YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Nowa Marchia

8 kwietnia 2003 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna rozpoczęła realizację programu, pod hasłem "Nowa Marchia - prowincja zapomniana". Partnerem Biblioteki ze strony niemieckiej jest Stiftung Brandenburg im Haus Brandenburg z Fürstenwalde. Program opiera się na realizacji cyklu sesji naukowych, których celem jest upowszechnianie i dokumentowanie historii i unikatowego wielokulturowego dziedzictwa naszego regionu - Ziemi Lubuskiej. Szczególny nacisk położony jest na poznanie dziejów dawnej Nowej Marchii. Specyfika ludności Ziem Zachodnich kształtująca się w procesie powojennych przesiedleń, migracji, procesów asymilacyjnych i późniejszego szukania własnej tożsamości, zrodziła potrzebę prowadzenia spotkań poświęconych również powojennym dziejom terenów byłej Nowej Marchii, a obecnie obejmujące również Ziemię Lubuską. Wprowadzono więc człon hasła - "Ziemia Lubuska - wspólne korzenie". Szukanie wspólnych korzeni pozwoliło na zaangażowanie przy organizacji sesji, obok partnerów niemieckich, badaczy dziejów naszego regionu, regionalistów, przedstawicieli stowarzyszeń, towarzystw i osób prywatnych z poszczególnych mniejszości narodowych i etnicznych. Do chwili obecnej wyniki swoich badań zaprezentowali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Archiwum Państwowego w Gorzowie Wlkp., Uniwersytetu Humboldta w Berlinie, Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie, Oderlandmuseum w Bad Freienwalde, Brandenburskiego Krajowego Urzędu Konserwatorskiego.

Podsumowaniem sesji naukowych są wydawane kolejne numery Zeszytów Naukowych WiMBP pod tym samym tytułem.

2007-07-18

Ostatnia zmiana: 2014-05-28


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 139

Wykład prof. Czesława Osękowskiego: „Budowanie tożsamości lubuskiej” ; 28 lutego 2017 r.

 

Gościem lutowego spotkania z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” był prof. Czesław Osękowski, który omówił kwestię tożsamości lubuskiej.

Czy istnieje coś takiego jak tożsamość lubuska? Jeśli tak, to z jakich elementów się składa? – Na te i wiele innych pytań starał się odpowiedzieć prof. Osękowski, ceniony historyk, zdobywca Wawrzynu Naukowego za 2016 r., były rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego. W swoim wystąpieniu przywołał wiele materiałów, wskazujących na to, mimo zmian administracyjnych, Ziemia Lubuska na stałe wpisała się w krajobraz regionalny Polski. Również jej mieszkańcy z coraz większą pewnością odnoszą się do siebie jako Lubuszan. Mimo różnic i animozji między Gorzowem a Zielona Górą, mieszkańców obu miast łączy wspólne doświadczenie historyczne i społeczne. Tym samym można mówić o wykształceniu się tożsamości lubuskiej.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 138

Wykład prof. Edwarda Rymara: „Słownik historyczny Nowej Marchii w średniowieczu” ; 17 stycznia 2017 r.

 

W dniu 17 stycznia 2017 r. w gorzowskiej książnicy odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Podczas spotkania prof. Edward Rymar zaprezentował dwa tomy „Słownika historycznego Nowej Marchii”, a dr Paweł Migdalski omówił dalsze plany wydawnicze.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 137

Wykład dr Barbary Bielinis-Kopeć: „Drewniane kościoły województwa lubuskiego - zasób i problematyka ochrony konserwatorskiej” ; 13 grudnia 2016 r.

 

W dniu 13 grudnia 2016 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Tematem spotkania były kościoły drewniane w województwie lubuskim. Wykład wygłosiła dr Barbara Bielinis-Kopeć – Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 136

Wykład Zbigniewa Czarnucha: „Początki państwa polskiego – zmartwienia regionalisty” ; 15 listopada 2016 r.

 

Kolejne, listopadowe spotkanie w ramach cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” poświęcone było problemom, z jakimi borykają się historycy i pasjonaci historii zajmujący się początkami dynastii Piastów i narodzin państwa polskiego. Gościem spotkania był pan Zbigniew Czarnuch, historyk, regionalista, autor wielu publikacji poświęconych dziejom naszego regionu.

Podczas wystąpienia podsumował on dotychczasowy stan wiedzy nad początkami państwa oraz zaprezentował nieliczne źródła będące podstawą badań  naukowych. Dopełnieniem  wystąpienia była prezentacja wyobrażeń jakie do tej pory narosły wokół narodzin Polski oraz wynikających z tego sporów. Wystąpienie pokazało, iż stawiane od lat pytania, o to jak doszło do podjęcia decyzji o chrzcie, skąd wziął się Mieszko, a także  czy Piastowie to Słowianie i skąd pochodzą, a przede wszystkim w jakich okolicznościach narodziła się Polska, w dalszym ciągu pozostają w sferze badań.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 135

Wykład dr.  Przemysława Piwowarczyka:  "Inskrypcje w przestrzeni miejskiej do 1939 roku" ; 13 października 2016 r.

W dniu 13 października 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie”. Tym razem zostało ono poświęcone inskrypcjom w przestrzeni miejskiej do 1939 roku.

Gościem październikowego spotkania był dr Przemysław Piwowarczyk, adiunkt w Katedrze Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wśród wielu zainteresowań badawczych dr Piwowarczyka znajdują się także inskrypcje miejskie. Od kilku już lat bierze on udział w projekcie mającym na celu zgromadzenie takich inskrypcji w Katowicach. Natomiast od pewnego czasu swoje zainteresowania w tym względzie kieruje także w stronę Gorzowa.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 134

Wykład prof. dr. hab. Wojciech Chudziak:  "Archeologia wysp na Ziemi Lubuskiej" ; 6 września 2016 r.

 

Tematem pierwszego po wakacjach spotkania z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” była archeologia wysp Ziemi Lubuskiej. Wykład wygłosił prof. dr hab. Wojciech Chudziak.

Gość spotkania przedstawił najnowsze badania na temat dawnych konstrukcji występujących na lubuskich wyspach. Co więcej, przybliżył także metody i technikę pracy wodnych archeologów, dzięki którym zapomniane budowle z okresu wczesnego średniowiecza są na nowo odkrywane. Okazało się, że Ziemia Lubuska obfituje w tego typu konstrukcje, których przeznaczenie nie zostało jednak dotychczas w pełni poznane.

Prof. dr hab. Wojciech Chudziak jest dyrektorem Instytutu Archeologii UMK w Toruniu, archeologiem,  zajmuje się badaniami wczesnego średniowiecza, Słowiańszczyzny wczesnośredniowiecznej, osadnictwem Pomorza, ziemi lubuskiej i strefy chełmińsko-dobrzyńskiej;  archeologią środowiskową,  kulturą symboliczną oraz ceramiką naczyniową.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 133

Wykład dr.  Folwkarta Wendlanda:  "Ogrody i parki w Nowej Marchii" ; 15 czerwca 2016 r.

Gościem ostatniego przed wakacjami spotkania z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” był dr Folkwart Wendland, geolog i historyk nauki, związany z środowiskiem naukowym Brandenburgii.

Okazją do spotkania było wydanie piątego tomu „Gärten und Parke in Brandenburg”, poświęconego parkom i ogrodom Nowej Marchii. Cała kolekcja jest bogato ilustrowana, liczy ponad 2,6 tys. stron i dokumentuje ponad tysiąc miejsc zielonych na terenie Brandenburgii.

W swoim wystąpieniu, dr Wendland przedstawił najciekawsze i najlepiej udokumentowane parki i ogrody na obszarze dawnej Nowej Marchii, skupiając się na posiadłościach wiejskich.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 132

Wykład dr.  Falko Neiningera:  "Berliński architekt Fritz Crzellitzer (1876-1942) i jego współpraca z Maxem Bahrem w Landsbergu" ; 10 maja 2016 r.

Gorzowska książnica gościła dr. Falko Neiningera już wielokrotnie. Tym razem pracownik Brandenburskiego Głównego Archiwum Krajowego w Poczdamie zaprezentował wykład na temat współpracy berlińskiego architekta Fritza Crzellitzera z gorzowskim przedsiębiorcą i społecznikiem Maxem Bahrem.

Na zakończenie głos zabrał Robert Piotrowski, którzy zaprezentował swoją najnowszą książkę o historii łaźni miejskiej, która była sztandarowym dziełem Crzellitzera.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 131

Wykład dr.  Juliusza Sikorskiego:  "Historia pisana na nowo. Polityka władz partyjno-państwowych województwa zielonogórskiego wobec Kościoła rzymskokatolickiego w okresie Wielkiej Nowenny Milenium Chrztu Polski (1957-1966)" ; 26 kwietnia 2016 r.

 

W dniu 26 kwietnia 2016 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie, na którym dr Juliusz Sikorski opowiedział o programowej laicyzacji państwa i różnych metodach stosowanych przez władze w celu jej wprowadzenia na Ziemi Lubuskiej.


"NOWA MARCHIA - PROWINCJA ZAPOMNIANA - ZIEMIA LUBUSKA - WSPÓLNE KORZENIE" - 130

Wykład dr. Zbigniewa Mieczkowskiego:  "Historia poligonu w Drawsku" ; 15 marca 2016 r.

Gościem trzeciego w tym roku spotkania z cyklu „Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” był dr Zbigniew Mieczkowski, który wygłosił wykład pt. „Historia poligonu w Drawsku”.

Zbigniew Mieczkowski to historyk, regionalista, ale przede wszystkim pułkownik, wieloletni zastępca komendanta i komendant poligonu drawskiego. Któż inny mógł więcej z większą znajomością opisać jego historię od czasów najdawniejszych po współczesność? Licznie zgromadzeni słuchacze poznali początki słowiańskiego i niemieckiego osadnictwa na tych terenach, przekształcenie ich w poligon lotniczy w latach 30. XX w., a następnie objęcie go przez Wojsko Polskie.