YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Aktualności » Konferencje

Konferencja "25 lat badań nad pograniczem polsko-niemieckim" - sprawozdanie

Przemiany społeczno-polityczne rozpoczęte w Polsce w 1989 r. oraz zjednoczenie dwóch państw niemieckich w następnym roku otworzyło nowy etap w dwustronnych stosunkach. Pod względem politycznym i gospodarczym minione ćwierćwiecze nie było czasem straconym. Jaki jest jednak bilans tego okresu w przypadku wspólnych badań nad dziejami i tożsamością pogranicza? Czy zanik barier ideologicznych i politycznych przyczynił się do realizacji dwustronnych projektów służących pogłębieniu świadomości Polaków i Niemców o wspólnym dziedzictwie tych ziem?


Konferencja "25 lat badań nad pograniczem polsko-niemieckim" oraz kiermasz wydawnictw

Przemiany społeczno-polityczne rozpoczęte w Polsce w 1989 r. oraz zjednoczenie dwóch państw niemieckich w następnym roku otworzyło nowy etap w dwustronnych stosunkach. Pod względem politycznym i gospodarczym minione ćwierćwiecze nie było czasem straconym. Jaki jest jednak bilans tego okresu w przypadku wspólnych badań nad dziejami i tożsamością pogranicza?


HISTORIA – KULTURA – EDUKACJA – TERAŹNIEJSZOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ

OPIS I PROGRAM PROJEKTU - SPOTKANIE POKOLEŃ: „Historia Stosunków Polsko – Niemieckich podczas II Wojny Światowej – Wydarzenia i Skutki”,

Gorzów 16.-19.06. 2016 r.

 

Przedsięwzięcie ma charakter 4-dniowego seminarium o charakterze edukacyjno-poznawczym i jest skierowane do uczniów gorzowskich szkół średnich, które w poprzednich latach otrzymały wsparcie z Fundacji Brandenburg lub Fundacji Landsberg, czy też Bundesarbeitsgemeinschaft Landsberg/W. Stadt und Land e.V. - BAG (Stowarzyszenie Przedwojennych Mieszkańców Gorzowa/Landsberga/W.), a także do uczniów kolegium zawodowego im. Anny Siemsen w Herfordzie i do świadków historii II Wojny Światowej z Polski i Niemiec, w tym byłych mieszkańców historycznego miasta i powiatu Landsberg/W.


Seminarium naukowe pt. "Komunikacja i media"

4 grudnia 2015 r. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. gościła młodych medioznawców i komunikologów podczas kolejnej już edycji seminarium naukowego pt. „Komunikacja i media”.


Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Informują i edukują - książka i prasa polska na obczyźnie w XXI wieku"

Informują i edukują – książka i prasa polska na obczyźnie w XXI w. – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. w dniach 28-29 listopada 2013 r.

Konferencję otworzył dyrektor WiMBP Gorzów Wlkp. Edward Jaworski, który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę na potrzebę badania zjawisk migracyjnych we współczesnym świecie. Następnie głos zabrał gość honorowy konferencji – Arcybiskup Szczepan Wesoły. Ten wieloletni delegat ds. duszpasterstwa emigracji polskiej omówił pokrótce dzieje polskiej diaspory i jej związki z Kościołem katolickim. Po przemówieniu nastąpiła debata, w trakcie której uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania arcybiskupowi.

Pierwsza sesja zatytułowana „Z dziejów polskiej prasy i książki na obczyźnie” rozpoczęła się wystąpieniem prof. dr. hab. Andrzeja Chodubskiego z Uniwersytetu Gdańskiego.

Ostatnia zmiana: 2013-12-06

Sprawozdanie z konferencji naukowej: "Ruch Ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-2010"

15 listopada 2012 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie odbyła się konferencja poświęcona Ruchowi Ludowemu na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2010. Jej istotą było ukazanie stanu badań nad historią ruchu ludowego oraz próba analizy przemian ekonomicznych, społecznych i kulturowych, jakie zaistniały na przestrzeni 65 lat na obszarach wiejskich województwa.

Konferencję zorganizowały władze WiMBP w Gorzowie oraz pracownicy Działu Zbiorów Regionalnych przy współudziale Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych PWSZ w Gorzowie jak również miejscowego Archiwum Państwowego.

Uroczystego rozpoczęcia konferencji oraz powitania gości dokonali Edward Jaworski, Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie oraz Jolanta Fedak Prezes

Ostatnia zmiana: 2012-12-03

Sprawozdanie z konferencji naukowej "Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego. Separacja. Adaptacja. Integracja. Asymilacja"

18 października 2012 roku gorzowska książnica gościła naukowców zajmujących się problematyką mniejszości narodowych i etnicznych. Konferencja pt. „Mniejszości regionu pogranicza polsko-niemieckiego”, zorganizowana przy udziale PWSZ Gorzów Wlkp., zgromadziła przedstawicieli wiodących ośrodków naukowych z całej Polski. Wśród uczestników znaleźli się wybitni znawcy tematu z Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Polskiej Akademii Nauk.
Konferencję zainaugurował dyrektor WiMBP Edward Jaworski, który w swoim wystąpieniu podziękował przybyłym gościom i życzył im owocnych obrad. W podobnych słowach zwróciła się do zgromadzonych prof. n. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, rektor PWSZ Gorzów Wlkp. Następnie głos zabrał prof. dr hab. Janusz Faryś, reprezentujący gorzowską uczelnię

Ostatnia zmiana: 2012-11-06