierusa, Hanny Kaup, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Ireneusza K. Szmidta, Stanisławy Plewińskiej, Barbary Trawińskiej, Jerzego Gąsiorka, Beaty Klary, Czesława Sobkowiaka, Marka Grewlinga, Moniki Kaczmarek, Agnieszki Kłak, Małgorzaty Prósińskiej, Jana Grossa, Ireny Dowgielewicz, Witolda Niedźwieckiego

 
i Jacka Laudy. Numer uzupełniają: indeks pisarzy, których utwory zostały dotąd opublikowane w "Pegazie Lubuskim", wykaz osób tworzących gorzowskie środowisko literackie oraz Wiadomości Literackie, m.in. informacja o powołaniu w Gorzowie samodzielnego Oddziału ZLP i o podwójnym jubileuszu, bo 75-lecia urodzin i 45-lecia pracy literackiej, Witolda Niedźwieckiego.  
   
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_011_012__2004.pdf" (1.19 MB)
2005-03-17
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 9/10

Numer otwiera wywiad Katarzyny Szmidt z ojcem Ireneuszem Szmidtem o pisaniu i poezji. Tomik Anny Marii Szewczuk "Wierzę" omawia Robert Rudiak. W numerze jest także informacja o powstaniu sekcji literackiej nauczycieli piszących Wiązadło pod kierunkiem Kanny Kaup. W numerze pomieszczono poezję i prozę następujących autorów: Maria Przybylak (il. Magda Ćwietnia), Bronisław Słomka (il. Andrzej Gordon), Anna Maria Szewczuk, Barbara Trawińska, Ludwik Ireneusz Lipnicki, Hanna Kaup, Beata Klary, Jerzy Gąsiorek, Adam Korzeniowski, Matsuo Basho, Jerzy Harasymowicz, Leszek Engelking, Anna Kamienska, Julia Kozaryn, Anna Żłobińska, Irena Zielińska, Stanisława Plewińska, Jacek Lauda, Marek Kierus, Magda Olender, Izabela Dołhan, Edyta Derkacz, Małgorzata Prusińska, Tadeusz SzyferJan Gros, Ferdynand Głodzik.

 
 

plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_009_010__2004.pdf" (1.11 MB)

2004-12-09
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 7/8

W artykule "Z przepustką do historii" Ireneusz Krzysztof Szmidt wspomina zmarłego poetę Czesława Miłosza. Anna Makowska przedstawia poezję Cyganów polskich ze szczególnym uwzględnieniem gorzowskich twórców. Renata Ochwat pisze o współczesnym odczytaniu poezji Papuszy oraz o tomie wspomnień Edwarda Dębickiego "Ptak umarłych". Krystyna Kamińska przybliża sylwetkę Williama Whartona z okazji jego wizyty w Gorzowie. W numerze znalazły się teksty następujących autorów: Ireneusz Krzysztof Szmidt, Bronisława Wajs-Papusza, Czesław Sobkowiak, Edward Dębicki, Karol Gierliński-Parno, Witold Niedźwiecki, Barbara Trawińska, Teresa Wilczyk-Surmacz, Marek Grewling, Irena Zielińska, Roman Habdas, Beata Igielska, Ludwik Lipnicki, Wincenty Zdzitowiecki, Stanisława Plewińska, Marek Kierus, Zygmunt Kowalczuk, Jan Gros, Jacek Lauda, Agnieszka Moroz, Magda Gryczyk, Iwona Surowiec, Karolina Czabara, Kaja Kretschmer, Katarzyna Izydorek, Teresa Rozpłochowska-Świtalska, Izabela Komar, Agata Malina, Kazimierz Furman, Marta Guśniowska, Beata Klary, Joanna Regulska.

 
 

plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_007_008__2004.pdf" (1.37 MB)

2004-12-09
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 5/6

Ireneusz Krzysztof Szmidt w artykule „Polskie koło fortuny” zastanawia się nad fatalnym stanem współczesnej polszczyzny. Renata Ochwat omawia tomik poetycki Ireny Zielińskiej oraz przedstawia sylwetkę poety Kazimierza Furmana. W eseju poświęconym osobie i twórczości Janusza Koniusza „Rozruszał literatów” Ireneusz Krzysztof Szmidt i Renata Ochwat przedstawiają sylwetka pisarza i krytyka z Zielonej Góry. Beata Klary omawia tomik poetycki Marii Przybylak „Cerowane lat a Anna Makowska Cieleń tomik Piotra Pikuły „Bo najważniejsze jest”. Leszek Bończuk zamieszcza sprawozdanie z II Jesiennego Salonu Literackiego we Frankfurcie. Numer uzupełniają wiersze i opowiadania następujących autorów: Ireneusz Krzysztof Szmidt, Kazimierz Furman, Janusz Koniusz, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Beata Igielska, Jerzy Hajduga, Barbara Trawińska, Ludwik Lipnicki, Jerzy Gąsiorek, Czesław Sobkowiak, Bernadetta Zielińska, Aleksandra Bogdańska, Jan Gros, Karolina Czbara, Katarzyna Izydorek, Beata Klary, Wincenty Zdzitowiecki, Hanna Kaup, Maria Przybylak, Roman Habdas, Adrianna Targowska, Joanna Ziembińska-Kurek, Ferdynand Głodzik.

 
 

plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_005_006__2004.pdf" (1.39 MB)

2004-12-09
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 4

Na pierwszej stronie Ireneusz Krzysztof Szmidt w artykule "Status pisarza" rozważa rolę i miejsce pisarzy we współczesnym świecie. Krystyna Kamińska przypomina sylwetkę Zdzisława Morawskiego, a Elżbieta Skorupska-Raczyńska opowiada o ty, jak pogodzić pasję naukowca z potrzebą pisania wierszy. Beata Klary rozważa, jakie związki mają motywy roślinne w poezji lat 189—1939 i równouprawnienie kobiet. Ponadto w numerze znalazły się teksty poetyckie i prozatorskie następujących autorów: Zdzisław Morawski, Marek Kierus, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Beata Klary, Teresa Borkowska, Jacek Włosek, Barbara Trawińska, Łucja Fice, Maria Przybylak, Stanisława Plewińska, Roman Habdas, Czesław Markiewicz, Jan Gros, Anna Żłobińska, Paulina Górska, Marta Guśniowska.

 
 

plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_004__2003.pdf" (918.7 KB)

2004-12-09
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22