YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pegaz Lubuski


PEGAZ NR 5 (28)

Pismo otwiera Ireneusz K. Szmidt felietonem „W październiku wybieram poezję”. Zaduszkowy charakter tego numeru „Pegaza” zapowiada tekst Marka Grewlinga „Non omnis moriar”, wprowadzając czytelników z w zadumę nad życiem i śmiercią. W Poetyckich Zaduszkach „wiersze z powodu umierania”,… także umierania poetów. Swoją poetycką refleksją nad ulotnością życia dzielą się z nami poeci dawni i współcześni, ci, którzy już odeszli, i ci, dla których wieczność jest jeszcze tajemnicą: Sebastian Grabowiecki, Gottfried Benn, Maria Przybylak, Irena Dowgielewicz, Wincenty Zdzitowiecki, Zdzisław Morawski, Papusza, Karol Gierliński-Parno, Beata P. Klary, Karol Graczyk, Marek Piechocki, Teresa Borkowska, Barbara Trawińska, Agnieszka Moroz, Renata Paliga, Agnieszka Moskaluk, Aldona Robak, Irena Zielińska, Marek Grewling, Beata Igielska, Stanisława Plewińska, Kazimierz Furman, Roman Habdas, Jerzy Gąsiorek, Ireneusz K. Szmidt oraz Władysław Łazuka. O związanym z bledzewskim klasztorem znakomitym poecie Stefanie Grabowieckim w 400. rocznicę jego śmierci pisze Krystyna Kamińska. W dziale krytyki trzy głosy (Urszuli M. Benki, Beaty P. Klary i Małgorzaty Olechnowicz) o zbiorku poetyckim „Pamiętam” Teresy Borkowskiej i recenzja tomiku „Biały wartownik” Ewy Urbańskiej-Bartoszewicz pióra poety Zbigniewa Jerzyny (plus biogram i wiersze tej związanej niegdyś ze Świerkocinem i Gorzowem poetki z Warszawy). W „części prozatorskiej” fragmenty „Zapisków codziennych” Zdzisława Morawskiego w 15. rocznicę śmierci poety, „Retro po Gorzowie” Barbary Trawińskiej oraz kolejne, uhonorowane III nagrodą w I Gorzowskim Konkursie Literackim im. Ireny Dowgielewicz opowiadanie – „Aresy żyć będą wiecznie…” Anety Gizińskiej-Hwozdyk. Ponadto echa konkursu z wieloletnią już tradycją - relacja z finału i wiersze laureatów XIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego: Andrzeja Jakuba Mularczyka, Michała Murowanieckiego, Marzeny Lewandowskiej i Teresy Borkowskiej. W rubryce „Lustracja na życzenie, czyli wywiady Pegaza” z satyrykiem Ferdynandem Głodzikiem rozmawia Marek Kierus. Poetyckie Zaduszki i zarazem ten numer „Pegaza” kończą lżejszym piórem Marek Wojciechowski i Jan Gross. Pismo uzupełnia pierwszy numer „Biuletynu Związku Literatów Polskich czyli co w Oddziałach piszczy”, organ zależny od „Pegaza Lubuskiego” pod red. Eugeniusza Kurzawy i Ireneusza K. Szmidta.

 
   
plik typu: application/pdf Pegaz_05_28_ 2007.pdf (902.24 KB)

 
2007-12-27
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2008-06-06

PEGAZ NR 4 (27)

Do wyjścia z supermarketu popkultury zachęca nas Marek Grewling w felietonie otwierającym pismo. Z Jerzym Gąsiorkiem, bohaterem tego numeru „Pegaza”, o jego nowym tomiku poetyckim „Ja profan”, o Santoku i nie tylko rozmawia Małgorzata Dobrowolska. O związanym z Landsbergiem Gottfriedzie Bennie – niemieckim pisarzu „uwikłanym w XX wiek” pisze Krystyna Kamińska (kontynuacja z nr 2/2007). W cyklu „Koledzy zza miedzy” gość ze Szczecina - poeta, literaturoznawca, prof. dr hab. US Piotr Michałowski, którego sylwetkę twórczą rysuje Ireneusz K. Szmidt. I oczywiście utwory poety – obszerne fragmenty ze zbioru „Rytmy, albo wiersze na czas”. Wśród utworów poetyckich ponadto „Poemat o mieście Gorzowie” Renaty Paligi, wiersze Natalii Pałczyńskiej, Jerzego Gąsiorka (z tomu „Ja profan”, z recenzją Krystyny Kamińskiej), „Miejskie wiersze o przedmiotach” Joanny Ziembińskiej-Kurek (zrecenzowane przez Beatę P. Klary) oraz „wiersze na jesień” Moniki Kaczmarek, Karola Graczyka, Marka Grewlinga, Marka Wojciechowskiego, Ireneusza K. Szmidta i Beaty. P. Klary. Prozę reprezentuje kolejne nagrodzone w Konkursie im. Ireny Dowgielewicz opowiadanie - „Figowy smak śmierci” Czesława Markiewicza (II nagroda w kategorii dorosłych). W Wiadomościach literackich tekst Barbary Trawińskiej „O klubie Literackim w Gorzowie” oraz informacje: o nagrodzie dla pani Marii Morawskiej za opracowanie wspomnień zmarłego męża, pierwszym elementarzu dla dzieci romskich pt. „Miri szkoła” autorstwa Karola Gierlińskiego i literackim forum „Blejtramy słów” Beaty P. Klary. „Budowanie kolejnego mostu na Odrze” to pełen nadziei tekst Katarzyny Rybińskiej, studentki Viadriny, przypatrującej się coraz cieplejszym polsko-niemieckim relacjom na uczelni. Po czym felietony Piotra Goszczyckiego i na koniec świat widziany okiem satyryków, a tu: Marek Wojciechowski z utworem „Któryś dzień lipca, przy ognisku. Ze specjalną dedykacją dla byłego Ministra Edukacji” oraz „Fraszki o emerytach” Krystyny Olędrzyńskiej.

 
   
plik typu: application/pdf pegaz_04_27_2007.pdf (505.77 KB)  
 

 
 
 
2007-12-27
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2008-06-06

Pegaz nr 3 (26)

Tekst „Parę rzeczy do wyjaśnienia” Ireneusza K. Szmidta będący refleksją nad kondycją Związku Literatów Polskich, jaka zrodziła się po XXIX Walnym Zjeździe Delegatów ZLP, otwiera ten numer „Pegaza Lubuskiego”. W dalszej części pisma z tegoż Zjazdu wrażenia Barbary Trawińskiej oraz nowo wybrane władze ZG ZLP. W rubryce „Z żałobnej karty”, która ostatnimi czasy stała się niemal nieodłącznym elementem „Pegaza”, o „Ostatniej drodze Bronisława Słomki” pisze Krystyna Kamińska, po czym „dalszy ciąg smutnych spraw” – wspomnienie Leszka Żulińskiego o zmarłym niedawno Piotrze Kuncewiczu. Bohaterem tego numeru jest Ludwik Lipnicki. Notka o pisarzu, fragment jego powieści „Pan Iko. Powieść na wtorek” oraz wnikliwa jej recenzja („Modernistyczny sen Ludwika Lipnickiego”) autorstwa Czesława Markiewicza składają się na blok jemu poświęcony. Dalej sylwetki twórcze poetki i eseistki Beaty P. Klary i satyryka Jerzego Grodka, których witamy w szeregach Gorzowskiego Oddziału ZLP. Rzadko goszczący w „Pegazie” dramat reprezentuje fragment sztuki „Alergia” Iwony Kusiak. O jej autorce, która jest jednocześnie kierownikiem literackim w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp., pisze Krystyna Kamińska w artykule „Niech Czekajowie nie czekają”. W numerze znalazły się ponadto nowe wiersze Karola Graczyka oraz utwory z rekomendowanego zbiorku poetyckiego „Obrazy otwieram…” malarza Wojciecha Plusta. „Wiadomości literackie” donoszą o przyznaniu tytułu honorowego obywatela Gorzowa Wlkp. twórcy cygańskiemu Edwardowi Dębickiemu, wyróżnieniu nagrodą specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP niemieckiej pisarki Karin Wolf (tekst Leszka Bończuka) oraz o Kiermaszu w Alei Róż, którym gorzowscy pisarze wpisali się w obchody 750. urodzin miasta. Dla piszących informacje o konkursach literackich. Wśród tradycyjnie zamykających numer satyryków: Andrzej Jacek Szaflicki ze swoimi propozycjami do kanonu lektur szkolnych, Ferdynand Głodzik z utworem „Ruskie wyszły” oraz Jacek Lauda z obrazkowym „Wynalazkiem inżyniera Żabenmajera”.

 
   
plik typu: application/pdf pegaz_03_26_2007.pdf (837.46 KB)  
 

 
2007-09-27
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2008-06-06

Pegaz nr 2 (25)

Wiersz *** [„Szkoda że nie umarłem…”] Kazimierza Furmana wprowadza nas w zadumę nad życiem i śmiercią i zarazem przygotowuje na przyjęcie następnej, jakże smutnej wiadomości…, bo oto w naszym literackim kalendarzu następna żałobna karta – odszedł pisarz i dziennikarz Wincenty Zdzitowiecki. Pięknym wspomnieniem żegna go Ireneusz K. Szmidt. A przecież niespełna dwa miesiące temu pan Wincenty cieszył się wyróżnieniem w konkursie literackim im. Ireny Dowgielewicz za opowiadanie „Husaria” (tekst zamieszczony na następnej stronie). Co myśli niemiecki intelektualista o niemieckiej wojnie? Odpowiedzi dostarczy nam lektura książki „Blok II pokój 66 (1944)” Gottfrieda Benna, niemieckiego poety ekspresjonisty, a zarazem lekarza w koszarach im. generała Hermanna Stranza w Landsbergu, której fragment w tłumaczeniu Jana Koźbiała zamieszczono w tym numerze „Pegaza”. W cz. II „Stratyfikacji pokoleniowej pisarzy lubuskich” Robert Rudiak kontynuuje charakterystykę pokoleń lubuskich twórców literatury, zaś Krzysztof Gąsiorowski w felietonie „Jednobrzeżna rzeka” przywołuje polsko-niemiecki dialog poetycki między Zdzisławem Morawskim a Helmutem Preisslerem. W literacką podróż do Grodna - z okazji obchodzonych tam Dni Kultury Polskiej - zabiera nas Beata. P. Klary. Bohaterką numeru jest Barbara Trawińska – obok bogatego, uzupełnionego recenzjami biogramu poetki znajdziemy wiersze wybrane z jej najnowszego tomu „A może jestem inna trawą”. W rubryce Poezja młodych cykl wierszy „Katharsis” Natalii Pałczyńskiej, zaś w Debiutach Pegaza poezje Kingi Mazur i Wioli Hasiuk. W numerze znalazły się też wiersze Wincentego Zdzitowieckiego, Karola Graczyka, Beaty P. Klary i Agnieszki Kłak. W Wiadomościach literackich m.in. informacje o ogólnopolskich konkursach literackich, fragment wywiadu Małgorzaty Dobrowolskiej z poetą Jerzym Hajdugą, tekst Renaty Ochwat o fraszkopisarstwie Jana Grossa i Tadeusza Szyfera oraz relacja z przekazania archiwum Ireny i Tadeusza Byrskich Bibliotece PWSZ w Gorzowie. Krystyna Kamińska promuje cykl albumów wydanych przez WiMBP z okazji 750-lecia Gorzowa Wlkp.: „Hasior w zbiorach Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp.” pod red. Gustawa Nawrockiego, „Gordon” autorstwa Renaty Ochwat oraz „Korcz” pod red. Gabrieli Balcerzakowej. Numer zamyka (i satyrycznie, i fotograficznie) Ferdynand Głodzik „Moją sesją zdjęciową”.

 
   
plik typu: application/pdf pegaz_02_25_2007.pdf (891.89 KB)  
 

 
2007-09-27
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2008-06-06

Pegaz nr 1 (24)

W wielkopostno-wielkanocną refleksję wprowadzają nas strofy „Piąty list (ostatni)” Janusza Dreczki i wspomnienie „Moja liturgia z koszykiem” księdza Jerzego Hajdugi. Ten ostatni jest bohaterem tego numeru pisma, o czym świadczy bogactwo materiału, bo obok wspomnianej wyżej „liturgii” mamy tu jeszcze jego „wiersze szpitalne”, kilka przysłanych specjalnie dla „Pegaza” nowych wierszy oraz tekst krytyczny o poezji księdza Hajdugi pióra Piotra Urbańskiego. W międzyczasie nagła zmiana nastroju czyli Czesław Markiewicz nieco przewrotnie o… prezydencie Gorzowa w felietonie „Komuno wróć!”, którego znakomity graficzny komentarz stanowi kapela „prezydencka” nonIRONS piórka Zbigniewa Olchowika (4 strona okładki). W stałej rubryce „Sąsiedzi zza miedzy” wiersze zielonogórzanina Władysława Klępki oraz fragmenty recenzji, szkiców i omówień jego twórczości. W „Szkole krytyki” dwa głosy o tomiku Barbary Trawińskiej „A może jestem inną trawą” - Beaty P. Klary i Czesława Markiewicza. O uroku zapomnianej polszczyzny powieści „Kmiecic Sokolic z roli” Henryka Wawrzyńca Kordonia, nagrodzonej XIII Lubuskim Wawrzynem Literackim, pisze Renata Ochwat, która jest też autorką wywiadu z pisarzem. Na warsztacie krytyka znalazł się ponadto tomik „Każdy idzie do nieba” Agnieszki Moroz, również zauważony przez jury Lubuskich Wawrzynów (dyplom honorowy). W „Debiutach Pegaza” cykl wierszy „Kobieta” poetki i lekarki Renaty Paligi-Bouhnouni. Ponadto nowe wiersze gorzowskich poetów (Karol Graczyk, Ireneusz K. Szmidt, Z. Marek Piechocki, Marek Wojciechowski, Wincenty Zdzitowiecki) i poetek (Monika Kaczmarek, Beata P. Klary, Justyna Radziszewska, Teresa Wilczyk-Surmacz). Wśród promowanych przez autorów pisma wydawnictw znalazły się: IV antologia Klubu Poetów Okrągłego Stołu pt. „Zapisani w wierszach”, powieść Ludwika I. Lipnickiego „Pan Iko” oraz nowy numer „Lamusa” – . I jeszcze trzy podsumowania: walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków Gorzowskiego Oddziału ZLP, Lubuskich Wawrzynów Literackich i Naukowych za rok 2006 oraz Konkursu Literackiego im. Ireny Dowgielewicz. Prezentację pokłosia tego Konkursu otwiera opowiadanie „Duch kolei. Stefana Grabińskiego pamięci” autorstwa Jarosława Jakubowskiego, zdobywcy I nagrody w kategorii dorosłych. A na koniec – tradycyjnie – coś do śmiechu: „Nowe fraszki na stare tematy” i „Fraszki jeszcze aktualne” Ireneusza K. Szmidta.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_01_24_2007.pdf" (1.01 MB)  
 

 
2007-09-26
Sebastian

Ostatnia zmiana: 2008-06-06

Pegaz nr 7 (23)

Numer otwiera recepta na sukces literacki w środowisku prowincjonalnym ("Sukces zdycha tuż za płotem") autorstwa Czesława Markiewicza. Dalej tegoż autora dwa felietony również poświęcone życiu literackiemu regionu ("Pamięć i zaniechanie. Niedźwiecki, Olczak, Morawski" i "Proletariusze wszystkich krajów... . Przestrzeń Marii Przybylak"), które otwierają nowy cykl pt. "Podsłuchane w eterze". To już dwa lata, jak został powołany Gorzowski Oddział ZLP. Okres ten podsumowuje Ireneusz K. Szmidt. Autorzy pisma prezentują też sylwetki twórcze trzech poetek: Krystyny Caban, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Stanisławy Plewińskiej, które jako członkowie zwyczajni powiększyły szeregi ZLP W Gorzowie. Robert Rusiak dokonuje lubuskich remanentów literackich w artykule "Stratyfikacja pokoleniowa pisarzy lubuskich". Pod życzliwym osądem krytyka, Beaty P. Klary, znalazły się wiersze "kobietą pisane" Krystyny Caban. Beata P. Klary jest również autorką "Warsztatowego zapiśnika" z Interdyscyplinarnych Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Garbiczu. Dalej przegląd konkursów literackich i zachęta do wzięcia w nich udziału. W "Debiutach Pegaza" tym razem i poezja (wiersze Marka Wojciechowskiego), i proza (miniatura "Wszędzie tam, gdzie nie byłem..." Karola Graczyka). Prozę reprezentują ponadto humoreska "Rozalia" Jacka Laudy oraz trzy miniatury w cyklu "Młoda proza", których autorem jest Filip Szyfer. Zaś w dziedzinie poezji - nowe wiersze poetek gorzowskich: Teresy Borkowskiej, Anny Żłobińskiej, Beaty Igielskiej, Barbary Trawińskiej, Joanny Ziembińskiej-Kurek, Teresy Wilczyk-Surmacz i Ireny Zielińskiej, wiersze poetów z kręgu Stowarzyszenia Twórców Kultury: Krystyny Caban, Eugeniusza Koniecznego, Romana Habdasa, Ferdynanda Głodzika, Karola Graczyka, Teresy Rozpłochowskiej i Marii Borcz oraz wiersze I.K. Szmidta, Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Stanisławy Plewińskiej i Natalii Pałczyńskiej. Bohaterką "Wiadomościach literackich" jest laureatka nagrody im. Janusza Słowika - Barbara Schroeder, twórczyni i gospodyni Salonu "Na Zapiecku". O nowych książkach dot. regionu pisze Krystyna Kamińska. Numer zamyka Wiersz Marka Wojciechowskiego "Garbicz na styku światów".

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_023__7__2006.pdf" (1.55 MB)  
 

 
2007-01-11
Robert

Ostatnia zmiana: 2007-01-15

Pegaz nr 6 (22)

„Według poety” Marka Wawrzkiewicza, czyli poeta o poezji - to tekst inaugurujący XXXV Warszawską Jesień Poezji 2006, a zarazem otwierający ten numer naszego pisma. Ciepło i ze „szczyptą zazdrości” („ale Ci z Gorzowa mają dobrze!”) o gorzowskim środowisku literackim skupionym wokół „Pegaza Lubuskiego” pisze Barbara Kosmowska w artykule „Radosne szybowanie”. Z przebiegu finału XII Konkursu Literackiego im. Z. Morawskiego sprawę zdaje Krystyna Kamińska, zaś Beata P. Klary dzieli się przemyśleniami i wrażeniami, jakie wyniosła z mających miejsce w Bibliotece Głównej gorzowskich warsztatów literackich. Po wielu trudach i zabiegach wreszcie nadszedł moment wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę gorzowskiej książnicy. O tym wydarzeniu donosi w artykule „Niech się mury pną do góry!” Ireneusz K. Szmidt. Następnie dwie kontynuacje z poprzedniego numeru: „Od Edenu do ogrodów Arkadii” Beaty P. Klary oraz „Instytucje literackie w Gorzowie Wlkp. w latach 1945-2005” Roberta Rudiaka. Jednym z bohaterów tego „Pegaza” jest Jan Piotr Grabowski, poeta z Gdańska, którego debiut związany jest jednak z Gorzowem. Obok tekstu poświęconego twórczości Jana P. Grabowskiego pióra Waldemara Smaszcza znajdziemy tu list i wiersze samego poety. I jeszcze jedna postać związana niegdyś z Gorzowem – Christa Wolf. O tej niemieckiej pisarce „rodem z Landsberga” pisze Krystyna Kamińska. Poniżej fragment powieści Christy Wolf „Wzorce dzieciństwa” w tłumaczeniu Sławomira Błauta. W debiutach „Pegaza” - poezje Jadwigi Poznańskiej. Ponadto w piśmie zamieszczono cykl poetycki „Moje Łośno” Marka Piechockiego, jesienne wiersze Ludwika L. Lipnickiego, poezje Moniki Kaczmarek, Agi Kłak, Wincentego Zdzitowieckiego, Beaty P. Klary, Jerzego Gąsiorka oraz utwory prozatorskie („Martwa rzeka” Karola Parno-Gierlińskiego i tekst nadesłany na XII Konkurs Literacki im. Z. Morawskiego pt. „UROL – 2006, czyli – o męskość własną zmagania heroiczne” Zdzisława Grabowskiego). W „Wiadomościach literackich” Krystyna Kamińska omawia zawartość nowego (16) numeru zielonogórskiego kwartalnika „Pro Libris”. Na koniec - jak zwykle satyrycznie – Ferdynand Głodzik, Jan Gross i Jacek Lauda.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_022__6__2006.pdf" (708.76 KB)  
 

 
2007-01-11
Robert

Ostatnia zmiana: 2007-01-15

Pegaz Lubuski nr 5 (21)

Numer otwiera artykuł Zbigniewa Czarnucha „Jubileusz Gorzowa a globus belfra ze Sternberga, którego przesłaniem jest pojednanie polsko-niemieckie. O prowincjonalności w literaturze pisze poeta Józef Baran – autor dominujący w tym „Pegazie”, animator warsztatów twórczych w gorzowskiej książnicy, zaproszony do naszego miasta w związku z finałem XII Ogólnopolskiego Konkursu im. Z. Morawskiego. Dalej: omawiany na warsztatach „Mój dekalog poetycki” Józefa Barana oraz „Wiersze najnowsze” (po raz pierwszy w druku) tegoż autora. Pokłosiem wspomnianego konkursu jest rekomendowana przez autorów „Pegaza” książka „Nowy rozdział”. O motywie Arkadii - „krainie mlekiem i miodem płynącej” w literaturze pisze Beata P. Klary. Dzieje instytucji literackich w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1945-2005 przybliża w swoim artykule Robert Rudiak. O historii działającego w Zielonej Górze Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów pisze nasza „sąsiadka zza miedzy” - Jolanta Pytel, zaś o twórczości Jolanty Pytel – Beata P. Klary. Na warsztacie krytyka znalazły się tym razem dwa tomiki poetyckie z niebem w tytule: „Rozerwanie nieba” księdza Jerzego Hajdugi oraz „Każdy idzie do nieba” - książkowy debiut Agnieszki Moroz. Bohaterką „Debiutów Pegaza” jest także poetka - Natalia Pałczyńska z Bolemina. W numerze znalazły się również utwory poetyckie Ireneusza K. Szmidta, Teresy Borkowskiej, Kazimierza Furmana, Adama Korzeniowskiego, Barbary Trawińskiej, Marka Grewlinga, Jerzego Gąsiorka, Beaty Igielskiej oraz „wiersze młodych”: Małgorzaty Prusińskiej, Moniki Kaczmarek i Agi Kłak. W jesienny klimat wprowadza nas „List jesienny… również o poezji” autorstwa Ludwika I. Lipnickiego. Prozę reprezentują też fragment powieści „Przebierańcy” Bronisława Słomki oraz „Most” Jacka Laudy. Garść fraszek z książki „Łeb w łeb. Turniej satyryków” Jana Grossa i Tadeusza Szyfera zamyka ten numer „Pegaza”.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_021__5__2006.pdf" (367.52 KB)  
 

 
2006-11-14
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 4 (20)

„Gorzów różą stoi” to teza zawarta w otwierającym ten numer „Pegaza Lubuskiego” artykule Beaty P. Klary, zainspirowanym wyborem róży przez gorzowian na kwiat-symbol miasta. Dalej autorzy pisma zwracają uwagę na nowe wydawnictwa literackie gorzowskich oficyn. Ich próbką są fragmenty książęk: „Pytania do Isabelle” Eduarda Diłaniana, „Niemoc mnie porusza” Wincentego Zdzitowieckiego (z rekomendacją Krystyny Kamińskiej) i „Winien i ma” Ferdynanda Głodzika. Wśród rekomendowanych nowości znalazły się również: „Arsenał Gorzowski” 2005, „Pro Libris” nr 2(15) oraz najnowsze książki o regionie. W cyklu „Koledzy zza miedzy” tym razem wiersze Roberta Rudiaka z Zielonej Góry, obszernie opatrzone opiniami krytyków oraz szczegółową notą o dorobku literackim i plastycznym artysty. W numerze znajdziemy również nowe wiersze Barbary Trawińskiej, Beaty Klary, Aldony Robak, Anny Żłobińskiej, „Wiersze santockie” Jerzego Gąsiorka oraz „młodą poezję” Agnieszki Moroz, Kasi Raginii, Justyny Radziszewskiej, Karola Graczyka i debiutującego Marcina Słowińskiego. W „Szkole krytyki” Anna Czaja kontynuuje rozważania o poezji Krzysztofa I. Szmidta w artykule „Poeta dwóch stron rzeczy”. W rubryce „Polemiki” spór literacki „lubuskiego” poety z „gorzowską” poetką-recenzentką, czyli Bartosza Piątkowskiego, autora tomiku „leitmotiv”, z Beatą P. Klary. Dla tych, którzy odważą się stanąć w literackie szranki zaproszenie do udziału w I Konkursie Literackm im. Ireny Dowgielewicz i XX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta, a dalej lista szczęśliwych laureatów, czyli protokół z posiedzenia jury XII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego. Dla wszystkich, którzy boleją nad końcem wakacji, na otarcie łez porcja fraszek z zabawnego zbiorku „Uczniowskie zbytki” Jana Grossa. W satyrycznym tonie utrzymane są również utwory Teresy Rozpłochowskiej, Krzysztofa Ciesielskiego, Władysława Łazuki i Ferdynanda Głodzika zamykające ten numer „Pegaza”.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_020__4__2006.pdf" (569.02 KB)  
 

 
2006-10-16
Robert

Ostatnia zmiana: 2006-12-22

Pegaz Lubuski nr 3 (19)

Zamykający pierwsze półrocze numer "Pegaza Lubuskiego" otwiera Beata P. Klary artykułem "Natura człowieka", który jest relacją z poetyckiego spotkania na Gąsiorkowej Wieży w Santoku, a jednocześnie wezwaniem do wewnętrznej przemiany. Ostatnie miesiące to czas odchodzenia poetów. I znowu - tym razem dwa - smutne pożegnania: Leszka Bończuka z Jerzym Ficowskim i Beaty P. Klary z księdzem Janem Twardowskim. Pięknym ukłonem w stronę tego ostatniego jest wiersz Ludwika J. Lipnickiego "List do Poety - Księdza Jana Twardowskiego. W "Mieście poetów" gościmy Teresę Wilczyk-Surmacz, Agnieszkę Moroz, Karola Graczyka, Agę Kłak, Monikę Kaczmarek, Beatę Klary i Ferdynanda Głodzika. Na pograniczu poezji i prozy sytuuje się wspomnienie o "Benie" Adama Korzeniowskiego. W cyklu "Młoda proza" Filip Szyfer wciąga nas w "Gorzowski spleen". Dalej proza dojrzała: "Dzień Kojota" Jacka Laudy i "Powidoki" Wincentego Zdzitowieckiego. W rubryce "Koledzy zza miedzy" tym razem fragment poematu "Lustra Staszica" Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego, poety i plastyka z Piły. W "Szkole krytyki" Krystyna Kamińska rekomenduje powstałą z inicjatywy gorzowskiego hospicjum książkę Jana Grzegorczyka "Niebo dla akrobaty". Na warsztacie krytyka znalazła się również twórczość czterech poetów: rozważania o poezji Ireneusza K. Szmidta kontynuuje Anna Czaja w artykule "Poeta dwóch stron rzeczy", tomiki "Świat zawieszony na drzewie" Katarzyny Kulikowskiej i "Leitmotiv" Bartosza Piątkowskiego recenzuje Beata P. Klary, zaś zbiorek Beaty P. Klary "Imaginacje. Imaginations" – Marcin Słowiński. O wydawnictwach WiMBP w Gorzowie piszą Krystyna Kamińska i Grażyna Kostkiewicz-Górska. Z gorzowską książnicą wiąże się również relacja ze spotkania z poezją Benedykta Banaszaka, o czym donoszą "Wiadomości literackie". Numer zamyka dokończenie prezentacji Galerii Karykatur gorzowskiej Biblioteki.

 
   
plik typu: application/pdf Pobierz "Pegaz_019__3__2006.pdf" (620.91 KB)  
 

 
2006-06-27
Robert

Ostatnia zmiana: 2007-07-08