YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Projekty » Rozbudowa zabytkowego budynku WiMBP

Rozbudowa
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Gorz
owie Wlkp.

Ostatnia zmiana: 2011-02-18

Trochę historii, czyli etapy prac nad projektem

Od początku istnienia Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. nie miała odpowiedniej siedziby na miarę jej potrzeb i możliwości rozwoju. Mieściła się w trzech zabytkowych budynkach, wymagających kapitalnego remontu o łącznej powierzchni 1770 m² oraz posiadała 14 filii miejskich. Brakowało miejsca na zbiory, brakowało stanowisk komputerowych i pomieszczeń do organizowania imprez kulturalnych. Ponadto biblioteka nie posiadała odpowiedniego zaplecza do pełnienia funkcji ponadlokalnej w stosunku do 28 bibliotek samorządowych północnej części woj. lubuskiego. Nie dysponowała również odpowiednimi warunkami do koordynacji działań na rzecz promocji regionu i aktywizacji społeczności lokalnych w oparciu o wielokulturowy potencjał. Stanowiło to tym istotniejszy problem, że nie było ośrodka pełniącego takiej roli w regionie. Przenikanie się kultur i tradycji: polskich, niemieckich, romskich, tatarskich i ukraińskich stanowiło o wyjątkowości i specyfice regionu północnej części województwa  lubuskiego.

Ostatnia zmiana: 2011-04-22

Źródła finansowania projektu: Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp.

Źródło r. 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 Suma
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 277.183,34 7.804.492,42 8.911.632,01 80.781,40 17.074.089,17
Ministerstwo Kultury 0,00 3.956.749,69 1.038.264,31 0,00 4.995.014,00
Budżet województwa 140.527,41 0,00 3.479.787,05 40.954,80 3.661.269,26
Całkowity koszt projektu 417.710,75 11.761.242,11 13.429.683,37 121.736,20 25.730.372,43

Ostatnia zmiana: 2012-04-16

Obszary problemowe, czyli dlaczego realizacja projektu jest ważna dla rozwoju regionu lubuskiego

Północna część województwa lubuskiego zlokalizowana jest w strategicznym miejscu – na przecięciu szlaków komunikacyjnych wschód – zachód oraz południe – północ, w sąsiedztwie dynamicznie rozwijających się aglomeracji (Szczecin, Poznań, Berlin). Mieszkańcy regionu to społeczność młoda, wykazująca rosnące potrzeby i oczekiwania w zakresie edukacji i kultury. W związku z powyższym szczególnie istotne było zapewnienie ludziom młodym powszechnego dostępu do wiedzy oraz szeroko rozumianej kultury. W ocenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową infrastruktura kulturalna jest słabą stroną północnej części regionu lubuskiego. To efekt wieloletnich zaniedbań i niedoinwestowania kultury w regionie, w którym dominującą rolę przez wiele lat odgrywał przemysł.

Ostatnia zmiana: 2011-04-22

Cel projektu

Główny cel projektu to wzrost roli kultury jako czynnika stymulującego rozwój społeczno - gospodarczy regionu lubuskiego. W założeniu realizacja projektu miała poprawić infrastrukturę kultury w regionie oraz umożliwić rozwój usług kulturalnych dla mieszkańców i turystów, jak też wpłynąć stymulująco na rozwój społeczno - gospodarczy regionu lubuskiego, stwarzając warunki do wzrostu zatrudnienia. Dobrze rozwinięty sektor usług, w tym dostęp do kultury, to ważny czynnik atrakcyjności regionu dla turystów i potencjalnych inwestorów.

Cele bezpośrednie projektu to poprawa dostępności do zbiorów i usług bibliotecznych, rozbudowa infrastruktury umożliwiającej poszerzenie usług kulturalnych dla mieszkańców i turystów oraz utworzenie ośrodka, koordynującego działania na rzecz promocji regionu i aktywizacji społeczności lokalnych w oparciu o wielokulturowy potencjał.

Ostatnia zmiana: 2011-04-22

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna po rozbudowie

Projekt przewidywał rozbudowę Biblioteki na bazie dotychczasowej siedziby głównej przy ulicy Sikorskiego 107, mieszczącej się w zabytkowej wilii o powierzchni użytkowej ok. 742 m². Dużym atutem jest usytuowanie budynku – w centrum miasta, w bliskim sąsiedztwie urokliwego parku z początku XX wieku, licznie odwiedzanego przez gorzowian i turystów.

Ostatnia zmiana: 2011-04-22

Kalendarium przygotowań do rozbudowy

Kolejne etapy przygotowań do rozbudowy budynku Wojewódkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej
w Gorzowie Wlkp.

Ostatnia zmiana: 2011-04-22

Galeria


Rozbudowa WiMBP :: Plany :: Rzut Elewacji Rozbudowa WiMBP :: SIERPIEŃ 2006 Rozbudowa WiMBP :: WRZESIEŃ 2006 Rozbudowa WiMBP :: PAŹDZIERNIK 2006 Rozbudowa WiMBP :: LISTOPAD 2006 Rozbudowa WiMBP :: GRUDZIEŃ 2006 Rozbudowa WiMBP :: STYCZEŃ 2007 Rozbudowa WiMBP :: LUTY 2007 Rozbudowa WiMBP :: MARZEC 2007 Rozbudowa WiMBP :: KWIECIEŃ 2007 Rozbudowa WiMBP :: MAJ 2007 Rozbudowa WiMBP :: CZERWIEC 2007 Rozbudowa WiMBP :: LIPIEC 2007 Rozbudowa WiMBP :: SIERPIEŃ 2007 Rozbudowa WiMBP :: WRZESIEŃ 2007 Rozbudowa WiMBP :: PAŹDZIERNIK 2007 Rozbudowa WiMBP :: LISTOPAD 2007 Rozbudowa WiMBP :: GRUDZIEŃ 2007
Ostatnia zmiana: 2011-02-17