YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Aktualności » Nasz udział w Programie Rozwoju Bibliotek » Aktualności - Dobre praktyki


„Tablety w Twojej bibliotece” - kontynuacja wsparcia edukacyjnego

Kolejne szkolenia dotyczące obsługi tabletów i wykorzystania ich w działalności biblioteki publicznej odbyły się w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie 6 i 12 października 2016 roku. Miały one na celu zapewnienie kontynuacji wsparcia edukacyjnego bibliotek, które otrzymały tablety w ramach projektu „Tablety w Twojej bibliotece”. Projekt ten jest dziełem Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Jego cel to dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami. Szkolenia zorganizował i przeprowadził Dział Instrukcyjno-Metodyczny WiMBP w Gorzowie.


„O finansach… w bibliotece” w Gościmiu

14 kwietnia 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Gościmiu odbyło się ostatnie już spotkanie w ramach projektu „O finansach… w bibliotece”. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Kurs trwał w dniach od 3 marca do 14 kwietnia br. i obejmował 5 modułów podczas których uczestnicy zdobywali informacje na temat:


„O finansach… w bibliotece” w Trzebiczu

Od 9 marca do 13 kwietnia 2016 roku w Bibliotece Publicznej w Trzebiczu przeprowadzono szkolenia „O finansach… w bibliotece”. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Partnerem projektu jest Narodowy Bank Polski w ramach programu edukacji ekonomicznej. Kurs składał się z pięciu modułów:
- Jak racjonalnie gospodarować budżetem domowym?
- BANK przez internet
- Lokaty, kredyty i karty - jak wybrać najkorzystniejsza ofertę bankową?
- Ubezpieczenia
- Bank centralny a inne banki.


„Tablety w Twojej bibliotece” - wsparcie edukacyjne

25 listopada i 11 grudnia 2015 r. w Bibliotece Wojewódzkiej w Gorzowie odbyły się szkolenia dotyczące obsługi tabletów i wykorzystania ich w działalności biblioteki publicznej. Zostały one zorganizowane przez Dział Instrukcyjno-Metodyczny, a prowadził je Łukasz Zguczyński – Tablet Master, informatyk z Działu Zarządzania Procesami  Informatycznymi  gorzowskiej książnicy. Szkolenia miały na celu zapewnienie kontynuacji wsparcia edukacyjnego bibliotek, które otrzymały tablety w ramach projektu „Tablety w Twojej bibliotece”. W podregionie gorzowskim  udział w programie biorą udział biblioteki z Kostrzyna nad Odrą, Kłodawy, Zwierzyna, Słubic, Witnicy, Pszczewa, Skwierzyny i Drezdenka. Celem projektu jest dostarczenie bibliotekom publicznym narzędzi, wiedzy i inspiracji niezbędnych do wprowadzenia usług mobilnych dla użytkowników, które wspierają tworzenie, uczenie się i dzielenie z innymi oraz promowanie wizerunku bibliotek publicznych jako instytucji nowoczesnych, podążających za najnowszymi globalnymi trendami.


O finansach w BPMiG w Drezdenku

BPMiG w Drezdenku będzie brała udział w IV edycji projektu "O finansach... w bibliotece". Przeprowadzi ona kursy z zakresu edukacji finansowej dla starszych mieszkańców swojej gminy. Biblioteka zakwalifikowała się na podstawie m.in. doświadczenia w pracy z osobami starszymi, a także przygotowaniu osób zgłoszonych do prowadzenia spotkań z zakresu edukacji finansowej. Głównymi celami projektu są zwiększenie u osób starszych mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach umiejętności korzystania z usług finansowych, w tym bankowości elektronicznej oraz wzmocnienie zdolności bibliotekarzy z bibliotek publicznych do zwiększania umiejętności korzystania z usług finansowych wśród osób starszych, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek.[w.ż.]


Scenariusze działań dla bibliotek

Przedstawiono osiem scenariuszy, które powstały w ramach organizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Ogólnopolskiego kongresu bibliotek: Włącz różnorodność!”. Mogą one zainspirować biblioteki do aktywności w obszarze diagnozy lokalnej i opracowania planu działania na rzecz wielokulturowości, nowej formuły tradycyjnie obchodzonego święta, realizacji wartościowych zajęć wokół literatury, migrujących dzieci oraz nienawiści w Internecie. Zachęcamy do korzystania z publikacji! Są one do pobrania w serwisie www.biblioteki.org.[w.ż.]
 


Publikacja „Login: biblioteka"

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego przedstawiła podsumowanie projektu „Login: biblioteka". Kurs e-learningowy „Login: biblioteka" realizowany był w latach 2010-2015 w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Zaprezentowano publikację, w której można znaleźć m.in. wiele praktycznych wskazówek na temat tego, jak zrealizować szkolenie e-learningowe dla bibliotekarzy, z jakimi wyzwaniami wiąże się taki projekt i jak sobie z nimi radzić. Zachęcamy do lektury i wykorzystania zawartych w niej materiałów do pracy w bibliotece. Publikacja  do pobrania i więcej o zakończonym projekcie na: https://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3487.[w.ż.]
 


Ogólnopolski kongres bibliotek: Włącz różnorodność!

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego organizuje 22-23 października br. w Warszawie (w Służewskim Domu Kultury) Ogólnopolski kongres bibliotek: Włącz różnorodność!
Zrealizowany zostanie w formie interaktywnej gry edukacyjnej (dzień I – Włącz różnorodność przez cały rok!) oraz w formie warsztatów pogłębiających tematykę różnorodności kulturowej (dzień II – Warsztatowe inspiracje). Wydarzenie będzie przestrzenią do wymiany doświadczeń, wzajemnych  inspiracji, nawiązywania kontaktów z osobami prowadzącymi działania w obszarze wielokulturowości.
Kongres zostanie poprzedzony 3 webinariami wprowadzającymi w jego tematykę. Webinaria będą się odbywać w poniedziałki: 14 września, 21 września i 28 września br. o godz. 10.00.


Kieruj w dobrym stylu z biblioteką w Cybince

Kolejna nasza biblioteka wykazała się aktywnością w poszukiwaniu form poszerzających własne umiejętności. BPMiG w Cybince zakwalifikowała się do programu „Kieruj w dobrym stylu” w II naborze ogłoszonym 29 czerwca 2015 r. Dyrektorka placówki będzie miała szanse rozwinąć swoje kompetencje zarządcze i przywódcze. Serdeczne gratulacje! W I naborze z naszego terenu w programie znalazły się biblioteki z Krzeszyc, Santoka i Zwierzyna. W ramach programu dla I naboru dodatkowo prowadzone jest specjalistyczne wsparcie coachingowe. Jest ono oparte na procesie wspierania w indywidualnym rozwoju, którego celem jest uruchomienie potencjału osoby i wzmocnienie jej w skutecznym i samodzielnym przeprowadzeniu zamierzonej przez nią zmiany. Z tych działań skorzystają przedstawicielki bibliotek z Krzeszyc i Zwierzyna. Więcej o programie na: http://www.biblioteki.org/pl/kieruj_w_dobrym_stylu/aktualnosci.
„Kieruj w dobrym stylu. Program dla dyrektorek i dyrektorów bibliotek” jest prowadzony przez Fundację Szkoła Liderów na zlecenie Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.[w.ż.]
 


Kieruj w dobrym stylu - II nabór

Ruszył II nabór do programu Szkoły Liderów oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego „Kieruj w dobrym stylu”. Celem programu „Kieruj w dobrym stylu” jest rozwój kompetencji zarządczych i przywódczych dyrektorek i dyrektorów bibliotek, w tym: kierowania zespołem i komunikacji z nim, współpracy z otoczeniem, umiejętności przekonywania, argumentowania i prezentacji własnych opinii. Rekrutacja potrwa do 22 czerwca br. W pierwszej edycji programu z podregionu gorzowskiego woj. lubuskiego wzięły udział zarządzające bibliotekami z Krzeszyc, Santoka i Zwierzyna. Więcej o programie na: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/3454.[w.ż.]