YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

O Bibliotece » Wydawnictwa » Z Dziejów Regionu Lubuskiego

Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-2010

„Ruch ludowy na Ziemi Lubuskiej 1945-2010” to pierwsze tego typu wydawnictwo opisujące dzieje ruchu ludowego i jego działaczy z regionu lubuskiego. Książka, pod redakcją Edwarda Jaworskiego, składa się z czterech części. W pierwszych dwóch zamieszczono dwanaście referatów naukowych pogrupowanych na dwa działy: Z dziejów ruchu ludowego na Ziemi Lubuskiej i w Polsce oraz  Współczesne przemiany na wsi lubuskiej. Ich autorami są naukowcy z różnych ośrodków naukowych w kraju, w tym z Muzeum Historii Ruchu Ludowego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Instytutu Pamięci Narodowej. Z kolei na trzecią część książki składa się siedem wspomnień spisanych przez lubuskich działaczy ruchu ludowego. Wśród nich znalazły się refleksje m.in. Jana Świrepo, Leonarda Koniecznego i Kazimierza Suproniuka. Ostatnia cześć to 56 biogramów, w części już nieżyjących, członków lubuskich instancji Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Książka ukazała się nakładem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., dzięki dofinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Ostatnia zmiana: 2014-02-03

ALEKSANDER MIŚKIEWICZ: TATARZY NA ZIEMIACH ZACHODNICH POLSKI W LATACH 1945 - 2005

Ukazała się kolejna pozycja w katalogu wydawniczym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tym razem jest to książka Aleksandra Miśkiewicza poświęcona Tatarom na Ziemiach Zachodnich Polski w latach 1945 - 2005.  
Celem, dla którego powstała ta książka jest zamiar "uchronienia od zapomnienia zamieszkałej na tym terenie grupy etnicznej Tatarów, którzy tworzyli przez jakiś czas swoisty koloryt szczególnie na Górkach w Gorzowie, ale także w Trzciance i Szczecinku". Monografia stanowi kompletny zapis życia i działalności społeczno - kulturalnej mniejszości tatarskiej przesiedlonej w wyniku powojennych zmian granicznych na tzw. Ziemie Odzyskane. Jest to swoisty portret obyczajów, tradycji i folkloru tatarskiego. Niewątpliwym atutem książki są także unikatowe zdjęcia i dokumenty. Dla miłośników tematyki tatarskiej - pozycja obowiązkowa.  
Książka została wydana w ramach projektu zrealizowanego dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
   

Ostatnia zmiana: 2014-02-03

Gorzów w mojej pamięci

Spis treści  
 
Edward Jaworski - Wprowadzenie  
Zdzisław Morawski - Zapiski codzienne  
Klemens Neumann - Jugenderinnerungen aus Landsberg a. W. 1928-1945 (Młodzieńcze lata w Landsbergu a. W. 1928-1945)  
Barbara Kaczmarek - (……...)  
Roman Horbaty - Moje podwórko – lata 60. XX w. w Gorzowie Wlkp.  

 

gorzów w mojej pamięci.jpg

wspomnienia.pdf
 

Ostatnia zmiana: 2011-10-04

Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna wydała kolejną książkę z cyklu "Z dziejów Regionu Lubuskiego". Tym razem jest to „Słownik landsberskich i gorzowskich twórców kultury”.  
   
Słownik został wydany przez WiMBP w Gorzowie we współpracy ze związkami twórców kultury tj.: Gorzowskim Oddziałem Związku Literatów Polskich, Gorzowskim Towarzystwem Artystów Fotografików, Związkiem Artystów Plastyków. Naszym zamysłem jest uhonorowanie mieszkańców miasta, którzy rozsławili je swoim talentem i pracą. Słownik ten jest dowodem na to, że w każdej rzeczywistości powstawały tu dzieła wzbogacające kulturę, służące rozwojowi intelektualnemu mieszkańców i rozsławiające nasze miasto na kulturalnej mapie regionu, a nawet Europy. Podstawowym kryterium umieszczenia w tym słowniku biogramu twórcy było udokumentowane wydania książki, kompozycji muzycznej, namalowanie obrazu, grafiki, wykonanie rzeźby czy fotografii artystycznej. W tym wydawnictwie nie uwzględniliśmy szerokiej rzeszy wykonawców i animatorów kultury. Sądzimy, że powinni się znaleźć w książce poświęconej życiu kulturalno – oświatowemu Gorzowa. „Słownik twórców gorzowskich i landsberskich” pozostaje wydawnictwem otwartym na dalsze jego uzupełnienia i to zarówno w swoim wymiarze landsberskim jak  
i gorzowskim.  
   
 

Ostatnia zmiana: 2011-01-26

Klucz do ziem polskich

Ukazała się kolejna książka wydana przez WiMBP z cyklu "Z dziejów Regionu Lubuskiego". Autorem publikacji pt.  
 

"Klucz do ziem polskich czyli dzieje Ziemi Lubuskiej aż po jej utratę przez Piastów i ugruntowanie władzy margrabiów brandenburskich"  
   
jest prof. Edward Rymar.  
 

Inspiracją do napisania książki była rozmowa z dyrektorem WiMBP Edwardem Jaworskim i regionalistą Zbigniewem Czarnuchem.  
   

Ostatnia zmiana: 2011-01-26

Joannici i ich mistrz Jan Maurycy von Nassau-Siegen (1604-1679)

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. wydała na początku 2006 r. książkę pod tytułem Joannici i ich mistrz Jan Maurycy von Nassau-Siegen (1604-1679). Książka zawiera materiały z konferencji naukowej pod tym samym tytułem, która odbyła się 9 października 2004 roku w Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp. a zorganizowana została przez Polsko-Niemieckie Stowarzyszenie Educatio "Pro Europa Viadrina" i Stiftung Brandenburg z Fürstenwalde. Publikacja jest pierwszym z cyklu wydawnictw WiMBP Z Dziejów Regionu Lubuskiego.  
   

Joannci_i_mistrz.jpg

Joannci_i_mistrz.pdf

Ostatnia zmiana: 2011-10-04