YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

O Bibliotece » Działy WiMBP » Dział Instrukcyjno- Metodyczny » Dobre praktyki w bibliotekach samorządowych


„Równać Szanse” w Lubniewicach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Lubniewicach została laureatem Regionalnego Konkursu Grantowego Programu „Równać Szanse”, promującego lokalne projekty skierowane do młodych ludzi. Spośród 642 wniosków nadesłanych z całej Polski 111 otrzymało dofinansowanie. Dotacja otrzymana przez lubniewicką bibliotekę w wysokości 8400 zł zostanie przeznaczona na realizację cyklu zajęć filmowo-fotograficznych, których zwieńczeniem będzie film o tytule projektu: „Gmina Lubniewice okiem młodych”. Projekt skierowany jest do młodzieży lubniewickiej gminy, a jego głównym celem jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników, zwiększenie tożsamości lokalnej oraz wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Realizację przedsięwzięcia zaplanowano od lutego do sierpnia 2017 r. Do tej pory, pierwszych pięć spotkań, poświęcono głównie na wzajemne poznanie się uczestników, na integrację i zacieśnienie współpracy. Pomocna w tym była pani Ania Rekut, która na co dzień zajmuje się rozwojem osobistym i zawodowym. Dzięki przygotowanym zajęciom, każdy mógł poznać swoje mocne i słabe strony.


Biblioteka z humorem w satyrze w Krzeszycach

Trzydniowe warsztaty inspirowane rysunkami Juliana Bohdanowicza (1942-2015), które miały na celu pokazać różnicę miedzy karykaturą a rysunkiem satyrycznym odbyły się 6-8 marca br. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krzeszycach. Przewodnikiem po historii karykatury i satyry na przestrzeni wieków była nasza zaprzyjaźniona artysta-plastyk Urszula Kołodziejczak z Gorzowa Wielkopolskiego. Warsztaty podzielone były na trzy etapy: prezentacja unikatowej wystawy prac J. Bohdanowicza, historia rysunku humorystycznego i na koniec wykonanie własnych karykatur oraz rysunków sytuacyjnych. W zajęciach wzięły udział trzy klasy z Zespołu Szkół w Krzeszycach wraz z wychowawcami. Świetna zabawa oraz dopisujący humor uczestników świadczą o trafnie dostosowanym temacie dla młodzieży, która znakomicie oddała klimat warsztatów poprzez narysowanie własnych humoresek. Słowa pochwały skierowane do dzieci i młodzieży prowadzącej zajęcia pani Urszuli były niezwykle motywujące i mamy nadzieję, że zaowocują na przyszłość i sprawią, że „narodzą się" nowe talenty na miarę pana Juliana Bohdanowicza.


Wyróżnienia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami na terenie gminy Bogdaniec. Koło Pszczelarzy w Bogdańcu spotyka się w naszej placówce i zawsze jest ciepło przyjmowane. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu i wsparciu finansowemu udało się wydać bajkę „Pracowite pszczółki” Moniki Wilk. Ponadto zdjęcia do bajki były wykonywane w pasiece Pawła Kamińskiego – Prezesa Koła Pszczelarzy w Bogdańcu. Odzwierciedleniem tej wzajemnej sympatii było niezwykłe wyróżnienie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu podczas Obchodów Jubileuszu 40-lecia Powstania Koła Pszczelarzy w Bogdańcu oraz wręczenia sztandaru w dniu 25 lutego 2017 roku. Pani Monika Wilk - dyrektor GBP w Bogdańcu otrzymała Medal im. ks. dr. Jana Dzierżona za wybitne zasługi w rozwoju pszczelarstwa. Medal nadaje Zarząd Polskiego Związku Pszczelarskiego w Warszawie. Gminna Biblioteka Publiczna w Bogdańcu otrzymała dyplom za wkład w rozwój pszczelarstwa i pamiątkową statuetkę. Takie wyróżnienie naszej biblioteki dodaje nam wiary i siły do dalszej pracy i chęć do jeszcze większego zaangażowania w działalność na terenie gminy Bogdaniec.


Biblioteka w Witnicy zmienia Internet na lepsze

„Razem zmieniamy Internet na lepsze”. Tegoroczna edycja ma zwrócić uwagę na rolę użytkownika Internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Podczas Dnia Bezpiecznego Internetu podkreślane są jego możliwości. Dzieci mogą go wykorzystywać w edukacji, w kontaktach z rówieśnikami i jako formę twórczej rozrywki. Adresatem organizowanych przez bibliotekę spotkań są uczniowie szkół podstawowych.
W czwartek 23 lutego w Szkole Podstawowej w Dąbroszynie – filii w Kamieniu Wielkim starszy bibliotekarz Kamil Bujnicki przeprowadził pierwsze zajęcia. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest Internet, w jaki sposób się w nim poruszać i jakie korzyści daje korzystanie z tego środka przekazu. Problematykę zagrożeń na jakie mogą natrafić młodzi użytkownicy ilustrowały filmy z serii „Owce w sieci”. Poruszane były problemy cyberstalkingu (prześladowania w sieci Internet), groomingu (uwodzenia), wirtualnych szykan i wirtualnych przyjaźni, a także uzależnienia od gier komputerowych. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas 0-3.


Lalki Wojciecha Deneki w witnickiej bibliotece

Oto dwie lalki teatralne: jawajka przedstawiająca Holofernesa i marionetka-Charlie Chaplin. Należały do aktora Wojciecha Deneki. 16 grudnia przypada trzecia rocznica Jego śmierci.
Holofernes jest babilońskim wodzem – bohaterem Biblii i Teatrzyku „Zielona Gęś”. W tej drugiej postaci był animowany przez Pana Wojciecha w czasie egzaminu na aktora-lalkarza. Artysta podarował ją Miejskiej Bibliotece Publicznej w Witnicy wiele lat temu. Chaplina otrzymaliśmy niedawno od Jego żony Doroty. Obie wykorzystujemy na warsztatach teatralnych dla dzieci. Maluchy uwielbiają „przybijać piątkę” generałowi.
Wojciech Deneka występował na scenach wielu teatrów, m. in. w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Poznaniu. Był wybitnym artystą i dobrym człowiekiem. W poznańskich Warsztatach Terapii Zajęciowej „Przylesie” prowadził zespół teatralny „Nowi w Nowym”, w którym występowały osoby niepełnosprawne intelektualnie. Rok po śmierci scenie tej nadano Jego imię, a na fasadzie „Przylesia” odsłonięto poświęconą Mu tablicę.


„Gmina Zwierzyn moje miejsce na ziemi” - II Gminny Konkursu Wiedzy o Gminie Zwierzyn

Patriotyzm lokalny to według słownika - umiłowanie i przywiązanie względem własnej, lokalnej ojczyzny, miejsca zamieszkania lub urodzenia. Czym się charakteryzuje? Znajomością lokalnej historii i tradycji. Kultywowaniem pamięci o ludziach i miejscach, które już przeminęły, a były ważne dla lokalnej społeczności. Nasza gmina ze względu na swoje geograficzne położenie nie może poszczycić się bogatą historią. Tym bardzie wszyscy jesteśmy zobowiązani do tego, aby to co pozostało z przeszłości nie poszło w zapomnienie. Temu właśnie ma służyć konkurs wiedzy o naszej gminie. Poprzez zachęcenie młodzieży do zgłębiania wiedzy o miejscu, w którym żyją chcemy zachować do zapomnienia miejsca ludzi i wydążenia. Chcemy przybliżyć historię tę dawną, ale i tę współczesną uczniom naszej gminy. Dwudziestego dziewiątego listopada odbyła się druga edycja Konkursu Wiedzy o Gminie „Gmina Zwierzyn moje miejsce na ziemi”.


Ciekawie i wesoło - spotkanie z Moniką Wilk

25 listopada br. w Bibliotece Publicznej w Gościmiu mieliśmy przyjemność gościć Panią Monikę Wilk. Autorkę książek dla dzieci: „W starym Młynie”, „Pracowite pszczółki”. Pani Monika jest dyrektorką Gminnej Biblioteki Publicznej w Bogdańcu.  Odwiedziły nas dzieci z przedszkola „Iskierki” „zerówki” ze Szkoły Podstawowej w Gościmiu. Podczas spotkania autorka prezentowała swoje książki, na które dzieci żywo reagowały. Zagrała na basach ludowych. Zaśpiewała piosenkę w języku ukraińskim białym głosem. Najmłodsi uczestnicy mieli możliwość zagrania na instrumencie. Dzieci obdarowały naszego gościa pamiątkową laurką i drzewkiem szczęścia. Na zakończenie spotkania otrzymały słodki poczęstunek.


Spotkanie autorskie z Moniką Wilk w Drezdenku

25 listopada 2016 r. w Bibliotece Publicznej w Drezdenku odbyło się spotkanie z Moniką Wilk - autorką bajek dla dzieci, etnografem, dyr. Gminnej Biblioteki w Bogdańcu. Podczas spotkania Pani Monika przedstawiła bajkę „W starym młynie” opowiadającą o dzielnej pracy strażaków. Dzieci wysłuchały z uwagą edukacyjną bajkę o ekologii ,,Pracowite pszczółki” opisującą pracę pszczelarzy. Autorka będąc etnografem miała dla dzieci interesujące niespodzianki. Zobaczyli ręcznie wykonany instrument, na którym każde z nich próbowało własnych sił. Na zakończenie najmłodsi mieli okazję wysłuchać śpiewu białym głosem oraz gry na basach ludowych.


Co kaczka robi w dziupli?

Przyrodniczy wykład w witnickiej bibliotece.
Pewnego dnia kłodawscy leśnicy wsiedli do dwóch samochodów i ruszyli na objazd „włości”. Nagle pierwszy z wozów gwałtowanie zahamował, a kierowca drugiego o włos uniknął zderzenia. Jednak obaj panowie nie czynili sobie wyrzutów, bo sytuacja była szczególna. Na leśną drogę wtargnęła bowiem… mama gągoł z gromadką piskląt. Jest to kaczka, która hołduje osobliwym obyczajom – zakłada gniazda w… dziuplach. Jej pisklęta dobę po wykluciu wyskakują z gniazda i pod przewodnictwem rodzica maszerują do najbliższego zbiornika wody. Taka właśnie gromadka zagrodziła drogę kłodawskim leśnikom. Rekompensatą za stres była okazja do sfotografowania tych niezwykłych ptaków w czasie najważniejszej wędrówki w ich życiu.


Ich pierwsze czterowiersze

Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie i Miejska Biblioteka Publiczna w Witnicy zrealizowały projekt „Moje pierwsze czterowiersze”. Jego celem była edukacja literacka i plastyczna połączona z pogłębianiem wiedzy o regionie. 24 listopada w szkole zostały zorganizowane warsztaty literackie z bajkopisarzem Władysławem Wróblewskim. Gość zapoznał uczniów ze swoimi wierszami. Były to m.in. rymowane portrety psów, dinozaurów i współcześnie żyjących dzikich zwierząt. Autor recytował je z pamięci, prezentując bohaterów na ilustracjach.
Spotkanie autorskie było wstępem do warsztatów literackich, w których były wykorzystane utwory Władysława Wróblewskiego, Hanny Łochockiej i Marcina Brykczyńskiego. Uczniowie liczyli litery w homogramach i wstawiali do wierszy brakujące związki frazeologiczne. Zwrócili uwagę na rymy i rytm w wierszu. Na koniec został ogłoszony konkurs „Moje pierwsze czterowiersze”. Zadaniem uczestników było napisanie żartobliwych czterowierszy poświęconych miejscowościom Miasta i Gminy Witnica. Prace dostarczyło 32 uczniów. Nagrodzeni zostali: