YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pegaz Lubuski


Pegaz Lubuski nr 3 (58)/2014

Jesienny numer „Pegaza” zdominowały ważne wydarzenia literackie – lokalne i ogólnopolskie. Dopiero co Józef Baran, Stefan Pastuszewski i Ireneusz K. Szmidt wyłonili laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego, zorganizowanego przez WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., a tu już kolejna FurmanKa i Warszawska Jesień Poezji. Protokół z posiedzenia jury Konkursu im. Z. Morawskiego w „Wiadomościach literackich” (s. 22-23), a uznany za najlepszy w tej jego edycji wiersz „kobieta która gotuje rosół” Hanny A. Bondarenko otwiera ten numer „Pegaza”. Warsztat wyborczy polskich polityków w swoim felietonie analizuje Redaktor Naczelny („Piosenka wyborcza”, s. 2). On też jest autorem relacji z 43. Warszawskiej Jesieni Poezji (s. 14). Wiersze Jana Tulika, jednego z gości Festiwalu, oraz esej o książce poetyckiej „Cienie na rozwietrze” Aldony Borowicz jego autorstwa na stronach 15-17. Przebieg III Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Kazimierza Furmana relacjonuje Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk („FurmanKa zajechała po raz trzeci!”, s. 20), a na kolejnej stronie poetycki tryptyk Czesława Sobkowiaka poświęcony patronowi Festiwalu. „Pegaz” zyskał też nowego felietonistę. Do wnikliwego obserwatora i komentatora rzeczywistości poety Marka Grewlinga („Mit Arkadii”, s. 1-2) dołączył prozaik Jerzy Alski, który zajął się kondycją współczesnej literatury, jej językiem („Skóra z dorsza”, s. 6-7). W tym natłoku literackich wydarzeń autorzy nie zapomnieli jednak o listopadowym święcie, trzy strony przeznaczając na rubrykę „Zaduszki z wierszami”, w której znalazły się wiersze Władysława Łazuki, Aldony Borowicz, Jolanty Borusiewicz, Ireny Zielińskiej, Pauliny Waszkiewicz, Krystyny Caban, Eugeniusza Kurzawy, Z. Marka Piechockiego i Piotra Prokopiuka (s. 3-5). W „Szkole krytyki” cztery debiuty poetyckie, wszystkie pochodzące z „Portfela Poetów Okrągłego Stołu” –  „Krajobraz z sosną” Tomasza Korbanka, „Wchodzę” Patrycji Kopackiej, „Czerwień” Kamila Melera i „Poza horyzontem” Pauliny Waszkiewicz analizuje Barbara A. Dominiak (s. 18-19). Piękne, poetyckie wspomnienie Romana Habdasa o niedawno zmarłej gorzowskiej poetce Teresie Rozpłochowskiej-Świtale na stronie 13 („Poetka z wieżowca”). Wśród nowych książek rekomendowanych przez Krystynę Kamińską część druga „Rozmów z piórami” Beaty Patrycji Klary, książka krytyczno-literacka „Jak uwieść czytelnika. Jonathan Carroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowej koncepcji śmierci” Agnieszki Moroz, zbiór esejów „Czytając Europę. Flaneur w ogrodach pogranicza”  Macieja J. Dudziaka, powieść „Co cię nie zabije…” Łucji Rajchel-Marczyk oraz trzy książeczki dla dzieci – „Co jest grane w filharmonii? Przewodnik młodego słuchacza muzyki klasycznej” Małgorzaty Szwajlik, „Witaj łąko” Jolanty Karasińskiej oraz „Tekla Stonoga” Ireny Grabowskiej (s. 8-13). Nastrój zaduszkowej poezji przełamują satyryczny (choć również traktujący o niestałości materii) wiersz „Koniec świata w gabinecie figur woskowych” Ferdynanda Głodzika oraz aforyzmy Krzysztofa Chrząstka.

Anna Sokółka

 

 

PEGAZ_3(58)_2014.pdf


Pegaz Lubuski nr 2 (57)/ 2014

Letni numer „Pegaza Lubuskiego” otwiera felieton Marka Grewlinga, który pod wrażeniem lektury powieści „Trociny” Krzysztofa Vargi dokonuje rozrachunku z polską (czyżby już kafkowską?) rzeczywistością. Wspomnienie o zmarłym niedawno Tadeuszu Różewiczu na stronie 3. Obok poetycki dialog Ireny Zielińskiej z Poetą (wiersz „Rozmowa z Różewiczem”). Jak na wstępie zapowiada Redaktor Naczelny – w numerze rekordowy wysyp ciekawych książek. A wśród nich: „Misterium solitera” Beaty P. Klary w recenzjach Elizy Falco Lipskiej i Krystyny Kamińskiej (s. 4-5), powieść „Sherry” Jerzego Alskiego (obok fragmentu książki, jej recenzja autorstwa Barbary A. Dominiak oraz rozmowa K. Kamińskiej z Autorem, s. 6-9), wybór poezji „Czerpanie z pustki” Z. Marka Piechockiego w omówieniu  K. Kamińskiej (także relacja z promocji tomu w gorzowskiej książnicy, s. 10-11), powieści historycznej „Korona śniegu i krwi” Elżbiety Cherezińskiej (rec. K. Kamińska, s. 11) i wreszcie duma Redaktora  – „Portfel z wierszami Poetów Okrągłego Stołu”, wydawnictwo podsumowujące XV-lecie Klubu Literackiego w GTK, „w jednej obwolucie zawierające piętnaście tomików z wierszami poetów najaktywniej w ostatnich latach uczestniczących w warsztatach literackich Klubu”. O historii Klubu pisze Ewa Rutkowska, o cennej zawartości „Portfela z wierszami” B. A. Dominiak (s. 13, 14-16). Niestrudzona propagatorka literatury lubuskiej, K. Kamińska, do kolekcji nowych książek dołącza również zapiski „Rzeka myśli, rzeka wspomnień” naszego „kolegi zza miedzy”, Czesława Sobkowiaka (s. 16-18). I jeszcze wiersze Jolanty Borusiewicz, przesłane z dalekiej Szwecji z listem rekomendacyjnym zaprzyjaźnionej z „Pegazem” Joanny Ziembińskiej, co zaowocowało wydaniem 49. tomiku w serii Biblioteka Pegaza Lubuskiego pod tytułem „I znów dzień się budzi”, parafrazującym największy przebój tej niezwykle popularnej na przełomie lat 60. i 70. piosenkarki (rec. I. K. Szmidt, s. 19). W Debiutach „Pegaza” poeci Andrzej Ireneusz Sawko i Grażyna Moroz, mama znanej nam Agnieszki Moroz (s. 20-21). W numerze znalazły się również wiersze Z. Marka Piechockiego, Tadeusza Różewicza, „letnie” wiersze Władysława Łazuki, I. K. Szmidta i Joanny Borusiewicz, wiersze laureatów I Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Projekt Poezja” w Świebodzinie: Pauliny Waszkiewicz, Konrada Rodaka i Jakuba Bukowskiego oraz wierszowane formy satyryczne Lecha Jakubowskiego, Zbigniewa Murawskiego i Adama W. Siedleckiego. W Wiadomościach Literackich m.in. Medal im. Marii Konopnickiej dla Barbary Schroeder, szefowej Klubu na Zapiecku, „za pracę organiczną” na niwie gorzowskiej kultury oraz reportaż Łucji Fice ze Światowych Dni Poezji UNESCO w Londynie.

Anna Sokółka

 

PEGAZ_2(57)_2014.pdf


Pegaz Lubuski 1(56)/2014

Pierwszy w tym roku numer pisma otwiera wiersz „Wędrówka kobiet” Ireny Zielińskiej, ukazujący jakże inny obraz kobiety, niż ten promowany przed laty w mediach z okazji marcowego święta. O polskiej codzienności, przez pryzmat książki „Międzyczas, którego nie ma. I inne małe prozy” Małgorzaty Turskiej, traktuje felieton Marka Grewlinga „Absalomie, Absalomie, czyli międzyczas” (s. 1-2). Wspomnienie Krystyny Kamińskiej o Zdzisławie Morawskim – w związku z przyznaniem pośmiertnie gorzowskiemu Księciu Poetów Lubuskiego Wawrzynu Literackiego – na stronie 3. W Debiutach z rekomendacją dwaj kolejni podopieczni Marka Grewlinga – młodzi poeci ze Świebodzina: Krzysztof Kułak i Kamil Meller (s. 4-6). Wiele miejsca w marcowym numerze „Pegaza” poświęcono literaturze kobiecej. Jej przegląd otwiera rozmowa K. Kamińskiej z Iwoną Żytkowiak nt. warsztatu pisarskiego autorki „Toni” („Bohaterowie przychodzą do mnie nocą”, s. 7-8). Wywiad uzupełniają recenzje dwóch najnowszych powieści pisarki: „Kobiety z sąsiedztwa” (K. Kamińska) i „Tam, gdzie twój dom” (Renata Ochwat). „Notatki z Gorzowa” Czesława Sobkowiaka z Zielonej Góry, czyli reminiscencje z lutowego pobytu pisarza w książnicy im. Z Herberta w związku z promocją „Wyboru wierszy” Z. Morawskiego, to szerokie spojrzenie (osiem rozbudowanych punktów, s. 10-12) na gorzowską literaturę i gorzowskie życie literackie w ogóle. Znajdziemy tu m.in. recenzję książki „Międzyczas, którego nie było”, debiutu prozatorskiego M. Turskiej, recenzje wspomnianego wyżej tomu poezji Z. Morawskiego oraz zbioru prozy „Czerwone korale” I.K. Szmidta, jak również pochwałę „Pegaza” (bardzo nam miło!) i ocenę, niestety dziś hermetycznego, pisma „Lamus”. Dwie ostatnie książki znalazły się też na warsztacie, coraz częściej goszczącej na łamach „Pegaza” w roli krytyka, Kingi Mazur (s. 12-13). Wśród gorzowskich nowości jeszcze tomik wierszy „Spopieleni” Marii Borcz w recenzji Agnieszki Moroz, książka „Akt eRosa” Zioma Ziomkowskiego w ocenie K. Kamińskiej oraz czekające dopiero na druk wiersze Romana Wojciechowskiego (s. 14-16). Kolejne łamy zostały poświęcone życiu teatralnemu i muzycznemu naszego miasta. Echa trzech inscenizacji Teatru im. J. Osterwy –  „Nieobecni” do tekstów Jonasza Kofty według scenariusza i w reżyserii Dariusza Lewandowskiego, Mickiewiczowskie „Ballady i romanse” w reżyserii Rafała Matusza oraz „Wesołe kumoszki z Windsoru” Williama Szekspira w reżyserii Jacka Głomba – znajdziemy w recenzjach K. Kamińskiej (s. 17-18). Natomiast Z. M. Piechocki pisze m.in. (w formie listu hipotetycznego) o powołanym przy Filharmonii Gorzowskiej Klubie Melomana i odbiorze poezji A. Moroz w Stanach Zjednoczonych (s. 19). Na stronach 20-21 laureaci Lubuskich Wawrzynów Literackich, Naukowych i (po raz pierwszy) Dziennikarskich za ubiegły rok. W Wiadomościach literackich m.in. fotoreportaż z promocji nowych książek autorów gorzowskich w Bibliotece (s. 22). Niezwykle aktualny i… bolesny temat w swoim reportażu „Eurosierota” podejmuje Roman Habdas (s. 23). Na ostatniej, satyrycznej stronie, obok Mistrza Ferdynanda Głodzika, debiutują Hubert Kopacz i Krzysztof Chrząstek.

 

Anna Sokółka

 

 

PEGAZ_1(56)2014.pdf

Ostatnia zmiana: 2014-03-27

„Pegaz Lubuski” 4 (55) 2013

Grudniowy numer pisma otwiera nastrojowy wiersz „Zima” Bogdana Łazuki. Marek Grewling, wpisując się w świąteczny czas, w felietonie „Przypadek homilety” przypomina rodzime tradycje adwentowo-bożonarodzeniowe, wskazując na ich źródła tkwiące w bogactwie całej ludzkiej cywilizacji (s. 1-2). W „Debiutach Pegaza” poezja Klaudii Małagockiej (z rekomendacją Marka Grewlinga) oraz Pauliny Waszkiewicz (z rekomendacja własną) (s. 3-6). Debiutant z poprzedniego numeru, młody poeta Hubert Kopacz, tym razem w próbie dramatycznej „Regurgitacja”  („Po debiucie”, s. 7-9). Nikłe miejsce poezji Czesława Miłosza i literatury polskiej w ogóle w świadomości literackiej Duńczyków – przyczyny tego smutnego faktu rozważa Niels Hav, gość tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji (tekst „Miłosz w Kopenhadze”, s. 10), także autor zamieszczonego na następnej stronie wiersza „W obronie poetów”. Relacja Błażeja Kaźmierczaka z przekazania Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina prywatnego archiwum przez Carla Dedeciusa, wybitnego translatora literatury polskiej i rosyjskiej na język niemiecki na stronie 11. Wśród nowości poetów gorzowskich wiersze Agnieszki Moroz, Marka Stachowiaka i Romana Habdasa (s. 12). Pięć kolejnych łamów „Pegaza” poświęcono reminiscencjom z „Tygodnia z Papuszą”, szeroko zakrojonej imprezy, która miała miejsce w naszym mieście w dniach 18-25 listopada br. („Spacerownik po imprezach Tygodnia Papuszy” Krystyny Kamińskiej, „Cygańskie impresje, ale bez emocji” Renaty Ochwat, „Papusza: Los dał mi cygańskie słowa” Romana Habdasa, wiersze Władysława Łazuki i Karola Parno-Gierlińskiego, s. 13-17). Na siedemnastej stronie również laureaci Konkursu Literackiego „O łabędzie pióro” w Barlinku. Wśród nowości wydawniczych powieść „Wyspa starców” Łucji Fice w recenzji Krystyny Kamińskiej (oraz interesujący wywiad recenzentki z autorką), dorobek bajkopisarski Katarzyny Campbell, tomik poezji „Jeszcze wczoraj tańczyłam z gwiazdami” Jolanty Karasińskiej, teka „Dawne kamienice gorzowskie” z rysunkami Romana Picińskiego oraz „Furman” w opracowaniu Danuty Zielińskiej, otwierający cykl wydawniczy WiMBP pt. „Lubuska Bibliografia Regionalna”. W „Wiadomościach Literackich” podsumowanie II Ogólnopolskiego Poetyckiego Festiwalu im. Kazimierza Furmana „Furmanka”, cykl spotkań „Czytanie pisarzy w kontekście jubileuszy”, wspomnienie zielonogórskiej poetki Anny Tokarskiej oraz wyniki konkursu na recenzję w Dyskusyjnych Klubach Książki. W strefie satyry: niezawodni Zbigniew Murawski i Ferdynand Głodzik. 

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_4(55)2013.pdf

Ostatnia zmiana: 2014-01-09

„Pegaz Lubuski” 3 (54) 2013

Pismo otwiera wiersz Kazimierza Furmana ***[„mogłoby się coś wydarzyć”], jako że wydanie i promocja październikowego „Pegaza Lubuskiego” zbiegły się w czasie z II edycją Festiwalu Poetyckiego „Furmanka”. Przejawem troski o młode talenty poetyckie jest felieton „Warto” Marka Grewlinga (s. 1-3). Obok, z jego rekomendacją, wiersze młodego adepta sztuki poetyckiej – Huberta Kopacza ze Świebodzina. Na stronie drugiej „Rządzenie to trudny i niewdzięczny kawałek chleba”, czyli słowo od redaktora naczelnego i… obywatela. Za wydarzenie literackie ostatnich tygodni została uznana książka Angeliki Kuźniak pt. „Papusza”. Jej fragment oraz recenzja autorstwa Krystyny Kamińskiej na stronach 4-5. Swój warsztat poetycki w postaci 21 odpowiedzi na pytania Joanny Figiel odsłania Beata Patrycja Klary (s. 6-7). W ramach zainicjowanej w poprzednim numerze „Pegaza” prezentacji poetów tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji – sylwetki i wiersze Danuty Bartosz i Andrzeja Gnarowskiego (s. 8-9). Reporterskie pióro poety Romana Habdasa przybliża czytelnikom uroki Korytowskiej Nocy Poezji. Obok wiersze uczestników biesiady – m.in. Magdaleny Sowińskiej ze Szczecina (s. 10-11). Wśród nowych wierszy poetów gorzowskich utwory Marii Borcz i Jerzego Gąsiorka (s. 12). W rubryce „Podróże pisarzy” kolejny fotoreportaż miłośnika rowerowych wojaży Jerzego Gąsiorka – tym razem po Słowacji, Rumunii i Ukrainie („Przez Maramuresz i Bukowinę”, s. 13-14). Czy gorzowianie pamiętają o Włodzimierzu Korsaku? Przegląd miejsc upamiętniających tego zasłużonego dla gorzowskiej kultury pisarza, malarza, fotografika i krzewiciela tradycji myśliwskich na s. 15. Obok recenzja znakomitej płyty z wierszami Jerzego Hajdugi pt. „Coraz ciszej” autorstwa Wiesława Pietruszaka. Recenzja Agnieszki Moroz („Na pustyni realności”) i felieton Piotra Steblin-Kamińskiego  („Bankiety bez radnych”) to dwa różne spojrzenia na premierę dramatu „Życie jest snem” Pedra Calderona de la Barki w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie (s. 16-17). Kolekcję recenzowanych przez Krystynę Kamińską książek wzbogaciły tytuły: „Podziemny skarbiec Rzeszy. Tajemnice fortyfikacji międzyrzeckich” Leszka Adamczewskiego i Pawła Pietkiewicza, „Berlińskie Wrota. Nowa Marchia w ogniu” Leszka Adamczewskiego, „Podróże dość dalekie” i „Podróże na koniec świata” Marka Tucholskiego, „Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej – (studium językowo-stylistyczne)” Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, dwujęzyczne wydawnictwo Muzeum Kleista we Frankfurcie „Salony i dworki literackie po obu stronach Odry” oraz „Samozwańcze konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku Niemców i Polaków do tego samego skrawka ziemi” pod red. Zbigniewa Czarnucha (s. 18-22). Echa Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych RSTK w Garbiczu w refleksji poety i prezesa ZG ZLP Marka Wawrzkiewicza na s. 22. Dla zainteresowanych – Regulamin XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Z. Morawskiego (s. 23). Ostatnie obserwacje z polskiego podwórka oraz relacje damsko-męskie w krzywym zwierciadle satyry Tadeusza Szyfera i Ferdynanda Głodzika zamykają ten numer pisma.

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_3(54)2013.pdf

Ostatnia zmiana: 2013-10-14

Pegaz Lubuski 2 (53)/2013

„Pegaz Lubuski” sygnowany numerem 53. doczekał się młodszego towarzysza – czterostronicowego „Pegazika”. Jak sugeruje tytuł – poświęconego w całości regionalnej literaturze dziecięcej. Stąd zapewne odwołujące się do dzieciństwa wiersze „filatelistyczne” Agnieszki Harasymowicz-Tomczyszyn otwierają ten numer pisma. W słowie wstępnym od redaktora naczelnego tekst… „o kulturze, co na psy schodzi i wychodzi na ludzi”. Jak zwykle filozoficzny w swojej felietonistyce, Marek Grewling uderza w „feudalistyczne ciągoty” współczesnego Europejczyka i Polaka („Nie ma fanfar”, s. 1-2), podczas gdy Eugeniusz Kurzawa w swoim felietonie martwi się złą kondycją polskiego rynku literackiego („Jak wykończyć literaturę polską?”, s. 3). Wiersze i sylwetki poetów Warszawskiej Jesieni Poezji – Andrzeja Dębkowskiego, Elżbiety Musiał i Juliusza Erazma Bolka na s. 5-7. Kolejna strona zawiera fragment nowej powieści Jerzego Alskiego „Autonomia wyobraźni”. W Debiutach Pegaza” poezja Marka Stachowiaka z Ciecierzyc z rekomendacją Beaty P. Klary (s. 9). Wśród nowych wierszy poetów gorzowskich poezja Renaty Paligi, Zenona Cichego, Romana Habdasa i Tomasza Koreanka (s. 10-11) oraz (na s. 15) Teresy Wilczyk-Surmacz. Fotoreportaż Stefana Piosika z podróży od Alaski po przylądek Horn, w opracowaniu Hanny Kaup, na s. 12-13 (cykl „Podróże gorzowian”). Marek Z. Piechocki, znany gorzowski meloman i popularyzator muzyki, zabiera czytelników do Filharmonii na koncert pod dyrekcją samego Maestra Krzysztofa Pendereckiego! (rubryka „Kultura – nie tylko literacka – Muzyka”, s. 14-15). Regionalna literatura dla dzieci, ale też jej niedostatek, to przedmiot artykułu Krystyny Kamińskiej pt. „Książki dla dzieci – gdzie one są?” (s. 16). W bogatej części krytycznoliterackiej recenzje i omówienia książek: „1,2,3, szukam! Moje miejsce w Gorzowie” Moniki Grubizny, „Życie w kancelarii” Wandy Milewskiej, zbiór legend „Między Brdą a Wdą” Ludwika Lipnickiego, „Dżurków – ziemia ojców naszych” Józefa Żarskiego, dwa albumy – „W krainie majestatycznej przyrody i intrygujących historii” Piotra Chary oraz dwujęzyczny „Gleissen Glisno” Błażeja Skazińskiego, „W pobliżu rozumienia” Marka Z. Piechockiego oraz „Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej” i zbiór referatów „Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii” Małgorzaty Mikołajczak (wszystkie znalazły się na warsztacie recenzenckim Krystyny Kamińskiej, s. 17-21). Książkę Eugeniusza Kurzawy pt. „Andrzej K. Waśkiewicz – miejsca opuszczone”, dokumentującą 33 lubuskie lata w twórczości pisarza, zrecenzowała Beata P. Klary (s. 4). W „Wiadomościach Literackich” echa XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego (Leszek Żuliński i K. Kamińska) oraz zaproszenie Eugeniusza Kurzawy na twórczy wypoczynek do Leśniczówki Linie, gdzie przed laty natchnienie czerpał również Eugeniusz Paukszta (s. 22-23). Na zakończenie wiersze satyryczne Ferdynanda Głodzika i Kazimierza Żarskiego z Borów Tucholskich, który „objawił się” gorzowianom na kwietniowych Potyczkach Literackich w Lubudubu. A w „Pegaziku” piękne terapeutyczne opowiadanie „Kolekcja aniołów” Beaty P. Klary, znakomite wiersze, liryczne lub humorystyczne, Jolanty Karasińskiej, Władysława Łazuki, Ireneusza K. Szmidta, Władysława Wróblewskiego, Katarzyny Campbell oraz fraszki Jana Grossa.

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_2(53)2013_plus_PEGAZIK.pdf

Ostatnia zmiana: 2013-06-20

Pegaz Lubuski 1 (52) 2013

Wiersz Magdy Kopeć oraz dywagacje Ireneusza K. Szmidta na temat poezji młodych, na marginesie IV Konkursu „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” w Szczecinie, otwierają ten numer „Pegaza” („My, w drugiej dekadzie XXI wieku”, s. 1-3). Idea łączenia dwóch brzegów rzeczywistości ludzkiej egzystencji to przedmiot felietonu „Pontifex (Maximus)” Marka Grewlinga (s. 4). Poeci Warszawskiej Jesieni Poezji: Krystyna Konecka, Aldona Borowicz, Kalina Izabela Zioła i Stefan Jurkowski oraz ich wiersze na s. 5-7. Fragmentem powieści „Międzyczas, którego nie było” Magda Turska debiutuje na łamach „Pegaza” jako prozaiczka (s. 8-9). W rubryce Nowe wiersze poetess gorzowskich i w analogicznej poświeconej panom znalazły się utwory Beaty Igielskiej, Krystyny Caban, Iwony M. Żytkowiak, Romana Habdasa, Władysława Łazuki, Jerzego Hajdugi i I. K. Szmidta. Obok wiersze Anety Długołęckiej w cyklu Po debiucie. Kolejne cztery strony to echa Lubuskich Wawrzynów: relacja z wręczenia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Lubuskiego Wawrzynu Naukowego pióra Krystyny Kamińskiej, sylwetka Artura Wodarskiego – laureata Honorowego Wawrzynu Za Książkowy Debiut Roku 2012, czyli tomik poezji „Chrzęszczenie, oraz recenzja tejże książki autorstwa Kingi Mazur. W rubryce Premiery książek omówienia i recenzje następujących wydawnictw: tomu poezji „Drzwi otwarte na nicość” Melanii Fogelbaum (Leszek Żuliński i Beata P. Klary), zbioru wierszy „Niedomówienia” Kazimierza Furmana, „Z albumu Gorzowian” pod red. Zbigniewa Sejwy i „Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi” Zbigniewa Czarnucha (ostatnie trzy zrecenzowała Krystyna Kamińska). Redaktorzy „Pegaza”, otwierając łamy dla szerzej pojętej kultury, zainicjowali kolumnę Kultura nie tylko literacka. Na początek refleksje Piotra Steblin-Kamińskiego i Marka Z. Piechockiego z inscenizacji „Romea i Juliii” w gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy oraz Renaty Ochwat i M. Z. Piechockiego z I Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara (s. 20-21). W Wiadomościach literackich: szczecińsko-gorzowskie kontakty literackie na marginesie czwartej edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” w Szczecinie (K. Kamińska) oraz laureaci 10. Międzyszkolnego Konkursu Recytacji Poezji Regionalnej (B. P. Klary) i dyktanda zorganizowanego w Gorzowie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (s. 22). W kolumnie Polemiki i potyczki Beaty p. Klary odpowiedź konieczna Krzysztofowi Kuczkowskiemu (s. 21). W strefie satyry utwory Ferdynanda Głodzika, Marka Wojciechowskiego i (z okazji 8 marca ku przestrodze) Magdaleny Samozwaniec fragment „Z pamiętnika niemłodej mężatki”.

 

Anna Sokółka

 


Pegaz 1 (52) 2013.pdf

Ostatnia zmiana: 2013-03-18

Pegaz Lubuski 4 (51) 2012

Otwierający grudniowy „Pegaz Lubuski” wiersz „zima” Zbigniewa Milewskiego oraz życzenia od redaktora naczelnego to zwiastuny nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, podobnie jak zamykający numer „Monolog karpia” Ferdynanda Głodzika. Dalej już bardzo poważnie. Na początek felieton Marka Grewlinga „Kto czytał Boya?”, czyli protest przeciwko skrajnościom i fundamentalizmowi, oraz podsumowanie roku kulturalnego i literackiego autorstwa Ireneusza K. Szmidta. Kolejne trzy łamy poświęcono 41. Warszawskiej Jesieni Poezji w Łomiankach (s. 3-5). Obok relacji Katarzyny Cudzich-Budniak biogramy i wiersze Zbigniewa Milewskiego, Miłosza Kamila Manasterskiego i Marka Wawrzkiewicza oraz fotorelacja Piotra Bułasa. Bohaterem numeru jest Zdzisław Morawski – o gorzowskim Księciu Poetów „po dwudziestu latach” piszą Krystyna Kamińska i Ireneusz K. Szmidt. Obok fragment poematu Zdzisława Morawskiego „Rejs przez ciche źródła” oraz poświęcony poecie wiersz Anny Ludwiczak-Cadd (s. 6-7).  Trzy kolejne stałe rubryki zdominowały panie. W „Debiutach” – wiersze Natalii Staszak, w cyklu „Po debiucie” – poezja Alicji Łukasik, a wśród „Nowych wierszy poetess gorzowskich” – utwory Teresy Borkowskiej, Renaty Paligi i Ireny Zielińskiej (s. 8-9). Wrażenia Jerzego Gąsiorka z wyprawy rowerowej do Santiago de Compostella  na s. 10-11 („Moje camino”, rubryka „Podróże pisarzy”). W bogatej części krytycznoliterackiej recenzje: powieści „Prezent” Jerzego Alskiego pióra Krystyny Kamińskiej, zbioru opowiastek „Duch Czarnej Wody” Ludwika I. Lipnickiego (K. Kamińska), książki „Twórczość poetycka Emila Zegadłowicza” Gabrieli Balcerzak (K. Kamińska) oraz zbiorów poezji „Aneks do gier” Agnieszki Moroz (K. Kamińska, Leszek Żuliński), „Opiekunka” Łucji Fornalczyk-Fice (L. Żuliński, K. Kamińska) i „Gniazdo między palcami” Krystyny Caban (Kinga Mazur, L. Żuliński) (s. 12-16). W „Wiadomościach literackich” relacja z konferencji pt. „Sacrum w poezji księdza Jerzego Hajdugi” w Książnicy Pomorskiej, odsłonięcie w Witnicy tablicy poświeconej Irenie Dowgielewicz, benefis Krzysztofa Tuchalskiego, Zbigniewa Sejwy i Marka Piechockiego w Jazz Clubie „Pod Filarami”, odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” dla poetki Ireny Zielińskiej z Międzyrzecza, potyczki literatów w kawiarni Łubu-Dubu, laur dla Renaty Paligi w III Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Prozatorskim PULS SŁOWA dla lekarzy, płyta CD pt. „Furman” z wierszami poety, promocja zbioru poezji „De-klaracje” Beaty P. Klary i omówienie najnowszego numeru Pisma Kulturalno-Artystycznego „Lamus” (s. 17-22).

 

Anna Sokółka

 

Pegaz 4 (51) 2012.pdf

Ostatnia zmiana: 2012-12-17

Pegaz nr 3 (50) 2012

Aż trudno uwierzyć, że to już 50. numer „Pegaza Lubuskiego”, a za niespełna rok będziemy obchodzić dziesiąty rok jego edycji. O początkowych obawach związanych z „Pegazem” i nadziejach na przyszłość w słowie wstępnym Redaktora Naczelnego (s. 1-2). W cyklu „Choroby polskiej duszy” kolejny felieton Marka Grewlinga pt. „Kategoria „A” czy „B (s. 2-3). Laureaci nagród kulturalnych za rok 2012: Z. Marek Piechocki (Motyl – Nagroda Kulturalna Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.) i Drukarnia „Sonar” (nagroda honorowa Mecenasa Kultury – Gorzów Przystań) na stronie 3. W rubryce „Poeci i wiersze z Gorzowa” poezja Renaty Paligi, Władysława Łazuki i Agnieszki Moroz (s. 5). Na łamach jubileuszowego numeru „Pegaza” znalazły się również wiersze Z. M. Piechockiego, Kingi Mazur, Iwony Małgorzaty Żytkowiak, Marii Borcz, Jerzego Gąsiorka, Natalii Pałczyńskiej, a także humoreski J. Laudy. Sylwetka twórcza Andrzeja Gordona w 20. rocznicę śmierci artysty na stronie 4. W „Debiucie z rekomendacją” M. Grewling przedstawia Wojciecha Bartłomieja Zielińskiego, poetę i plastyka rodem z Górnego Śląska (s. 6-7). Z drugą częścią książki poetyckiej Beaty Patrycji Klary pt. „De-klaracje. Geny. Anty-geny. Memy”, opatrzonej recenzją Agnieszki Moroz, można zapoznać się na stronach 8-9. W bogatej ofercie wydawniczej (s. 11-20) rekomendacje i omówienia następujących książek: powieści „Spotkania przy lustrze” I. M. Żytkowiak (rec. Krystyna Kamińska), trzech tomów poetyckich – „Z kałuży miasta” Marii Borcz (rec. Leszek Żuliński, K. Kamińska), „A ja wciąż bez odpowiedzi” Jerzego Gąsiorka (rec. K. Kamińska) i „Dzieci z Hameln” Leszka Żulińskiego (rec. Agnieszka Moroz) oraz tomu małych form satyrycznych „Eskimos w operze. Opowiadania na chór, orkiestrę i kanarka” Jacka Laudy (rec. L. Żuliński, K. Kamińska) i zbioru rozmów z literatami pt. „Poeci od piór” B. P. Klary (rec. Aneta Kolańczyk). W „Wiadomościach literackich” (s. 21-22) m.in. o spotkaniu z autorem głośnej już książki „Jestem kibolem” – Krzysztofem Korsakiem, wieczorze autorskim Krystyny Caban w galerii „Nova Park”, pierwszej płycie Filharmonii Gorzowskiej z wybitnie utalentowaną skrzypaczką z Korei – Soyoung Yoon w roli głównej, Złotym Medalu „Gloria Artis” dla Edwarda Dębickiego, akcji „Cała Polska czyta <Pana Tadeusza>” w gorzowskiej Bibliotece oraz spotkaniu autorskim B. P. Klary w KMT „Lamus”. Na ostatniej – satyrycznej – stronie limeryki Tadeusza Szyfera i wiersz Ferdynanda Głodzika.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz3 (50) 2012.pdf

Ostatnia zmiana: 2012-10-16

Pegaz Lubuski 2 (49) 2012

Klamrę tego numeru pisma stanowią dwa wiersze Ferdynanda Głodzika („Oda do bociana” i „Anatomia miłości”), z których pierwszy to doskonała satyra na polską mentalność. Poważniej, bo filozoficznie, o polskiej duszy (w kontekście Euro 2012) pisze Marek Grewling (s. 1-3). Czas Euro, a więc i temat gorący – wszystko o „eurobutach” (tym razem w kontekście kultury) w słowie od redaktora naczelnego (s. 2). Echa i laureaci I Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji im. K. Furmana w tekście Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk pt. „Furmanka z poezją” (s. 4-5). Poniżej wiersze nagrodzone w konkursie (Agnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz i Barbary Janas-Dudek) oraz wiersze gości „FurmanKi” (Aleksandry Sikory, Tadeusza Buraczewskiego i Pawła Łęczuka). Kontynuacja „Dekalogu dobrego wiersza” (przykazanie VI, VII, VIII, IX i X) według Leszka Żulińskiego na s. 8-9. Wśród nowości poetów Okrągłego Stołu wiersze Beaty Patrycji Klary, Romana Karwackiego, Marii Borcz, Krystyny Caban, Tomasza Koreanka, Magdaleny Gryczyk, Renaty Paligi i Agnieszki Moroz oraz wiersze Anety Długołęckiej (w cyklu „Po debiucie”), Jerzego Alskiego, Karola Graczyka, Łucji Fice oraz Władysława Łazuki. W rubryce „Jubileusze poetów” dwugłos (Ludwik Lipnicki i Krystyna Kamińska) o twórczości Jerzego Hajdugi, księdza-poety z Drezdenka, świętującego 60–lecie urodzin, 40-lecie pracy literackiej i 25-lecie posługi kapłańskiej; obok – tekst samego jubilata pt. „Mój Nikifor… A właśnie, że mój! (rozważania uzupełniane biegiem dni i lat”) (s. 12-13). Drugim bohaterem tejże rubryki jest Janusz Krzymiński, obchodzący 80. urodziny i 50-lecie pracy twórczej poeta, prozaik, scenarzysta, reżyser i aktor ze Szczecina, związany m.in. z Kabaretem Literackim „Okaryna” Ireneusza K. Szmidta. O dostojnym jubilacie piszą Róża Czerniawska-Karcz i Adam W. Siedlecki (s. 14-15). Krystyna Kamińska, zawsze dbająca o zaprezentowanie na Pegazowych łamach jak najszerszej oferty wydawniczej, tym razem przygotowała recenzje następujących książek: powieści „Przeznaczenie” Łucji Fice (zrecenzowanej również przez Leszka Żulińskiego), zbioru opowiadań, reportaży i wierszy  „Pisanie światłem” Wincentego Zdzitowieckiego, tomików poezji „Cóż wiemy o miłości…” Anny Strzelec i „Łapacze snów” Ludwika I. Lipnickiego, zbioru wspomnień, anegdot i historii cygańskich pt. „Wczorajszy ogień” Edwarda Dębickiego, dwóch albumów Stefana Wiernowolskiego – „A-2. Między Pliszką a Ilanką. Krótka historia budowy” oraz „Sekrety Łagowsko-Sulęcińskiego Parku Krajobrazowego”, traktującej o muzyce w życiu Gorzowa książki „Droga do filharmoni” pod red. Roberta Piotrowskiego oraz pełnej humoru, opartej na internetowym pamiętniku książki „Jędrne kaktusy” Wawrzyńca Prusky’ego, pod którym to nazwiskiem ukrywa się gorzowianin Paweł Klimczak (s. 16-22). Dla zainteresowanych, na przedostatniej stronie, regulamin XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Z. Morawskiego; na ostatniej, obok wspomnianego już F. Głodzika, fraszki Tadeusza Szyfera.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz 2 (49) 2012.pdf

Ostatnia zmiana: 2012-07-06