YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Nowa Marchia » Polsko - niemieckie spotkania pn. ``Nowa Marchia - wspólne korzenie`` » Relacje ze spotkań

123

Spotkanie z cyklu "Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie" - sesja 84

W dniu 14 czerwca  2011 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie”. Tematem wykładu była ceremonia pasowania na rycerza w Słońsku, o której opowiadał Ernst - Jürgen Schilling.

Zakon joannitów uważany jest za najstarszy z zakonów rycerskich. Jego początki datowane są na  ok. XI. W historii joannitów Słońsk pojawił  na mocy umowy podpisanej w Berlinie przez elektora brandenburskiego Fryderyka I Hohenzollerna i jego syna Jana.  Słońsk został oddany joannitom początkowo w zastaw. Niewielka miejscowość stała się stolicą baliwatu brandenburskiego, któremu podlegały komandorie m. in. w: Sulęcinie, Łagowie, Rurce, Chwarszczanach, Czaplinku, Leśnicy. Aby podkreślić niezależność baliwatu joannici wybudowali w Słońsku okazałą siedzibę, kościół i kolegium kapłańskie.

2011-06-15
mm

Ostatnia zmiana: 2011-06-20

Lekcja biblioteczna, nr 10

Dnia 14 czerwca 2011 roku uczniowie klasy drugiej Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie wysłuchali lekcji poświęconej pracy bibliotekarzy Działu Zbiorów Regionalnych miejscowej książnicy. Młodzież obejrzała księgozbiór i zapoznała się z materiałami zgromadzonymi w sekcji dokumentów życia społecznego oraz etnolingwistycznej. Słuchacze poznali także metody współczesnej promocji historii polsko – niemieckiego pogranicza.

2011-06-14
Ostatnia zmiana: 2011-06-29

Lekcja biblioteczna, nr 9

Dnia 14 czerwca 2011 roku w Dziale Zbiorów Regionalnych WiMBP w Gorzowie odbyła się kolejna lekcja biblioteczna. Tym razem słuchaczami byli uczniowie klasy pierwszej miejscowego Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących. Prelekcja dotyczyła bieżącej działalności wydziału w zakresie gromadzenia wydawnictw dotyczących regionalnej historii, kultury, gospodarki i polityki oraz polsko - niemieckiej współpracy odnośnie propagowania historycznej spuścizny ziem nadodrzańskich.

2011-06-14
Ostatnia zmiana: 2011-06-29

Lekcja biblioteczna, nr 8

1 czerwca 2011 roku młodzież I LO w Gorzowie zwiedziła i zapoznała się z pracą Działu Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Uczniowie mieli okazję wypytać bibliotekarzy o zgromadzone zasoby książkowe i prasowe oraz obejrzeć zdeponowane w wydziale plakaty, pocztówki i ulotki. Licealiści poznali także zasady redagowania Zeszytów Naukowych, będących zbiorem wykładów z organizowanych przez książnicę polsko-niemieckich sesji dotyczących dawnej i współczesnej historii, gospodarki oraz kultury regionu.

2011-06-01
Ostatnia zmiana: 2011-06-29

Spotkanie z cyklu "Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie" - sesja 83

Kolejna prelekcja z cyklu „ Polsko – niemieckie spotkania pn. „Nowa Marchia-  prowincja  zapomniana- Ziemia Lubuska - wspólne korzenie” dotyczyła  Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze i jego zasobu.

Spotkanie odbyło się w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z . Herberta  w Gorzowie Wlkp. w dn. 31. maja 2011 r.

Podczas wykładu goście mogli zapoznać się z funkcjonowaniem i zasobem Archiwum Diecezjalnego w Zielonej Górze. Ks. dr. hab. Robert Kufel opowiadał o historii, siedzibie oraz codziennym funkcjonowaniu i pracy Archiwum Diecezjalnego. Omówił także szczegółowo układ akt w kancelarii wzorowany na doświadczeniach archiwów państwowych oraz obieg  korespondencji .

2011-06-01
mm

Ostatnia zmiana: 2011-06-08

Lekcja biblioteczna, nr 7

23 maja 2011 roku gościliśmy w Dziale Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie młodzież z Gimnazjum nr 9. Uczniowie obejrzeli miejscowe zasoby biblioteczne (książki, prasę lokalną i mniejszości narodowych, dokumenty życia społecznego) oraz poznali sposoby popularyzacji i promocji historii stosunków polsko-niemieckich w ramach organizowanych przez bibliotekę sesji naukowych.

2011-05-24
Ostatnia zmiana: 2011-06-29

Lekcja biblioteczna, nr 6

Dnia 20 maja 2011 roku Dział Zbiorów Regionalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie wizytowała miejscowa młodzież z Gimnazjum nr 2. Uczniowie zapoznali się z pracą bibliotekarzy, zaznajomili z księgozbiorem i zgromadzoną prasą lokalną a także mieli sposobność obejrzenia unikatowych dokumentów będących świadectwem historycznych, ekonomicznych i kulturalnych relacji na pograniczu polsko-niemieckim.

2011-05-20
Ostatnia zmiana: 2011-06-29

Spotkanie z cyklu "Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie" - sesja 82

Kolejny z wykładów polsko - niemieckich spotkań pn. „Nowa Marchia - prowincja - zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie” w dniu 26 kwietnia 2011 roku było znakomitą okazją do zapoznania się z niewielkim wycinkiem ogromnego dorobku kulturalnego Niemiec - muzeów. Wśród tematów znalazły się kwestie organizacji muzeów w Niemczech, zadania oraz struktura muzeów w Brandenburgii.

Tym razem referentem była dr Suzanne Kostering ze Stowarzyszenia Muzeów Brandenburgii. Tematem wykładu były nadodrzańskie muzea.

W zaplanowanym pierwotnie na 90 minut, a trwającym ostatecznie 3 godziny wystąpieniu, referentka przedstawiła muzea, z którymi współpracuje i które ma pod swoją kuratelą. Starała się także zaprezentować realia pracy muzeów, wprowadzając zgromadzonych do klimatu wycieczek po ziemi brandenburskiej.

2011-04-27
mm

Ostatnia zmiana: 2011-05-09

Lekcja biblioteczna, nr 5

Dnia 19 kwietnia 2011 roku młodzież gimnazjalna z Gorzowa wysłuchała wykładu poświęconego działalności pracowników Działu Zbiorów Regionalnych WiMBP. Słuchacze przejrzeli wybrane pozycje z liczącego blisko 6,5 tysiąca woluminów księgozbioru. Prelekcja poruszała też zagadnienia polsko - niemieckiej współpracy naukowej w kwestii gromadzenia, opracowywania i publikowania materiałów dotyczących dziejów Nowej Marchii.

2011-04-21
Ostatnia zmiana: 2011-06-29

Spotkanie z cyklu "Nowa Marchia - prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska - wspólne korzenie" - sesja 81

Kolejne polsko - niemieckie spotkania pn. „Nowa Marchia – prowincja zapomniana - Ziemia Lubuska – wspólne korzenie” w dn. 29.03.2011 roku poświęcone było średniowiecznym lubuskim kanclerzom biskupów, o których wykład wygłosił dr Marek Golemski z Gdańska.

W przeglądzie poświęconym lubuskim litterati wykładowca skupił się na kilku wątkach tego obszernego zagadnienia. Zagadnienia omówione na spotkaniu miały być rekonesansem w dziedzinie badań poświęconych inteligencji ziemi lubuskiej w średniowieczu.

Tradycje intelektualne ziemi lubuskiej w średniowieczu są wciąż za mało znane i przypomnienie niektórych związanych z nimi osób takich jak Konrad z Drzeniowa Bruning von Krakow,  Fryczko, czyli Fryderyk z Jaroszowa

2011-03-30
mm

Ostatnia zmiana: 2011-04-04

123