YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Aktualności » Nasz udział w Programie Rozwoju Bibliotek

Powiększ Realizator Programu:

 
Fundacja Rozwoju  
Społeczeństwa Informacyjnego
 
ul. Kopernika 17
00-359 Warszawa
tel. 22 123 90 20 
e-mail: frsi@frsi.org.pl  
http://www.frsi.org.pl/

 

 
Regionalny Koordynator Programu:  
Wiesław Żurawski  
tel. 095 727 70 72  
e-mail: im@wimbp.gorzow.pl

 

 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna  
w Gorzowie Wielkopolskim
 
ul. Sikorskiego 107  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
tel./fax: 095 727 80 40  
e-mail: sekretariat@wimbp.gorzow.pl  
http://www.wimbp.gorzow.pl

 

W Programie Rozwoju Bibliotek uczestniczą wszystkie biblioteki publiczne północnej części województwa lubuskiego

 

Lista finalistów.pdf
 

Zapraszamy na stronę internetową www.biblioteki.org, gdzie można znaleźć wszystkie podstawowe informacje o Programie.