YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pegaz Lubuski


Pegaz Lubuski 2 (61) 2015

Czerwcowy numer pisma otwiera wiersz „Sen” Władysława Łazuki, oniryczna podróż poety w czasy dzieciństwa, letniej kanikuły. Marek Grewling w felietonie „Masakra i domy” zderza ze sobą dwie pisarskie wrażliwości – kobiecą Olgi Tokarczuk (powieść „Dom dzienny, dom nocny”) i męską – Krzysztofa Vargi (powieść „Masakra”) (s. 1-2). Bolączki gorzowskiego środowiska literackiego są przedmiotem wstępniaka Redaktora Naczelnego (s. 2). W rubryce „Poeci na lato” znakomite wiersze Romana Habdasa (s. 3-4) i Aresa Chadzinikolau z Poznania (s. 5). Lubuskie środowisko literackie znów pogrążyło się w smutku – odeszło dwóch poetów: Mieczysław Warszawski z Zielonej Góry (piękne teksty wspomnieniowe Alfreda Siateckiego, Janusza Koniusza, Eugeniusza Kurzawy, Katarzyny Jarosz-Rabiej, Mirosławy Szot i Czesława Sobkowiaka; „Odchodzą poeci”, s. 6-9) oraz Roman Wojciechowski z Gorzowa (wspomnienie Andrzeja Erdmanna i wiersz Romana Habdasa; „Odchodzą poeci”, s. 10-11). Poezja Macieja Kuczyńskiego, reprezentującego nowe, wstępujące poetyckie pokolenie, w rubryce „Przychodzą poeci” (s. 12). Felieton Jerzego Alskiego, dotykający problemu zaniku kultury literackiej we współczesnym świecie, pod znamiennym tytułem „Leming w LIDLU” na s. 13. „Na warsztacie poetów” poezja Anety Długołęckiej i Tomasza Korbanka oraz tekst teoretyczny Beaty Patrycji Klary o innych, zaskakujących formach „wyzwolonej z okowów inskrypcji” poezji współczesnej (s. 14).Wśród propozycji czytelniczych – cztery z oceną i rekomendacją Krystyny Kamińskiej: kolejny po „Zapiskach klasztornych” poetycko-muzyczny tomik Marka Piechockiego pt. „Ad libitum”, osadzona w Gorzowie sprawa kryminalna, czyli „Ława przysięgłych” Krzysztofa Koziołka z Nowej Soli, jubileuszowa książka „Zbigniew Czarnuch. Jego misją jest edukacja” oraz powieść „Życie Jadzi według mnie” Zama Believingooda (Zbigniewa Moskala, znanego nam z desek Teatru im. J. Osterwy)(s. 15-17). Przewodnikiem po „Almanachu poetów i pisarzy” gorzowskich, wydanym przez miejscowy Oddział ZLP, jest Barbara Dominiak (s. 18). O miejscu poezji ks. Jana Twardowskiego w życiu również księdza poety Jerzego Hajdugi przeczytamy na s. 18. Fragment nowej minipowieści Magdy Turskiej pt. „Wodne granice” na s. 19.Kolejne cztery łamy przeznaczono na „Wiadomości literackie” (a tu: XXXI Krajowy Zjazd ZLP w Warszawie i spotkanie poety Marka Wawrzkiewicza ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie zanotowane piórem Romana Habdasa oraz Ewy Rutkowskiej bogaty kronikarski zapis tego, co się działo w ostatnich miesiącach w gorzowskiej kulturze, m.in. zebranie sprawozdawczo-wyborcze gorzowskiego Oddziału ZLP, Międzynarodowy Dzień Teatru, impreza literacka „Literat i jego…”, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i XXXIII Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne w Gorzowie i Garbiczu.Na koniec głos zabierają satyrycy: Ferdynand Głodzik, Zbigniew Murawski i Mirek Wielgoliński.

 

Anna Sokółka

PEGAZ 2(61) 2015.pdf


Pegaz Lubuski nr 1 (60) 2015

Marcowy „Pegaz Lubuski” otwiera skłaniający ku wielkopostnym refleksom wiersz Ludwika Lipnickiego (s. 1), podobnie jak pomieszczone wewnątrz numeru wielkanocne wiersze poetów gorzowskich: Beaty Igielskiej, Jerzego Gąsiorka, Marka Grewlinga i Jerzego Hajdugi (s. 3). Tezę, że przymusem i terrorem nie można zmusić do zachwytu, udowadnia, w oparciu o własne doświadczenia, Marek Grewling w felietonie pt. „Kim Dzong Un w Soplicowie” (s. 1-2). Felietony w sumie aż cztery. Drugi – Redaktora Naczelnego w związku z licznymi literackimi jubileuszami, m.in. 60. wydania naszego pisma (s. 2). Trzeci – Jerzego Alskiego pt. „Finnegans wake!”, poświęcony spontanicznej twórczości „poetyckiej” forumowiczów „Gazety Wyborczej”, wynikłej z awarii systemu (s. 12). I czwarty – satyryczny felieton domowy pt. „Trzeba mieć zdrowie” Janiny J. Jurgowiak (s. 23).  Nowe wiersze Aldony Robak, Ireny Zielińskiej, Huberta Kopacza, Krystyny Caban oraz poezja Iwony Małgorzaty Żytkowiak na stronach 4-5. O skromnych początkach „Pegaza Lubuskiego”, powołanego do życia jako pismo warsztatowe członków gorzowskiego Oddziału ZLP, jego rozkwicie i uznaniu w oczach ludzi literatury oraz o „Almanachu poetów i pisarzy” – z okazji ukazania się 60. numeru pisma – czytamy na stronach 6-7. Kolejne dwie strony wypełnia fotorelacja Ewy Rutkowskiej i Zbigniewa Olchowika z uroczystego otwarcia po rewitalizacji zabytkowej willi Lehmannów – siedziby gorzowskiej WiMBP, czyli „Villa rediviva!”. W „Debiutach” wiersze Kaliny Moskaluk z rekomendacją Mamy, Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk (s. 10). W rubryce „Wiersze z miasta i zza miedzy”, obok naszej debiutantki, poezja Beaty Patrycji Klary oraz Marcina Rumińskiego ze Stargardu Szczecińskiego (s. 11). Pożegnanie Karola Parno-Gierlińskiego, zmarłego 4 lutego tegoż roku romskiego poety i rzeźbiarza, na stronie 13. Kilkustronicowa oferta wydawnicza, w opracowaniu Krystyny Kamińskiej, zawiera rekomendacje i recenzje: tomu poezji „Odpocząć od cudu” Jerzego Hajdugi, tomu aforyzmów, sentencji i fraszek „Moje zmyślenia raczej dla dorosłych” Tadeusza Szyfera, wydawnictwa „Gorzów miastem wielu kultur” pod red. Beaty Orłowskiej i Piotra Krzyżanowskiego, literackich „Szkiców z lat 1963-2012” Andrzeja K. Waśkiewicza, zbioru fikcyjnych wywiadów z ludźmi literatury i sztuki „Piąty klucz do bramy” Alfreda Siateckiego, trzeciego tomu cyklu poświęconego wzajemnym relacjom mediów i literatury pt. „Nowe wizerunki” pod red. Katarzyny Taborskiej i Wojciecha Kuski, zapisków „Podróże do miejsc czarownych” Marka Bucholskiego oraz albumu „Galeria Osobowości z terenu Krainy Szlaków Turystycznych” (s. 14-18). W „Szkole krytyki” Barbara Dominiak recenzuje tom poezji „Preteksty” Z. Marka Piechockiego oraz monografię „Jak uwieść czytelnika? Jonathan Caroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowych koncepcji śmierci” Agnieszki Moroz (s. 19-20). Fotorelacja z przyznania „znów jednostronnie zielonych” Lubuskich Wawrzynów Literackich’ 2014 na stronie 21.W „Wiadomościach literackich”Edward Derylak z Żagania kontra Ireneusz K. Szmidt, czyli Literackie potyczki w „Łubu-Dubu”, skrzętnie notowane przez Ewę Rutkowską (s. 22-23). Gorąco w polityce, a więc na zakończenie Tadeusza Szyfera fraszki na czasie, spięte wspólnym tytułem „Politycy wszystkich krajów – wyłączcie się!!!”. I jeszcze „Fraszki na panów” (czyżby z okazji 10 marca?).

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ 1(60) 2015.pdf


Pegaz Lubuski nr 4 (59)/2014

Kim jest poeta, czy należy oceniać jego dzieło przez pryzmat biografii, czy artysta ma prawo do prywatności? Odpowiedzi na te istotne pytania przynoszą teksty inicjujące pismo – wiersz „Pan Gabe” szczecińskiego poety i malarza Tadeusza Szklarskiego (s. 1, 4) oraz felieton „Kim z zawodu był Vivaldi” Marka Grewlinga (s. 1-2). Bogactwo wierszy, w tym nawiązujących do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, spiętych w stałe rubryki – „Nowe wiersze poetów gorzowskich” (Władysław Łazuka, Janusz Włodarczyk, Marek Grewling), „Nowe wiersze gorzowskie” (Barbara Dominiak, Roman Habdas) i „Wiersze naszych poetek” (Teresa Borkowska, Irena Zielińska, Aldona Robak, Beata Igielska, Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk, Krystyna Caban, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Ziembińska-Kurek) – na stronach 3, 9  i 10. Ponadto warta podkreślenia twórczość Marka Stachowiaka, utalentowanego poety, debiutem w niniejszym „Pegazie” (s. 5) „wprowadzonego do życia literackiego i artystycznego Gorzowa”. Dorobek – zasygnalizowany w słowie wstępnym Redaktora Naczelnego – 10-lecia gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (za www.zlp.-gorzow.cba.pl) na stronach 6-8. Zwyczajowo, bogaty wysyp nowych gorzowskich książek ogarnia i rekomenduje niestrudzona recenzentka Krystyna Kamińska. A zatem: bibliografia Zdzisława Morawskiego, wydana przez gorzowską WiMBP w ramach serii „Lubuska Bibliografia Regionalna”; dwie książki poetyckie Jerzego Gąsiorka – ósmy już tomik pt. „Bliżej” oraz wcześniejszy, dwujęzyczny, pt. „A ja wciąż bez odpowiedzi”, przełożony na język niemiecki, z braku tłumacza, przez…  zespół studentów PWSZ w Gorzowie;„myślące” wiersze z tomiku „Preteksty” Marka Piechockiego, zainspirowane utworami innych współczesnych poetów; album „100 lat Parku Róż” Roberta Piotrowskiego; polsko-niemiecki literacki pamiętnik Hildy von Lear i Anne-Margarete von Klitzing pt. „…ale ścieżki pozostały te same…” oraz książka „Ulica ciemnych sklepików” noblisty Patricka Modiano (s. 11-15). W „Szkole krytyki” dwugłos – Andrzeja Tchórzewskiego i Aleksandry Kurzawy – o „Czerwonych koralach” Ireneusza Krzysztofa Szmidta; „Dekonstrukcyjne gry pociągowe, czyli szkic o twórczości Karola Graczyka” (ściślej: o tomie „Łowy”) pióra Mirosławy Szott; „i znów dzień się budzi”, debiut Jolanty Borusiewicz w ocenie Piotra Cegielskiego, oraz krytyczne próby członków Dyskusyjnych Klubów Książki z północnej części województwa lubuskiego, nagrodzone w konkursie na recenzję książki (s. 16-19, 21, 22-23). Komercjalizacja symboli Świąt Bożego Narodzenia to temat felietonu Jerzego Alskiego pt. „Stajenka zero procent” (s. 20). Ewy Rutkowskiej kronikarski zapis finału XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego i… mocno subiektywny Czesława Sobkowiaka na stronach 24-26. Laureaci konkursu literackiego „O łabędzie pióro” oraz humoreska „Robin z Locksley” Janusza Włodarczyka, zdobywcy I nagrody w dziedzinie prozy powyżej 19 lat, na stronach 26-28. Satyryczne wiersze Joli Karasińskiej i Ferdynanda Głodzika, który znalazł „Sposób… na biedę”, kończą ostatni tegoroczny numer pisma.

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_4(59)2014.pdf


Pegaz Lubuski nr 3 (58)/2014

Jesienny numer „Pegaza” zdominowały ważne wydarzenia literackie – lokalne i ogólnopolskie. Dopiero co Józef Baran, Stefan Pastuszewski i Ireneusz K. Szmidt wyłonili laureatów XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego, zorganizowanego przez WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp., a tu już kolejna FurmanKa i Warszawska Jesień Poezji. Protokół z posiedzenia jury Konkursu im. Z. Morawskiego w „Wiadomościach literackich” (s. 22-23), a uznany za najlepszy w tej jego edycji wiersz „kobieta która gotuje rosół” Hanny A. Bondarenko otwiera ten numer „Pegaza”. Warsztat wyborczy polskich polityków w swoim felietonie analizuje Redaktor Naczelny („Piosenka wyborcza”, s. 2). On też jest autorem relacji z 43. Warszawskiej Jesieni Poezji (s. 14). Wiersze Jana Tulika, jednego z gości Festiwalu, oraz esej o książce poetyckiej „Cienie na rozwietrze” Aldony Borowicz jego autorstwa na stronach 15-17. Przebieg III Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Kazimierza Furmana relacjonuje Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk („FurmanKa zajechała po raz trzeci!”, s. 20), a na kolejnej stronie poetycki tryptyk Czesława Sobkowiaka poświęcony patronowi Festiwalu. „Pegaz” zyskał też nowego felietonistę. Do wnikliwego obserwatora i komentatora rzeczywistości poety Marka Grewlinga („Mit Arkadii”, s. 1-2) dołączył prozaik Jerzy Alski, który zajął się kondycją współczesnej literatury, jej językiem („Skóra z dorsza”, s. 6-7). W tym natłoku literackich wydarzeń autorzy nie zapomnieli jednak o listopadowym święcie, trzy strony przeznaczając na rubrykę „Zaduszki z wierszami”, w której znalazły się wiersze Władysława Łazuki, Aldony Borowicz, Jolanty Borusiewicz, Ireny Zielińskiej, Pauliny Waszkiewicz, Krystyny Caban, Eugeniusza Kurzawy, Z. Marka Piechockiego i Piotra Prokopiuka (s. 3-5). W „Szkole krytyki” cztery debiuty poetyckie, wszystkie pochodzące z „Portfela Poetów Okrągłego Stołu” –  „Krajobraz z sosną” Tomasza Korbanka, „Wchodzę” Patrycji Kopackiej, „Czerwień” Kamila Melera i „Poza horyzontem” Pauliny Waszkiewicz analizuje Barbara A. Dominiak (s. 18-19). Piękne, poetyckie wspomnienie Romana Habdasa o niedawno zmarłej gorzowskiej poetce Teresie Rozpłochowskiej-Świtale na stronie 13 („Poetka z wieżowca”). Wśród nowych książek rekomendowanych przez Krystynę Kamińską część druga „Rozmów z piórami” Beaty Patrycji Klary, książka krytyczno-literacka „Jak uwieść czytelnika. Jonathan Carroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowej koncepcji śmierci” Agnieszki Moroz, zbiór esejów „Czytając Europę. Flaneur w ogrodach pogranicza”  Macieja J. Dudziaka, powieść „Co cię nie zabije…” Łucji Rajchel-Marczyk oraz trzy książeczki dla dzieci – „Co jest grane w filharmonii? Przewodnik młodego słuchacza muzyki klasycznej” Małgorzaty Szwajlik, „Witaj łąko” Jolanty Karasińskiej oraz „Tekla Stonoga” Ireny Grabowskiej (s. 8-13). Nastrój zaduszkowej poezji przełamują satyryczny (choć również traktujący o niestałości materii) wiersz „Koniec świata w gabinecie figur woskowych” Ferdynanda Głodzika oraz aforyzmy Krzysztofa Chrząstka.

Anna Sokółka

 

 

PEGAZ_3(58)_2014.pdf


Pegaz Lubuski nr 2 (57)/ 2014

Letni numer „Pegaza Lubuskiego” otwiera felieton Marka Grewlinga, który pod wrażeniem lektury powieści „Trociny” Krzysztofa Vargi dokonuje rozrachunku z polską (czyżby już kafkowską?) rzeczywistością. Wspomnienie o zmarłym niedawno Tadeuszu Różewiczu na stronie 3. Obok poetycki dialog Ireny Zielińskiej z Poetą (wiersz „Rozmowa z Różewiczem”). Jak na wstępie zapowiada Redaktor Naczelny – w numerze rekordowy wysyp ciekawych książek. A wśród nich: „Misterium solitera” Beaty P. Klary w recenzjach Elizy Falco Lipskiej i Krystyny Kamińskiej (s. 4-5), powieść „Sherry” Jerzego Alskiego (obok fragmentu książki, jej recenzja autorstwa Barbary A. Dominiak oraz rozmowa K. Kamińskiej z Autorem, s. 6-9), wybór poezji „Czerpanie z pustki” Z. Marka Piechockiego w omówieniu  K. Kamińskiej (także relacja z promocji tomu w gorzowskiej książnicy, s. 10-11), powieści historycznej „Korona śniegu i krwi” Elżbiety Cherezińskiej (rec. K. Kamińska, s. 11) i wreszcie duma Redaktora  – „Portfel z wierszami Poetów Okrągłego Stołu”, wydawnictwo podsumowujące XV-lecie Klubu Literackiego w GTK, „w jednej obwolucie zawierające piętnaście tomików z wierszami poetów najaktywniej w ostatnich latach uczestniczących w warsztatach literackich Klubu”. O historii Klubu pisze Ewa Rutkowska, o cennej zawartości „Portfela z wierszami” B. A. Dominiak (s. 13, 14-16). Niestrudzona propagatorka literatury lubuskiej, K. Kamińska, do kolekcji nowych książek dołącza również zapiski „Rzeka myśli, rzeka wspomnień” naszego „kolegi zza miedzy”, Czesława Sobkowiaka (s. 16-18). I jeszcze wiersze Jolanty Borusiewicz, przesłane z dalekiej Szwecji z listem rekomendacyjnym zaprzyjaźnionej z „Pegazem” Joanny Ziembińskiej, co zaowocowało wydaniem 49. tomiku w serii Biblioteka Pegaza Lubuskiego pod tytułem „I znów dzień się budzi”, parafrazującym największy przebój tej niezwykle popularnej na przełomie lat 60. i 70. piosenkarki (rec. I. K. Szmidt, s. 19). W Debiutach „Pegaza” poeci Andrzej Ireneusz Sawko i Grażyna Moroz, mama znanej nam Agnieszki Moroz (s. 20-21). W numerze znalazły się również wiersze Z. Marka Piechockiego, Tadeusza Różewicza, „letnie” wiersze Władysława Łazuki, I. K. Szmidta i Joanny Borusiewicz, wiersze laureatów I Wojewódzkiego Konkursu Poetyckiego „Projekt Poezja” w Świebodzinie: Pauliny Waszkiewicz, Konrada Rodaka i Jakuba Bukowskiego oraz wierszowane formy satyryczne Lecha Jakubowskiego, Zbigniewa Murawskiego i Adama W. Siedleckiego. W Wiadomościach Literackich m.in. Medal im. Marii Konopnickiej dla Barbary Schroeder, szefowej Klubu na Zapiecku, „za pracę organiczną” na niwie gorzowskiej kultury oraz reportaż Łucji Fice ze Światowych Dni Poezji UNESCO w Londynie.

Anna Sokółka

 

PEGAZ_2(57)_2014.pdf


Pegaz Lubuski 1(56)/2014

Pierwszy w tym roku numer pisma otwiera wiersz „Wędrówka kobiet” Ireny Zielińskiej, ukazujący jakże inny obraz kobiety, niż ten promowany przed laty w mediach z okazji marcowego święta. O polskiej codzienności, przez pryzmat książki „Międzyczas, którego nie ma. I inne małe prozy” Małgorzaty Turskiej, traktuje felieton Marka Grewlinga „Absalomie, Absalomie, czyli międzyczas” (s. 1-2). Wspomnienie Krystyny Kamińskiej o Zdzisławie Morawskim – w związku z przyznaniem pośmiertnie gorzowskiemu Księciu Poetów Lubuskiego Wawrzynu Literackiego – na stronie 3. W Debiutach z rekomendacją dwaj kolejni podopieczni Marka Grewlinga – młodzi poeci ze Świebodzina: Krzysztof Kułak i Kamil Meller (s. 4-6). Wiele miejsca w marcowym numerze „Pegaza” poświęcono literaturze kobiecej. Jej przegląd otwiera rozmowa K. Kamińskiej z Iwoną Żytkowiak nt. warsztatu pisarskiego autorki „Toni” („Bohaterowie przychodzą do mnie nocą”, s. 7-8). Wywiad uzupełniają recenzje dwóch najnowszych powieści pisarki: „Kobiety z sąsiedztwa” (K. Kamińska) i „Tam, gdzie twój dom” (Renata Ochwat). „Notatki z Gorzowa” Czesława Sobkowiaka z Zielonej Góry, czyli reminiscencje z lutowego pobytu pisarza w książnicy im. Z Herberta w związku z promocją „Wyboru wierszy” Z. Morawskiego, to szerokie spojrzenie (osiem rozbudowanych punktów, s. 10-12) na gorzowską literaturę i gorzowskie życie literackie w ogóle. Znajdziemy tu m.in. recenzję książki „Międzyczas, którego nie było”, debiutu prozatorskiego M. Turskiej, recenzje wspomnianego wyżej tomu poezji Z. Morawskiego oraz zbioru prozy „Czerwone korale” I.K. Szmidta, jak również pochwałę „Pegaza” (bardzo nam miło!) i ocenę, niestety dziś hermetycznego, pisma „Lamus”. Dwie ostatnie książki znalazły się też na warsztacie, coraz częściej goszczącej na łamach „Pegaza” w roli krytyka, Kingi Mazur (s. 12-13). Wśród gorzowskich nowości jeszcze tomik wierszy „Spopieleni” Marii Borcz w recenzji Agnieszki Moroz, książka „Akt eRosa” Zioma Ziomkowskiego w ocenie K. Kamińskiej oraz czekające dopiero na druk wiersze Romana Wojciechowskiego (s. 14-16). Kolejne łamy zostały poświęcone życiu teatralnemu i muzycznemu naszego miasta. Echa trzech inscenizacji Teatru im. J. Osterwy –  „Nieobecni” do tekstów Jonasza Kofty według scenariusza i w reżyserii Dariusza Lewandowskiego, Mickiewiczowskie „Ballady i romanse” w reżyserii Rafała Matusza oraz „Wesołe kumoszki z Windsoru” Williama Szekspira w reżyserii Jacka Głomba – znajdziemy w recenzjach K. Kamińskiej (s. 17-18). Natomiast Z. M. Piechocki pisze m.in. (w formie listu hipotetycznego) o powołanym przy Filharmonii Gorzowskiej Klubie Melomana i odbiorze poezji A. Moroz w Stanach Zjednoczonych (s. 19). Na stronach 20-21 laureaci Lubuskich Wawrzynów Literackich, Naukowych i (po raz pierwszy) Dziennikarskich za ubiegły rok. W Wiadomościach literackich m.in. fotoreportaż z promocji nowych książek autorów gorzowskich w Bibliotece (s. 22). Niezwykle aktualny i… bolesny temat w swoim reportażu „Eurosierota” podejmuje Roman Habdas (s. 23). Na ostatniej, satyrycznej stronie, obok Mistrza Ferdynanda Głodzika, debiutują Hubert Kopacz i Krzysztof Chrząstek.

 

Anna Sokółka

 

 

PEGAZ_1(56)2014.pdf

Ostatnia zmiana: 2014-03-27

„Pegaz Lubuski” 4 (55) 2013

Grudniowy numer pisma otwiera nastrojowy wiersz „Zima” Bogdana Łazuki. Marek Grewling, wpisując się w świąteczny czas, w felietonie „Przypadek homilety” przypomina rodzime tradycje adwentowo-bożonarodzeniowe, wskazując na ich źródła tkwiące w bogactwie całej ludzkiej cywilizacji (s. 1-2). W „Debiutach Pegaza” poezja Klaudii Małagockiej (z rekomendacją Marka Grewlinga) oraz Pauliny Waszkiewicz (z rekomendacja własną) (s. 3-6). Debiutant z poprzedniego numeru, młody poeta Hubert Kopacz, tym razem w próbie dramatycznej „Regurgitacja”  („Po debiucie”, s. 7-9). Nikłe miejsce poezji Czesława Miłosza i literatury polskiej w ogóle w świadomości literackiej Duńczyków – przyczyny tego smutnego faktu rozważa Niels Hav, gość tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji (tekst „Miłosz w Kopenhadze”, s. 10), także autor zamieszczonego na następnej stronie wiersza „W obronie poetów”. Relacja Błażeja Kaźmierczaka z przekazania Uniwersytetowi Europejskiemu Viadrina prywatnego archiwum przez Carla Dedeciusa, wybitnego translatora literatury polskiej i rosyjskiej na język niemiecki na stronie 11. Wśród nowości poetów gorzowskich wiersze Agnieszki Moroz, Marka Stachowiaka i Romana Habdasa (s. 12). Pięć kolejnych łamów „Pegaza” poświęcono reminiscencjom z „Tygodnia z Papuszą”, szeroko zakrojonej imprezy, która miała miejsce w naszym mieście w dniach 18-25 listopada br. („Spacerownik po imprezach Tygodnia Papuszy” Krystyny Kamińskiej, „Cygańskie impresje, ale bez emocji” Renaty Ochwat, „Papusza: Los dał mi cygańskie słowa” Romana Habdasa, wiersze Władysława Łazuki i Karola Parno-Gierlińskiego, s. 13-17). Na siedemnastej stronie również laureaci Konkursu Literackiego „O łabędzie pióro” w Barlinku. Wśród nowości wydawniczych powieść „Wyspa starców” Łucji Fice w recenzji Krystyny Kamińskiej (oraz interesujący wywiad recenzentki z autorką), dorobek bajkopisarski Katarzyny Campbell, tomik poezji „Jeszcze wczoraj tańczyłam z gwiazdami” Jolanty Karasińskiej, teka „Dawne kamienice gorzowskie” z rysunkami Romana Picińskiego oraz „Furman” w opracowaniu Danuty Zielińskiej, otwierający cykl wydawniczy WiMBP pt. „Lubuska Bibliografia Regionalna”. W „Wiadomościach Literackich” podsumowanie II Ogólnopolskiego Poetyckiego Festiwalu im. Kazimierza Furmana „Furmanka”, cykl spotkań „Czytanie pisarzy w kontekście jubileuszy”, wspomnienie zielonogórskiej poetki Anny Tokarskiej oraz wyniki konkursu na recenzję w Dyskusyjnych Klubach Książki. W strefie satyry: niezawodni Zbigniew Murawski i Ferdynand Głodzik. 

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_4(55)2013.pdf

Ostatnia zmiana: 2014-01-09

„Pegaz Lubuski” 3 (54) 2013

Pismo otwiera wiersz Kazimierza Furmana ***[„mogłoby się coś wydarzyć”], jako że wydanie i promocja październikowego „Pegaza Lubuskiego” zbiegły się w czasie z II edycją Festiwalu Poetyckiego „Furmanka”. Przejawem troski o młode talenty poetyckie jest felieton „Warto” Marka Grewlinga (s. 1-3). Obok, z jego rekomendacją, wiersze młodego adepta sztuki poetyckiej – Huberta Kopacza ze Świebodzina. Na stronie drugiej „Rządzenie to trudny i niewdzięczny kawałek chleba”, czyli słowo od redaktora naczelnego i… obywatela. Za wydarzenie literackie ostatnich tygodni została uznana książka Angeliki Kuźniak pt. „Papusza”. Jej fragment oraz recenzja autorstwa Krystyny Kamińskiej na stronach 4-5. Swój warsztat poetycki w postaci 21 odpowiedzi na pytania Joanny Figiel odsłania Beata Patrycja Klary (s. 6-7). W ramach zainicjowanej w poprzednim numerze „Pegaza” prezentacji poetów tegorocznej Warszawskiej Jesieni Poezji – sylwetki i wiersze Danuty Bartosz i Andrzeja Gnarowskiego (s. 8-9). Reporterskie pióro poety Romana Habdasa przybliża czytelnikom uroki Korytowskiej Nocy Poezji. Obok wiersze uczestników biesiady – m.in. Magdaleny Sowińskiej ze Szczecina (s. 10-11). Wśród nowych wierszy poetów gorzowskich utwory Marii Borcz i Jerzego Gąsiorka (s. 12). W rubryce „Podróże pisarzy” kolejny fotoreportaż miłośnika rowerowych wojaży Jerzego Gąsiorka – tym razem po Słowacji, Rumunii i Ukrainie („Przez Maramuresz i Bukowinę”, s. 13-14). Czy gorzowianie pamiętają o Włodzimierzu Korsaku? Przegląd miejsc upamiętniających tego zasłużonego dla gorzowskiej kultury pisarza, malarza, fotografika i krzewiciela tradycji myśliwskich na s. 15. Obok recenzja znakomitej płyty z wierszami Jerzego Hajdugi pt. „Coraz ciszej” autorstwa Wiesława Pietruszaka. Recenzja Agnieszki Moroz („Na pustyni realności”) i felieton Piotra Steblin-Kamińskiego  („Bankiety bez radnych”) to dwa różne spojrzenia na premierę dramatu „Życie jest snem” Pedra Calderona de la Barki w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie (s. 16-17). Kolekcję recenzowanych przez Krystynę Kamińską książek wzbogaciły tytuły: „Podziemny skarbiec Rzeszy. Tajemnice fortyfikacji międzyrzeckich” Leszka Adamczewskiego i Pawła Pietkiewicza, „Berlińskie Wrota. Nowa Marchia w ogniu” Leszka Adamczewskiego, „Podróże dość dalekie” i „Podróże na koniec świata” Marka Tucholskiego, „Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej – (studium językowo-stylistyczne)” Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, dwujęzyczne wydawnictwo Muzeum Kleista we Frankfurcie „Salony i dworki literackie po obu stronach Odry” oraz „Samozwańcze konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku Niemców i Polaków do tego samego skrawka ziemi” pod red. Zbigniewa Czarnucha (s. 18-22). Echa Interdyscyplinarnych Warsztatów Artystycznych RSTK w Garbiczu w refleksji poety i prezesa ZG ZLP Marka Wawrzkiewicza na s. 22. Dla zainteresowanych – Regulamin XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Z. Morawskiego (s. 23). Ostatnie obserwacje z polskiego podwórka oraz relacje damsko-męskie w krzywym zwierciadle satyry Tadeusza Szyfera i Ferdynanda Głodzika zamykają ten numer pisma.

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_3(54)2013.pdf

Ostatnia zmiana: 2013-10-14

Pegaz Lubuski 2 (53)/2013

„Pegaz Lubuski” sygnowany numerem 53. doczekał się młodszego towarzysza – czterostronicowego „Pegazika”. Jak sugeruje tytuł – poświęconego w całości regionalnej literaturze dziecięcej. Stąd zapewne odwołujące się do dzieciństwa wiersze „filatelistyczne” Agnieszki Harasymowicz-Tomczyszyn otwierają ten numer pisma. W słowie wstępnym od redaktora naczelnego tekst… „o kulturze, co na psy schodzi i wychodzi na ludzi”. Jak zwykle filozoficzny w swojej felietonistyce, Marek Grewling uderza w „feudalistyczne ciągoty” współczesnego Europejczyka i Polaka („Nie ma fanfar”, s. 1-2), podczas gdy Eugeniusz Kurzawa w swoim felietonie martwi się złą kondycją polskiego rynku literackiego („Jak wykończyć literaturę polską?”, s. 3). Wiersze i sylwetki poetów Warszawskiej Jesieni Poezji – Andrzeja Dębkowskiego, Elżbiety Musiał i Juliusza Erazma Bolka na s. 5-7. Kolejna strona zawiera fragment nowej powieści Jerzego Alskiego „Autonomia wyobraźni”. W Debiutach Pegaza” poezja Marka Stachowiaka z Ciecierzyc z rekomendacją Beaty P. Klary (s. 9). Wśród nowych wierszy poetów gorzowskich poezja Renaty Paligi, Zenona Cichego, Romana Habdasa i Tomasza Koreanka (s. 10-11) oraz (na s. 15) Teresy Wilczyk-Surmacz. Fotoreportaż Stefana Piosika z podróży od Alaski po przylądek Horn, w opracowaniu Hanny Kaup, na s. 12-13 (cykl „Podróże gorzowian”). Marek Z. Piechocki, znany gorzowski meloman i popularyzator muzyki, zabiera czytelników do Filharmonii na koncert pod dyrekcją samego Maestra Krzysztofa Pendereckiego! (rubryka „Kultura – nie tylko literacka – Muzyka”, s. 14-15). Regionalna literatura dla dzieci, ale też jej niedostatek, to przedmiot artykułu Krystyny Kamińskiej pt. „Książki dla dzieci – gdzie one są?” (s. 16). W bogatej części krytycznoliterackiej recenzje i omówienia książek: „1,2,3, szukam! Moje miejsce w Gorzowie” Moniki Grubizny, „Życie w kancelarii” Wandy Milewskiej, zbiór legend „Między Brdą a Wdą” Ludwika Lipnickiego, „Dżurków – ziemia ojców naszych” Józefa Żarskiego, dwa albumy – „W krainie majestatycznej przyrody i intrygujących historii” Piotra Chary oraz dwujęzyczny „Gleissen Glisno” Błażeja Skazińskiego, „W pobliżu rozumienia” Marka Z. Piechockiego oraz „Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej” i zbiór referatów „Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii” Małgorzaty Mikołajczak (wszystkie znalazły się na warsztacie recenzenckim Krystyny Kamińskiej, s. 17-21). Książkę Eugeniusza Kurzawy pt. „Andrzej K. Waśkiewicz – miejsca opuszczone”, dokumentującą 33 lubuskie lata w twórczości pisarza, zrecenzowała Beata P. Klary (s. 4). W „Wiadomościach Literackich” echa XVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego (Leszek Żuliński i K. Kamińska) oraz zaproszenie Eugeniusza Kurzawy na twórczy wypoczynek do Leśniczówki Linie, gdzie przed laty natchnienie czerpał również Eugeniusz Paukszta (s. 22-23). Na zakończenie wiersze satyryczne Ferdynanda Głodzika i Kazimierza Żarskiego z Borów Tucholskich, który „objawił się” gorzowianom na kwietniowych Potyczkach Literackich w Lubudubu. A w „Pegaziku” piękne terapeutyczne opowiadanie „Kolekcja aniołów” Beaty P. Klary, znakomite wiersze, liryczne lub humorystyczne, Jolanty Karasińskiej, Władysława Łazuki, Ireneusza K. Szmidta, Władysława Wróblewskiego, Katarzyny Campbell oraz fraszki Jana Grossa.

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_2(53)2013_plus_PEGAZIK.pdf

Ostatnia zmiana: 2013-06-20

Pegaz Lubuski 1 (52) 2013

Wiersz Magdy Kopeć oraz dywagacje Ireneusza K. Szmidta na temat poezji młodych, na marginesie IV Konkursu „O wers Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” w Szczecinie, otwierają ten numer „Pegaza” („My, w drugiej dekadzie XXI wieku”, s. 1-3). Idea łączenia dwóch brzegów rzeczywistości ludzkiej egzystencji to przedmiot felietonu „Pontifex (Maximus)” Marka Grewlinga (s. 4). Poeci Warszawskiej Jesieni Poezji: Krystyna Konecka, Aldona Borowicz, Kalina Izabela Zioła i Stefan Jurkowski oraz ich wiersze na s. 5-7. Fragmentem powieści „Międzyczas, którego nie było” Magda Turska debiutuje na łamach „Pegaza” jako prozaiczka (s. 8-9). W rubryce Nowe wiersze poetess gorzowskich i w analogicznej poświeconej panom znalazły się utwory Beaty Igielskiej, Krystyny Caban, Iwony M. Żytkowiak, Romana Habdasa, Władysława Łazuki, Jerzego Hajdugi i I. K. Szmidta. Obok wiersze Anety Długołęckiej w cyklu Po debiucie. Kolejne cztery strony to echa Lubuskich Wawrzynów: relacja z wręczenia Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Lubuskiego Wawrzynu Naukowego pióra Krystyny Kamińskiej, sylwetka Artura Wodarskiego – laureata Honorowego Wawrzynu Za Książkowy Debiut Roku 2012, czyli tomik poezji „Chrzęszczenie, oraz recenzja tejże książki autorstwa Kingi Mazur. W rubryce Premiery książek omówienia i recenzje następujących wydawnictw: tomu poezji „Drzwi otwarte na nicość” Melanii Fogelbaum (Leszek Żuliński i Beata P. Klary), zbioru wierszy „Niedomówienia” Kazimierza Furmana, „Z albumu Gorzowian” pod red. Zbigniewa Sejwy i „Nad Wartą i wśród lasów. O dawnych i współczesnych mieszkańcach witnickich wsi” Zbigniewa Czarnucha (ostatnie trzy zrecenzowała Krystyna Kamińska). Redaktorzy „Pegaza”, otwierając łamy dla szerzej pojętej kultury, zainicjowali kolumnę Kultura nie tylko literacka. Na początek refleksje Piotra Steblin-Kamińskiego i Marka Z. Piechockiego z inscenizacji „Romea i Juliii” w gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy oraz Renaty Ochwat i M. Z. Piechockiego z I Gorzowskiego Festiwalu Muzyki Współczesnej im. Wojciecha Kilara (s. 20-21). W Wiadomościach literackich: szczecińsko-gorzowskie kontakty literackie na marginesie czwartej edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O wers Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej” w Szczecinie (K. Kamińska) oraz laureaci 10. Międzyszkolnego Konkursu Recytacji Poezji Regionalnej (B. P. Klary) i dyktanda zorganizowanego w Gorzowie z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (s. 22). W kolumnie Polemiki i potyczki Beaty p. Klary odpowiedź konieczna Krzysztofowi Kuczkowskiemu (s. 21). W strefie satyry utwory Ferdynanda Głodzika, Marka Wojciechowskiego i (z okazji 8 marca ku przestrodze) Magdaleny Samozwaniec fragment „Z pamiętnika niemłodej mężatki”.

 

Anna Sokółka

 


Pegaz 1 (52) 2013.pdf

Ostatnia zmiana: 2013-03-18