YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Nowa Marchia » Polsko - niemieckie spotkania pn. ``Nowa Marchia - wspólne korzenie``

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

realizuje projekt pt.

Polsko-Niemieckie spotkania

„Nowa Marchia – prowincja zapomniana – Ziemia Lubuska - wspólne korzenie”

w ramach

Funduszu Małych Projektów (FMP)

w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”

Dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta wraz z partnerem niemieckim Stiftung Brandenburg - Haus Brandenburg rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 w Ramach EWT w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”.

 

Czas realizacji projektu: wrzesień 2010 - lipiec 2011

 

Projekt ma na celu umocnienie tożsamości regionalnej Polaków i Niemców żyjących na terenie pogranicza. Założeniem projektu jest poznanie historii i dziedzictwa kulturowego polsko- niemieckiego pogranicza a także możliwość bezpośrednich kontaktów społeczności polskiej i niemieckiej. Partnerem projektu jest Stiftung Brandenburg – Haus Brandenburg z Fürstenwalde.

 

Projekt obejmuje następujące działania i rezultaty:

 

- spotkania poświęcone historii i dziedzictwu kulturowemu pogranicza;

- wystawy tematyczne wydawnictw i materiałów źródłowych ze zbiorów biblioteki i partnera;

- publikacje Zeszytów Naukowych;

- lekcje biblioteczne poświęcone dziedzictwu kulturowemu pogranicza;

 

 

Projekt współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu Pro Europa Viadrina oraz z budżetu państwa

Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationellen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie)–Brandenburg 2007-2013, Small Project Fund und Netzwerkprojektefonds der Euroregion Pro Europa Viadrina, kofinanziert
 

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość"

„Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft”

Ostatnia zmiana: 2010-11-10