YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Pegaz Lubuski

 

Pegaz Lubuski to czasopismo literackie wydawane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. i gorzowski Oddział Związku Literatów Polskich. Pierwszy numer ukazał się w maju 2003 r.  
 

Na łamach "Pegaza Lubuskiego" zamieszczane są nowe utwory przede wszystkim członków i kandydatów ZLP oraz utalentowanych debiutantów. Uzupełnieniem tekstów literackich są recenzje książek, które pojawiły się w ostatnim czasie na rynku gorzowskim, a także sylwetki autorów prezentowanych w danym numerze.

 

Periodyk redaguje zespół w składzie: Ireneusz Krzysztof Szmidt - redaktor naczelny, Danuta Zielińska - sekretarz redakcji, współpraca: Krystyna Kamińska, Marek Grewling.

Adres redakcji:

ul. Janockiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.  

Zarząd Oddziału ZLP

tel. 95 729 50 80, 501520227

adres e-mail

adres e-mail

www.zlp.gorzow.prv.pl

 

Wydawca:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta

ul. Sikorskiego 107

66-400 Gorzów Wlkp.

tel. 95 727 70 70

adres e-mail

www.wimbp.gorzow.pl


 

Poniżej zamieszczamy kolejne numery Pegaza Lubuskiego oraz indeks osób publikujących w _Pegazie Lubuskim

 

Skorowidz do Pegaza 1-68.pdfPegaz Lubuski nr 1 (68) / 2017

Pierwszy tegoroczny numer „Pegaza Lubuskiego” otwierają wiersz „Ludzie i rzeki” Romana Habdasa oraz filozoficzny esej „Nic ważnego” Jerzego Alskiego (s. 1-3). Komentarz do bieżącego życia politycznego znajdziemy w felietonie „Zasada” Ireneusza K. Szmidta (Od red. nacz., s. 2). Zrodzone z refleksji nad tajemnicą Wielkiejnocy wiersze Tomasza Korbanka i Jerzego Hajdugi oraz świąteczne życzenia od Redakcji na s. 3. Wiersze poetek gorzowskich – Jolanty Karasińskiej, Iwony M. Żytkowiak i Teresy Borkowskiej na s. 4. Kolejną stronę wypełnia relacja z konferencji „Papusza – biografia i dziedzictwo”, która miała miejsce w gorzowskim Archiwum Państwowym 7 lutego, w przeddzień 30. rocznicy śmierci poetki. Obok – wiersze Bronisławy Wajs. „Las Papuszy” to szkic literacki poświęcony twórczości romskiej poetki autorstwa Mirosławy Szot (s. 6-7). Poniżej wiersz „Pamięci Papuszy” Krystyny Woźniak (s. 7). W rubryce Mistrz i Uczeń wiersze Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej – profesora i rektora gorzowskiej PWSZ oraz T. Korbanka –  absolwenta tej uczelni (s. 8). W części prozatorskiej: fragment powieści „Matylda” Elżbiety Daszkiewicz (s. 9-10) oraz „Apokryf o Zmartwychwstaniu” Janusza Włodarczyka (s. 11). Fotorelacja z gali wręczenia Lubuskich Wawrzynów za 2016 rok, m.in. dziennikarce z Gorzowa, Agacie Sendeckiej, na s. 12. Uhonorowany Literackim Wawrzynem tom wierszy „Pogodna biel dobrego samopoczucia” Pauliny Korzeniewskiej recenzuje Mirosława Szott („Szukanie granic”, s. 13). Wiersze laureatki na tejże stronie. Beata P. Klary jest autorką recenzji „Szamanki” Justyny Koronkiewicz – książki poetyckiej nominowanej do Lubuskich Wawrzynów („A ona coraz piękniejsza po wewnętrznej stronie”, s. 14). Gorzowska inscenizacja „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego znalazła się na warsztacie krytycznym Krystyny Kamińskiej („Nic się nie stało, Polacy. Nic się nie stało!”, s. 15-16). Halina Bohuta-Stąpel omawia książkę Ferdynanda Głodzika „Fredność i przechera” („Zmroziło mnie”, s. 17). Bohaterem rubryki Poeci zza Miedzy jest szczecinianin Robert Artur Florczyk (s. 18). W rubryce Z Żałobnej Karty pożegnanie Stanisławy  Plewińskiej, poetki ludowej z Deszczna (s. 19), oraz animatorki kultury i regionalistki Anny Makowskiej-Cieleń, socjologa Bogdana Kunickiego i żarskiego poety, publicysty i działacza kulturalnego Jana Janusza Werstlera (s. 27). Wśród nowych książek z regionu, zarekomendowanych przez Krystynę Kamińską, znalazły się: tomiki poezji „Listy dobiegniewskie” Krystyny Koneckiej i „Boska matryca” Łucji Fornalczyk-Fice, część trzecia „Rozmów z piórami” B.P. Klary, album „Kowalski” autorstwa Hanny Ciepieli, zbiór bajek cygańskich „Zagubiona droga” Edwarda Dębickiego, powieść „Wszystkie moje zmartwychwstania” Iwony Żytkowiak oraz 12. numer Zeszytów Naukowych „Nowa Marchia – Prowincja Zapomniana – Ziemia Lubuska – Wspólne Korzenie” (s. 20-24). Wiadomości Kulturalne pod redakcją Ewy Rutkowskiej na s. 25-26. Akcent satyryczny – utwory Ferdynanda Głodzika, Waldemara Jaworowskiego, Mariusza Parlickiego, H. Bohuty-Stompel i Zbigniewa Murawskiego – zamyka pismo.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 1(68) 2017.pdf


Pegaz Lubuski 4 (67) / 2016

Grudniowy numer „Pegaza Lubuskiego” otwiera nastrojowy, wpisujący się w klimat Świąt Bożego Narodzenia wiersz Władysława Łazuki „Wigilia”. Nie zabrakło też świątecznych życzeń dla Czytelników – tych wyrażonych słowami „Wiersza staroświeckiego” księdza Jana Twardowskiego (s. 5), jak i tych od Redaktora Naczelnego, zawartych w jego pełnym wiary w powrót zgody w Narodzie felietonie o tytule „Nadzieja” (s. 2). Tegoroczny, kontrowersyjny literacki Nobel dla Boba Dylana stał się inspiracją do napisania dwóch esejów: „Muzo! Męża wyśpiewaj!” Jerzego Alskiego (s. 1, 2, 3-4) i „O Bobie Dylanie, Nagrodzie Nobla, o poezji w ogóle…” Małgorzaty Iwony Żytkowiak (s. 6-7). W rubryce „Wiersze poetek i poetów gorzowskich” poezja Teresy Borkowskiej, Joanny Ziembińskiej, Lecha Jakubowskiego, Łucji Fornalczyk-Fice, Marka Piechockiego i Ireny Zielińskiej (s. 4). Na kolejnej stronie humoreska „Biegacz” Artura Wodarskiego, poety i prozaika z Wyszanowa, przyjętego właśnie w poczet członków gorzowskiego Oddziału ZLP (s. 5). I ponownie poezja – utwory laureatów Turnieju Jednego Wiersza w Kaliszu z 2012 i 2016 roku – „Mimośród” Beaty Patrycji Klary i „Nic takiego” Marka Stachowiaka (s. 8). Tekst „Święta pani ze znakami zapytania” o Matce Teresie z Kalkuty to fragment nowej książki Marka Bucholskiego, podróżnika i pisarza, również religioznawcy, zatytułowanej „Podróże do krain niezwykłych” (s. 9-10). Wiersze Benedykta Kozieła, Miłosza Kamila Manasterskiego i Joanny Kalinowskiej to kontynuacja, zainicjowanej w poprzednim numerze „Pegaza”, prezentacji twórczości „Poetów z kręgu «Poezji Dzisiaj»” (s. 11-13). O 33. Gorzowskich Spotkaniach Teatralnych i premierze sezonu 2016/2017 w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie, czyli spektaklu „Żona potrzebna od zaraz” Edwarda Taylora, piszą Agnieszka Moroz i Ireneusz K. Szmidt („A imię jego Trzydzieści i Trzy”, s. 14-15). Refleksjami z 45. Warszawskiej Jesień Poezji dzieli się Irena Kaczmarczyk („Za trawą wszechświat”, s. 16). Prezentację regionalnych nowości wydawniczych otwiera Artur Daniel Liskowacki recenzją zbioru poezji „Chwila z kosem i inne wiersze” Władysława Łazuki („Coraz więcej ciszy”, s. 17). Andrzej Włodarczak analizuje „Mały Paryż” Romana Habdasa („Jak śremianin rodakowi z Mosiny”, s. 18). Pod recenzenckim piórem Krystyny Kamińskiej znalazły się książki: „Z kart historii” (o gorzowskiej WiMBP), powieść „Świat Ruty” Iwony Żytkowiak (zrecenzowana również przez Beatę P. Klary), groteskowy kryminał „Porąbany” Alfreda Siateckiego oraz „O literaturze lubuskiej. Szkice, recenzje i inne teksty” Andrzeja K. Waśkiewicza (s. 19-22). „Londyn, Berlin, Gdynia, Łódź – literackie przystanki” to tytuł rozmowy K. Kamińskiej z pisarką Łucją Fornalczyk-Fice (s. 20-21). W „Wiadomościach literackich” relacja Romana Habdasa z jubileuszu 55-lecia zielonogórskiego Oddziału ZLP (s. 23). Tegoż w „Wiadomościach kulturalnych” tekst o kolejnym Jubilacie – 35-latku – gorzowskim RSTK (s. 24). Wśród wydarzeń kulturalnych w kronikarskim zapisie odnotowanych przez Ewę Rutkowską znalazły się: promocja 66. numeru „Pegaza Lubuskiego”, 70-lecie książnicy Herberta, spotkanie autorskie Krzysztofa Daukszewicza w gorzowskiej WiMBP, Motyle 2016, wrocławski Psychoteatr z przedstawieniem „Las” w Klubie „MagnetoFFon”,spektakle „Karol” S. Mrożka i „Nowy ład świata” H. Pintera na Scenie Kameralnej Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie, ósma edycja festiwalu „Bamberka” w MCK, benefis Elżbiety Kuczyńskiej w Jazz Klubie „Pod Filarami” oraz promocja tomu poezji „Mikrochaos” Marii Borcz, czytanie poezji Mariny Cwietajewej, spotkania autorskie Mirosławy Szot, Wandy Milewskiej i Iwony Żytkowiak (wszystkie w Klubie „Jedynka”, s. 25-27). Pismo zamykają miniatura prozą Janusza Włodarczyka „Przypadki Dziadka Worcuna”, nagrodzona w konkursie literackim „O Łabędzie Pióro” (s. 27) oraz wiersze satyryczne Ferdynanda Głodzika, Zbigniewa Murawskiego i Janiny Jurgowiak.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 4(67) 2016.pdf


Pegaz Lubuski nr 3 (66) 2016

Jesienny numer „Pegaza Lubuskiego” przynosi smutną wiadomość o śmierci ks. Marka Grewlinga, od lat zaprzyjaźnionego z kręgiem „pegazowiczów” poety, eseisty i krytyka literackiego. Jego wiersz „Rozstajne drogi” otwiera pismo. Pamięci Poety poświęcony jest esej „Trwałość pamięci” Jerzego Alskiego (s. 1-3), dwa teksty Ireneusza K. Szmidta: „Jak dokończyć wiersz Marka Grewlinga” (Od red. nacz., s. 2) i „Pożegnanie księdza Marka” (s. 4-5) oraz bardzo osobiste wspomnienie „Tego się nie robi kotu…” Ireny Zielińskiej (s. 5). Sporo miejsca poświęcono trudnej sztuce przekładu. O warsztacie translatorskim z uznaną już tłumaczką – gorzowianką zamieszkałą w Warszawie – Dominiką Cieślą-Szymańską rozmawia Krystyna Kamińska („Tekst, komputer i kot na kolanach”, s 6-7). Zmarłemu niedawno wybitnemu tłumaczowi literatury polskiej Karlowi Dedeciusowi poświęcony jest tekst Marty Potaszkiewicz (s. 8). Obok fragment jego „Sztuki tłumaczenia” w przekładzie Agnieszki Kalety (s. 8-9). W bloku poetyckim wiersz „Barabasz” Adama Korzeniowskiego (s. 9), poezja Ireny Zielińskiej i Romana Habdasa („Na warsztacie poetów i malarzy”, s. 10) oraz twórczość poetów z kręgu „Poezji Dzisiaj”: Aleksandra Nawrockiego, Barbary Jurkowskiej i Anny Czachorowskiej (s. 11-13). Teatru, ściślej gorzowskiej sceny, dotyczą recenzje – inicjującego sezon artystyczny 2016/2017 – dramatu „New Year’s Day” Piotra Rowickiego: „Kto uzdrowi nasz polski świat?” autorstwa Krystyny Kamińskiej oraz„Byłem w teatrze” i „New Year’s Day – drugie rozdanie” Piotra Steblina-Kamińskiego (s. 14-16). W bloku prozatorskim miniatura „Origami” Romana Karwackiego (s. 16) oraz fragment nowej powieści Jerzego Alskiego „Trzecie oko” z rekomendacją samego autora (s. 17-19). Kolejne strony wypełniają omówienia i recenzje regionalnych nowości wydawniczych. Na warsztacie krytyka Krystyny Kamińskiej znalazły się: powieść „…to cię wzmocni” Łucji Rachel-Marczyk,tomiki poetyckie „Mikrochaos” Marii Borcz i „Usłyszeć ciszę” Jerzego Gąsiorka (s. 19-20) orazksiążka „Czy Włodzimierz Korsak używał komputera? Wizyta w Korsakówce” z tekstem Moniki Kowalskiej i Aleksandry Popiołek (s. 22). Barbara Dominiak zrecenzowała tom poezji „Metamorfozy” Aldony Robak (s. 21), a Czesław Sobkowiak „Chwilę z kosem i inne wiersze” Władysława Łazuki (s. 22-23).W kronikarskim zapisie lubuskich wydarzeń kulturalnych Ewy Rutkowskiej znajdziemy relacje z imprez: promocja 65. numeru „Pegaza Lubuskiego”, rocznicowe czytanie  twórczości Mirona Białoszewskiego w Przelewicach, teatr w „Dniach Gorzowa’ 2016”, „FurmanKa w drodze” (spotkania autorskie Sabiny Waszut i Jerzego B. Zimnego), dyskusja o książce „Mała zagłada” Anny Janko w ramach DKK, slam poetycki w klubie „Jedynka”, Barlinek Lubi Teatr i XIV Gorzowski Festiwal Teatrów Ogródkowych (s. 24-25). Końcowe – pod znakiem satyry – strony „Pegaza” zawierają: humoreski „Jedzenie i sztuka” i „Miłośnik sensacji” Grzegorza Pełczyńskiego, wiersze Waldemara Jaworowskiego oraz poemat „Kto rządzi światem” Mariana Hemara.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 3(66) 2016.pdf


Pegaz Lubuski nr 2 (65) 2016

Numer otwierają wiersz „Skorupa” Jerzego Gąsiorka oraz nawiązujący do polskiej rzeczywistości felieton „Restauracja” Jerzego Alskiego (s. 1-3). Wspomnienie o Romanie Kaszczyc, zmarłej 27 maja tego roku malarce, autorce czarownej ceramiki i pisarce z Barlinka na s. 3 (Z żałobnej karty”). Bohaterką kolejnych trzech stron jest Renata Paliga, a tu: „Wiersze na lato” i fragmenty „Zapisków z dyżurów”, książki uhonorowanej I nagrodą w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. prof. Andrzeja Szczeklika pn.„Przychodzi wena do lekarza”. Biogram literacki Marka Bucholskiego, pisarza i podróżnika, który właśnie zasilił szeregi gorzowskiego Oddziału ZLP, ilustrowany fragmentami jego prozy „Podróż do miejsc czarownych” na s. 6-8. W „Szkole krytyki” na warsztacie Marka Grewlinga książka „Mały Paryż” Romana Habdasa („Klimaty i smaki prowincji”, s. 9). Wiersze tego ostatniego również w rubryce „Na warsztacie poetów”, obok poezji Jerzego Hajdugi, Marka Grewlinga, Barbary Dominiak, Jerzego Gąsiorka i reprezentującego najmłodsze pokolenie gorzowskiej poezji Tomasza Korbanka (s. 10-11). Autorką fotorelacji z Ogólnopolskiego Festiwalu Poetyckiego im. Kazimierza Furmana „FurmanKa” jest Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk, współodpowiedzialna za koordynację merytoryczną i realizację tego – jednoczącego po raz piąty w Gorzowie miłośników poezji – święta (s. 12). Wiersze „furmanKowiczów” – Marka Stachowiaka, Marii Borcz i Ireny Zielińskiej na stronie następnej. Gorzowskiej Melpomenie, obchodzącej właśnie Jubileusz 70-lecia, poświęcone są dwie kolejne pozycje: recenzja spektaklu według Tuwimowskiego „Balu w operze” autorstwa Agnieszki Moroz oraz tekst Krystyny Kamińskiej „Byliśmy w teatrze”, rekomendujący m.in. drugie wydanie książki o takim samym tytule, dokumentującej historię Teatru im. J. Osterwy (s. 14-15). Wśród nowości wydawniczych z regionu, zrecenzowanych przez Krystynę Kamińską, tomiki poetyckie: „Chwile z kosem i inne wiersze” Władysława Łazuki, „Współbrzmienie” Jerzego Hajdugi, „Zasłyszane od gwiazd” Pauliny Waszkiewicz, „Żywot jętki” Iwony Małgorzaty Żytkowiak i „Z ziemi do nieba” Władysława Grabana, oraz dwa wydawnictwa dokumentujące życie dawnegoi współczesnego Gorzowa: „Z albumu Gorzowian II” pod red. Zbigniewa Sejwy i „Volksbad – Łaźnia Miejska 1930–2015” Roberta Piotrowskiego (s. 16-19). Wiersz „Owczary”, czyli zwycięska próba Krystyny Dziewałtowskiej-Gintowt w zmaganiach z trzynastozgłoskowcem na s. 20. Najważniejsze wydarzenia kulturalne ostatniego kwartału odnotowała Ewa Rutkowska. A są to: promocja 64. numeru „Pegaza”, Ponowoczesne Konfrontacje Teatralne POKOT’ 2016, konkursy recytatorskie w MZK „Zawarcie”, 70. urodziny gorzowskiego Teatru, otwarcie Galerii Sztuki Regionalnej i Galerii Karykatury w książnicy im. Z. Herberta, spotkania autorskie Magdaleny Grzebałkowskiej i Paulliny Simons, benefis Beaty P. Klary, Tydzień Bibliotek oraz Nocny Szlak Kulturalny (s. 20-22). Numer zamyka spora dawka, czasem gorzkiego, humoru: groteski Lecha Jakubowskiego, humoreska „Dziki lokator” Janiny Jurgowiak, satyryczne wiersze Ferdynanda Głodzika oraz fraszki polityczne Tadeusza Szyfera.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 2(65)2016.pdf


Pegaz Lubuski nr 1 (64) 2016

Pierwszy tegoroczny numer pisma otwiera wiersz Barbary Dominiak „Miasto”, obok –wnikliwa jego interpretacja autorstwa Jerzego Alskiego (tekst „O poezji niekanonicznie”, s. 1-3). Redaktor naczelny Ireneusz K. Szmidt w felietonie „Moje osobiste”, w chwili refleksji nad własnym życiem, przesuwa przed oczami czytelników obrazki ze swojego sielskiego dzieciństwa (s. 2). Utwory Aldony Robak i Anny Żłobińskiej, spięte wspólnym tytułem „Wiersze na wiosnę”, na stronach 4 i 5. Powieść „Łaskawe” Jonathana Littella stała się punktem wyjścia dla filozoficznych rozważań Marka Grewlinga o relatywizmie etycznym (tekst „Erynie okiełznane czyli traktat o tajemnicy nieprawości”, s. 4-5). W rubryce „Na warsztacie poetów” wiersze Łucji Fornalczyk-Fice, Karola Graczyka, Artura Wodarskiego i Joanny Ziembińskiej-Kurek (s. 6-7). Laureaci oraz fotorelacja z gali Lubuskich Wawrzynów ’2015 na stronie 8, po czym „Przekształcenia rzeczy zastanych”, czyli laudacja Ingi Iwasiów o poetce Beacie Patrycji Klary, laureatce Wawrzynu Literackiego, oraz wiersze z nagrodzonej książki pt. „Obiekty totemiczne”. O Edwardzie Rymarze, laureacie Wawrzynu Naukowego, i jego książce „Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii w średniowieczu (do roku 1535)” pisze Krystyna Kamińska (tekst „Z podziwem dla profesora Rymara”, s. 10). W „Debiutach z rekomendacją” (Z. Marka Piechockiego) poezja Lucyny Mamczur z Rzeszowa. Wśród pegazowych debiutantów również Małgorzata Wątor, Kaszubka z pochodzenia (s. 12, 13, 17, 22). W „Szkole krytyki” Barbara Dominiak wzięła na swój warsztat dwa tomiki poetyckie: „Nie wiem” Patrycji Kopackiej i „W tańcu zrodzone” Krystyny Caban (s. 12-13). Wśród nowości wydawniczych z regionu – wybranych i zrecenzowanych przez Krystynę Kamińską – wspomniany wyżej tomik Krystyny Caban, książki prozatorskie „Mały Paryż” Romana Habdasa i „Rzeka przemienienia” Artura Wodarskiego (tu również fragment powieści), wydawnictwo Muzeum im. J. Dekerta pt. „Artyści mówią – Sztuka – Artysta – Dzieło” pod red. Lecha Dominika i Lidii Kardasz oraz najnowszy numer zielonogórskiego pisma literacko-kulturalnego „Pro Libris” (s. 14-15, 17). W cyklu „Poeci zza miedzy” poezja Iwony Małgorzaty Żytkowiak z Barlinka i Edyty Rauhut ze Szczecina (s. 18-19). Najważniejsze wydarzenia kulturalne odnotowała Ewa Rutkowska, a są to m.in..: Gloria Artis dla Ireneusza K. Szmidta, Orszak Trzech Króli w Gorzowie, Beata P. Klary w Art Café, spotkania DKK, promocja nowych książek Patrycji Kopackiej, Krystyny Caban i Romana Habdasa, wieczór autorski Andrzeja Poniedzielskiego w Klubie „Pod Filarami” oraz FurmanKa (s. 20-21). Młodą poezję gorzowską reprezentują Kalina Moskaluk i Tomasz Korbanek (s. 22). Na koniec spora (aż dwie strony!) dawka humoru – groteska, humoreska i satyra. A dostarczyli go Władysław Klępka, Janina Jurgowiak, Ferdynand Głodzik i Sławomir Osiński.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz Lubuski 1(64) 2016.pdf


Pegaz Lubuski nr 4 (63) 2015

Grudniowy numer „Pegaza Lubuskiego” otwierają, skłaniając do bożonarodzeniowej refleksji, wiersz Ferdynanda Głodzika oraz felieton Jerzego Alskiego „Czwarty król”. „Pożytek z bajki” – metaforyczny komentarz Redaktora Naczelnego do ostatnich wydarzeń politycznych – na stronie 2. W cyklu „Pastorałki polskie” wiersze Władysława Łazuki (s. 4 i 5). Zainspirowany „Kolonią karną” Tomasza Jastruna felieton Marka Grewlinga na stronie 4. O wystawie poświęconej wybitnemu translatorowi Karlowi Dedeciusowi w Collegium Polonicum w Słubicach pisze Marta Potaszkiewicz (s. 5). W rubryce „Na warsztacie poetów” najnowsze wiersze Krystyny Caban i Jolanty Pytel (s. 6). Poezja Patrycji Kopackiej „w pięć lat po debiucie” na stronie 7, zaś w „Debiutach Pegaza” wiersze z cyklu „Gobeliny” Krystyny Dziewiałtowskiej-Gintowt (s. 8). W rubryce „Poeci ze świata” twórczość łotewskiego poety, dziennikarza i tłumacza Knutsa Skujenieksa (s. 9). Fragmenty mającej się ukazać w najbliższym czasie powieści „Mały Paryż” Romana Habdasa na stronach 10-11. Kolejne pięć stron „Pegaza” to przegląd nowych książek lubuskich, a wśród nich: autobiograficzne „Obrazki prowincjonalne prozą” Eugeniusza Kurzawy w recenzji Mirosławy Szott (s. 12), tomik poetycki „pomiary Zamku” Mirosławy Szott w ocenie Roberta Rudiaka (s. 13), poezje „Zabłąkani we mgle” Marii Borcz z podwójną rekomendacją – Barbary Anny Dominiak i Krystyny Kamińskiej (s. 14); wydawnictwa popularne i naukowe: „Cafe Voley” pod red. Zbigniewa Sejwy, 22 tom „Nadwarciańskiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego”, „Secesyjne rzemiosło artystyczne w kolekcji Muzeum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim” Janusza Michalskiego, „Szósty klucz do bramy. Rozmowy nieautoryzowane albo nieodbyte o przeszłości Środkowego Nadodrza” Alfreda Siateckiego, „Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu w XX i XXI wieku” Roberta Rudiaka (wszystkie zrecenzowane przez K. Kamińską); oraz zbiór poezji „Listy do Ojca” Adama Wiktora Siedleckiego z notą Romana Habdasa. W „Felietonie teatralnym” Piotra Steblina-Kamińskiego reminiscencje z  inscenizacji „Balu w Operze” Juliana Tuwima w gorzowskim Teatrze im. J. Osterwy (18). Na następnej stronie tegoż autora tekst „Z tej życzliwości” poświęcony Ireneuszowi K. Szmidtowi z okazji benefisu Jubilata, który miał miejsce w książnicy im. Herberta. Przegląd wydarzeń kulturalnych w kronikarskim zapisie Ewy Rutkowskiej na stronach 20-21, a w nim m.in.: benefis I.K. Szmidta, Bamberka, DKK, XXXII Gorzowskie Spotkania Teatralne, „Dziady” w Grocie Sztuki, promocje książek, spotkanie z Bronisławem Cieślakiem w gorzowskiej Bibliotece oraz laureaci Konkursu Literackiego „O Łabędzie Pióro”. Na dwóch ostatnich stronach króluje Satyra, a konkretniej fraszki z nowych książek dwóch utalentowanych jej przedstawicieli – obchodzącego „50 lat tyrania we fraszce” Tadeusza Szyfera i 20-lecie debiutu Jerzego Grodka.

 

Anna Sokółka

 

Pegaz 4(63) 2015.pdf


Pegaz Lubuski nr 3 (62) 2015

Numer to wyjątkowy, a to ze względu na osobę Redaktora Naczelnego, dla którego rok 2015 jest rokiem potrójnego jubileuszu: 80-lecia urodzin, 60-lecia pracy twórczej oraz 50-lecia członkostwa w Związku Literatów Polskich. Pierwszych sześć stron „Pegaza Lubuskiego” przynosi więc materiał dotyczący dorobku i warsztatu twórczego Ireneusza K. Szmidta (tu m.in.: teksty Leszka Żulińskiego i Barbary Dominiak o nowej książce poetyckiej Jubilata pt. „Odpowiedź na pytanie Hamleta”,wiersze Poety, określający jego osobowość „kwestionariusz Prousta” oraz list gratulacyjny od prezydenta Gorzowa). Koniec lata zwiastuje poezja Janusza Dreczki, I.K. Szmidta, Marii Borcz, Władysława Łazuki, Marcina Słowińskiego, Wojciecha Sroczyńskiego i Renaty Paligi spięta wspólnym tytułem „Wiersze na jesień” (s. 7).W stałej rubryce „Koledzy zza miedzy”, reprezentującej pisarzy z województw ościennych, sylwetka twórcza i poezja Leszka Dembeka ze Szczecia (s. 8). Krytycznym dopełnieniem materiału o szczecinianinie jest tekst Jana Zdzisława Brudnickiego pt. „W poszukiwaniu rozproszonego światła” (s. 9). Na łamy „Pegaza” powracają dawni debiutanci – Barbara Pala (Baszka) („7 lat po debiucie”, s. 10) i Marcin Słowiński („9 lat po debiucie”, s. 11) i „przychodzą poeci” nowi – Krzysztof Bojko (s. 12) oraz Krystyna Woźniak (s. 26). Felieton „Banknot obowiązkowy” Jerzego Alskiego to głos autora – jako AUTORA – w sprawie kontrowersyjnej ustawy o egzemplarzu obowiązkowym dla bibliotek (s. 13). O literackiej sławie Sławy, w której twórcy lubuscy najchętniej umiejscowiają akcję swoich książek, po przeprowadzeniu stosownych badań nad literaturą regionalną, pisze Alfred Siatecki w artykule pt. „Sława literacka” (s. 14). V Korytowską Noc Poetów relacjonuje Ferdynand Głodzik (s. 14). Książki „Z głębokiego PRL-u” Marii Borcz i „Mały książę ze strychu” Janusza Włodarczyka, tom poezji „Osłuchiwania” Renaty Paligi i tom wspomnień „Dawno temu w Pszczewie” notą recenzencką opatrzyła Krystyna Kamińska (s. 15-18). Dwugłos (Krystyna Kamińska i Barbara Dominiak) o powieści pt. „Test ciążowy” Jerzego Alskiego na stronach 18 i 19. O książce prozatorskiej pt. „Rzeka powrotna” Czesława Sobkowiaka i tomie poezji „Ad libitum” Zygmunta Marka Piechockiego pisze Marek Grewling (s. 20-21). Wszystkie recenzje opatrzone zostały fragmentami utworów. W Kronice kulturalnej pod red. Ewy Rutkowskiej relacja z najważniejszych wydarzeń sezonu letniego 2015, m.in.: „Nocny Szlak Kulturalny”, spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki przy gorzowskiej WiMBP, X Gorzowskie Spotkania Małych Form Teatralnych, Dni Gorzowa, XXVII Romane Dywesa, inauguracja miejska sezonu kulturalnego 2015/2016 w Filharmonii Gorzowskiej oraz wręczenie „Motyli” (o laureatach szerzej na s. 28). Beata Patrycja Klary wspomina Karola Parno Gierlińskiego i sprawdza, co na warsztacie u Romana Habdasa i Marii Borcz („Wiadomości literackie”, s. 25). „Satyrycy na jesień”, czyli Ferdynand Głodzik i Sławomir Osiński, na stronie 27.

 

PEGAZ 3(62) 2015.pdf


Pegaz Lubuski 2 (61) 2015

Czerwcowy numer pisma otwiera wiersz „Sen” Władysława Łazuki, oniryczna podróż poety w czasy dzieciństwa, letniej kanikuły. Marek Grewling w felietonie „Masakra i domy” zderza ze sobą dwie pisarskie wrażliwości – kobiecą Olgi Tokarczuk (powieść „Dom dzienny, dom nocny”) i męską – Krzysztofa Vargi (powieść „Masakra”) (s. 1-2). Bolączki gorzowskiego środowiska literackiego są przedmiotem wstępniaka Redaktora Naczelnego (s. 2). W rubryce „Poeci na lato” znakomite wiersze Romana Habdasa (s. 3-4) i Aresa Chadzinikolau z Poznania (s. 5). Lubuskie środowisko literackie znów pogrążyło się w smutku – odeszło dwóch poetów: Mieczysław Warszawski z Zielonej Góry (piękne teksty wspomnieniowe Alfreda Siateckiego, Janusza Koniusza, Eugeniusza Kurzawy, Katarzyny Jarosz-Rabiej, Mirosławy Szot i Czesława Sobkowiaka; „Odchodzą poeci”, s. 6-9) oraz Roman Wojciechowski z Gorzowa (wspomnienie Andrzeja Erdmanna i wiersz Romana Habdasa; „Odchodzą poeci”, s. 10-11). Poezja Macieja Kuczyńskiego, reprezentującego nowe, wstępujące poetyckie pokolenie, w rubryce „Przychodzą poeci” (s. 12). Felieton Jerzego Alskiego, dotykający problemu zaniku kultury literackiej we współczesnym świecie, pod znamiennym tytułem „Leming w LIDLU” na s. 13. „Na warsztacie poetów” poezja Anety Długołęckiej i Tomasza Korbanka oraz tekst teoretyczny Beaty Patrycji Klary o innych, zaskakujących formach „wyzwolonej z okowów inskrypcji” poezji współczesnej (s. 14).Wśród propozycji czytelniczych – cztery z oceną i rekomendacją Krystyny Kamińskiej: kolejny po „Zapiskach klasztornych” poetycko-muzyczny tomik Marka Piechockiego pt. „Ad libitum”, osadzona w Gorzowie sprawa kryminalna, czyli „Ława przysięgłych” Krzysztofa Koziołka z Nowej Soli, jubileuszowa książka „Zbigniew Czarnuch. Jego misją jest edukacja” oraz powieść „Życie Jadzi według mnie” Zama Believingooda (Zbigniewa Moskala, znanego nam z desek Teatru im. J. Osterwy)(s. 15-17). Przewodnikiem po „Almanachu poetów i pisarzy” gorzowskich, wydanym przez miejscowy Oddział ZLP, jest Barbara Dominiak (s. 18). O miejscu poezji ks. Jana Twardowskiego w życiu również księdza poety Jerzego Hajdugi przeczytamy na s. 18. Fragment nowej minipowieści Magdy Turskiej pt. „Wodne granice” na s. 19.Kolejne cztery łamy przeznaczono na „Wiadomości literackie” (a tu: XXXI Krajowy Zjazd ZLP w Warszawie i spotkanie poety Marka Wawrzkiewicza ze słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gorzowie zanotowane piórem Romana Habdasa oraz Ewy Rutkowskiej bogaty kronikarski zapis tego, co się działo w ostatnich miesiącach w gorzowskiej kulturze, m.in. zebranie sprawozdawczo-wyborcze gorzowskiego Oddziału ZLP, Międzynarodowy Dzień Teatru, impreza literacka „Literat i jego…”, Ogólnopolski Tydzień Bibliotek i XXXIII Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne w Gorzowie i Garbiczu.Na koniec głos zabierają satyrycy: Ferdynand Głodzik, Zbigniew Murawski i Mirek Wielgoliński.

 

Anna Sokółka

PEGAZ 2(61) 2015.pdf


Pegaz Lubuski nr 1 (60) 2015

Marcowy „Pegaz Lubuski” otwiera skłaniający ku wielkopostnym refleksom wiersz Ludwika Lipnickiego (s. 1), podobnie jak pomieszczone wewnątrz numeru wielkanocne wiersze poetów gorzowskich: Beaty Igielskiej, Jerzego Gąsiorka, Marka Grewlinga i Jerzego Hajdugi (s. 3). Tezę, że przymusem i terrorem nie można zmusić do zachwytu, udowadnia, w oparciu o własne doświadczenia, Marek Grewling w felietonie pt. „Kim Dzong Un w Soplicowie” (s. 1-2). Felietony w sumie aż cztery. Drugi – Redaktora Naczelnego w związku z licznymi literackimi jubileuszami, m.in. 60. wydania naszego pisma (s. 2). Trzeci – Jerzego Alskiego pt. „Finnegans wake!”, poświęcony spontanicznej twórczości „poetyckiej” forumowiczów „Gazety Wyborczej”, wynikłej z awarii systemu (s. 12). I czwarty – satyryczny felieton domowy pt. „Trzeba mieć zdrowie” Janiny J. Jurgowiak (s. 23).  Nowe wiersze Aldony Robak, Ireny Zielińskiej, Huberta Kopacza, Krystyny Caban oraz poezja Iwony Małgorzaty Żytkowiak na stronach 4-5. O skromnych początkach „Pegaza Lubuskiego”, powołanego do życia jako pismo warsztatowe członków gorzowskiego Oddziału ZLP, jego rozkwicie i uznaniu w oczach ludzi literatury oraz o „Almanachu poetów i pisarzy” – z okazji ukazania się 60. numeru pisma – czytamy na stronach 6-7. Kolejne dwie strony wypełnia fotorelacja Ewy Rutkowskiej i Zbigniewa Olchowika z uroczystego otwarcia po rewitalizacji zabytkowej willi Lehmannów – siedziby gorzowskiej WiMBP, czyli „Villa rediviva!”. W „Debiutach” wiersze Kaliny Moskaluk z rekomendacją Mamy, Agnieszki Kopaczyńskiej-Moskaluk (s. 10). W rubryce „Wiersze z miasta i zza miedzy”, obok naszej debiutantki, poezja Beaty Patrycji Klary oraz Marcina Rumińskiego ze Stargardu Szczecińskiego (s. 11). Pożegnanie Karola Parno-Gierlińskiego, zmarłego 4 lutego tegoż roku romskiego poety i rzeźbiarza, na stronie 13. Kilkustronicowa oferta wydawnicza, w opracowaniu Krystyny Kamińskiej, zawiera rekomendacje i recenzje: tomu poezji „Odpocząć od cudu” Jerzego Hajdugi, tomu aforyzmów, sentencji i fraszek „Moje zmyślenia raczej dla dorosłych” Tadeusza Szyfera, wydawnictwa „Gorzów miastem wielu kultur” pod red. Beaty Orłowskiej i Piotra Krzyżanowskiego, literackich „Szkiców z lat 1963-2012” Andrzeja K. Waśkiewicza, zbioru fikcyjnych wywiadów z ludźmi literatury i sztuki „Piąty klucz do bramy” Alfreda Siateckiego, trzeciego tomu cyklu poświęconego wzajemnym relacjom mediów i literatury pt. „Nowe wizerunki” pod red. Katarzyny Taborskiej i Wojciecha Kuski, zapisków „Podróże do miejsc czarownych” Marka Bucholskiego oraz albumu „Galeria Osobowości z terenu Krainy Szlaków Turystycznych” (s. 14-18). W „Szkole krytyki” Barbara Dominiak recenzuje tom poezji „Preteksty” Z. Marka Piechockiego oraz monografię „Jak uwieść czytelnika? Jonathan Caroll i Andrzej Sapkowski wobec kulturowych koncepcji śmierci” Agnieszki Moroz (s. 19-20). Fotorelacja z przyznania „znów jednostronnie zielonych” Lubuskich Wawrzynów Literackich’ 2014 na stronie 21.W „Wiadomościach literackich”Edward Derylak z Żagania kontra Ireneusz K. Szmidt, czyli Literackie potyczki w „Łubu-Dubu”, skrzętnie notowane przez Ewę Rutkowską (s. 22-23). Gorąco w polityce, a więc na zakończenie Tadeusza Szyfera fraszki na czasie, spięte wspólnym tytułem „Politycy wszystkich krajów – wyłączcie się!!!”. I jeszcze „Fraszki na panów” (czyżby z okazji 10 marca?).

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ 1(60) 2015.pdf


Pegaz Lubuski nr 4 (59)/2014

Kim jest poeta, czy należy oceniać jego dzieło przez pryzmat biografii, czy artysta ma prawo do prywatności? Odpowiedzi na te istotne pytania przynoszą teksty inicjujące pismo – wiersz „Pan Gabe” szczecińskiego poety i malarza Tadeusza Szklarskiego (s. 1, 4) oraz felieton „Kim z zawodu był Vivaldi” Marka Grewlinga (s. 1-2). Bogactwo wierszy, w tym nawiązujących do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, spiętych w stałe rubryki – „Nowe wiersze poetów gorzowskich” (Władysław Łazuka, Janusz Włodarczyk, Marek Grewling), „Nowe wiersze gorzowskie” (Barbara Dominiak, Roman Habdas) i „Wiersze naszych poetek” (Teresa Borkowska, Irena Zielińska, Aldona Robak, Beata Igielska, Agnieszka Kopaczyńska-Moskaluk, Krystyna Caban, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Ziembińska-Kurek) – na stronach 3, 9  i 10. Ponadto warta podkreślenia twórczość Marka Stachowiaka, utalentowanego poety, debiutem w niniejszym „Pegazie” (s. 5) „wprowadzonego do życia literackiego i artystycznego Gorzowa”. Dorobek – zasygnalizowany w słowie wstępnym Redaktora Naczelnego – 10-lecia gorzowskiego Oddziału Związku Literatów Polskich (za www.zlp.-gorzow.cba.pl) na stronach 6-8. Zwyczajowo, bogaty wysyp nowych gorzowskich książek ogarnia i rekomenduje niestrudzona recenzentka Krystyna Kamińska. A zatem: bibliografia Zdzisława Morawskiego, wydana przez gorzowską WiMBP w ramach serii „Lubuska Bibliografia Regionalna”; dwie książki poetyckie Jerzego Gąsiorka – ósmy już tomik pt. „Bliżej” oraz wcześniejszy, dwujęzyczny, pt. „A ja wciąż bez odpowiedzi”, przełożony na język niemiecki, z braku tłumacza, przez…  zespół studentów PWSZ w Gorzowie;„myślące” wiersze z tomiku „Preteksty” Marka Piechockiego, zainspirowane utworami innych współczesnych poetów; album „100 lat Parku Róż” Roberta Piotrowskiego; polsko-niemiecki literacki pamiętnik Hildy von Lear i Anne-Margarete von Klitzing pt. „…ale ścieżki pozostały te same…” oraz książka „Ulica ciemnych sklepików” noblisty Patricka Modiano (s. 11-15). W „Szkole krytyki” dwugłos – Andrzeja Tchórzewskiego i Aleksandry Kurzawy – o „Czerwonych koralach” Ireneusza Krzysztofa Szmidta; „Dekonstrukcyjne gry pociągowe, czyli szkic o twórczości Karola Graczyka” (ściślej: o tomie „Łowy”) pióra Mirosławy Szott; „i znów dzień się budzi”, debiut Jolanty Borusiewicz w ocenie Piotra Cegielskiego, oraz krytyczne próby członków Dyskusyjnych Klubów Książki z północnej części województwa lubuskiego, nagrodzone w konkursie na recenzję książki (s. 16-19, 21, 22-23). Komercjalizacja symboli Świąt Bożego Narodzenia to temat felietonu Jerzego Alskiego pt. „Stajenka zero procent” (s. 20). Ewy Rutkowskiej kronikarski zapis finału XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Zdzisława Morawskiego i… mocno subiektywny Czesława Sobkowiaka na stronach 24-26. Laureaci konkursu literackiego „O łabędzie pióro” oraz humoreska „Robin z Locksley” Janusza Włodarczyka, zdobywcy I nagrody w dziedzinie prozy powyżej 19 lat, na stronach 26-28. Satyryczne wiersze Joli Karasińskiej i Ferdynanda Głodzika, który znalazł „Sposób… na biedę”, kończą ostatni tegoroczny numer pisma.

 

Anna Sokółka

 

PEGAZ_4(59)2014.pdf