YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

Projekty

12

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2017 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w programie Biblioteki Narodowej ”Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dofinansowanie na rok 2017 wynosi 46945,00 zł.

Program realizowany jest ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 


„Razem dla Kultury. Integracja – Aktywizacja - Współpraca”. Szkolenie dla bibliotekarzy


Literackie Centrum Krea(k)tywności

„Literackie Centrum Krea(k)tywności” to niekonwencjonalna promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu tj. od 3 lipca do 25 sierpnia 2017 roku zorganizowane zostaną liczne warsztaty, zajęcia, gry, konkursy i wycieczki tematyczne oscylujące wokół wybranej literatury dziecięco-młodzieżowej. Uczestnicy zaplanowanych przedsięwzięć  przekonają się, iż przeczytanie książki to nie koniec, lecz dopiero początek wielkiej przygody, że książka to ciekawa forma rozrywki nieustępująca nowinkom technologicznym, kompatybilna względem nich, a także źródło niekończącej się inspiracji, bodziec do dalszego twórczego działania, zarówno w sferze twórczej, artystycznej, jaki i fizycznej.

 

Projekt „Literackie Centrum Krea(k)tywności" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 


Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

12 października 2016 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Rozbudowa usług elektronicznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.” pomiędzy Województwem Lubuskim a Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

 

Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznane z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 w wysokości 1 197 259,00 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 235 881,00 zł pozwolą na dostosowanie infrastruktury informatycznej WiMBP do rosnących potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do zasobów i usług bibliotecznych drogą elektroniczną. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, wysokiej klasy sprzętu i zaawansowanego technologicznie oprogramowania, przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa korzystania z usług online, zwiększy szybkość dostępu do zasobów WiMBP, usprawni komunikację z użytkownikami, a przede wszystkim umożliwi wdrożenie nowych e-usług. Tym samym realizacja projektu wpłynie na wzrost zadowolenia i zaufania osób korzystających z Biblioteki oraz zmniejszy poziom obaw przed niedostateczną ochroną danych osobowych w sieci.

 

W związku z koniecznością stworzenia warunków technicznych umożliwiających uruchomienie nowych usług elektronicznych, wykonane zostanie przyłącze światłowodowe oraz zakupione niezbędne oprogramowanie i sprzęt, m.in. serwery i zestawy komputerowe. Wdrożone oprogramowanie będzie uwzględniało wymagania dotyczące interoperacyjności systemów i rozwiązań oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. E-usługi będą w pełni dostępne dla wszystkich użytkowników. Portal uruchomiony w ramach projektu będzie udostępniał zarówno informacje powszechnie dostępne, tzw. publiczne jak i informacje spersonalizowane przeznaczone dla konkretnych odbiorców, uruchamiane po uwierzytelnieniu.

 

Oferta WiMBP rozszerzona zostanie ogółem o 5 e-usług. Udostępniona zostanie aplikacja dla urządzeń mobilnych (e-katalog), takich jak smartfon czy tablet, dzięki czemu użytkownik będzie miał dostęp do bazy OPAC Biblioteki. Oznacza to, że korzystając z urządzenia mobilnego będzie mógł m. in. logować się na swoje konto biblioteczne, dokonywać zmiany hasa i adresu e-mail, rezerwować książki, przedłużać terminy wypożyczeń, tworzyć zestawienia bibliograficzne z możliwością wydruku lub wysłania e-mailem na własne konto. Ponadto użytkownik będzie miał możliwość zamawiania skanów wybranych dokumentów/publikacji (zgodnie z przepisami prawa autorskiego) i wykonania płatności internetowej za wykonane skany dzięki spersonalizowanemu formularzowi. Internetowa płatność dotyczy również możliwości opłaty naliczonej za ponadterminowe przetrzymywanie wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Uruchomienie regionalnej multiwyszukiwarki (e-wyszukiwarka) zasobów bibliotecznych umożliwi przeszukiwanie baz danych bibliotek północnej części województwa lubuskiego i pobieranie informacji dotyczących zbiorów. Wirtualny spacer po bibliotece (e-spacer) pozwoli na zwiedzanie wszystkich agend WiMBP bez wychodzenia z domu. Transmisje on-line (e-transmisje) dadzą możliwość wirtualnego uczestnictwa w ważnych wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez WiMBP, a Infokiosk (e-kiosk) ulokowany w budynku biblioteki jako samoobsługowe stoisko punktu informacji bibliotecznej zapewni łatwy i szybki dostęp m. in. do aktualnych informacji o lokalizacji poszczególnych działów, bieżącej oferty kulturalnej WiMBP i świadczonych przez nią usługach.

 

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans dostępu do wiedzy i informacji mieszkańcom województwa lubuskiego, w tym również osobom niepełnosprawnym oraz mającym utrudniony dostęp do bibliotek z uwagi na nienormowany czas pracy, czy zmiany miejsca pobytu. Z wdrożonych e-usług będzie mógł korzystać każdy z każdego miejsca w Polsce i na świecie, pod warunkiem dostępu do Internetu.

 


Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. ponownie przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2016”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu użyczono nam bezpłatnie drugi odtwarzacz cyfrowej książki mówionej, z przeznaczeniem dla czytelników niewidomych i słabowidzących, tzw. – Czytak Plus, o wartości 1400,00 zł.

Jednocześnie dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymaliśmy bezpłatnie kolejny pakiet 152 cyfrowych książek mówionych, do odsłuchiwania na Czytaku.

 

 


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2016 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w programie Biblioteki Narodowej ”Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dofinansowanie na rok 2016 wynosi 47 399,00 zł.

Program realizowany jest ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 


„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. przystąpiła do projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 2015”, realizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt dofinansowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu użyczono nam bezpłatnie odtwarzacz cyfrowej książki mówionej, z przeznaczeniem dla czytelników niewidomych i słabowidzących, tzw. – Czytak Plus, o wartości 1400,00 zł.

Jednocześnie dzięki uprzejmości Stowarzyszenia „Larix” otrzymaliśmy bezpłatnie pakiet 1089 cyfrowych książek mówionych, do odsłuchiwania na Czytaku.

 


Zakup nowości wydawniczych do bibliotek w 2015 r.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w programie Biblioteki Narodowej ”Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”, którego celem jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Dofinansowanie na rok 2015 wynosi 31 787,00 zł.

Program realizowany jest ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 


Stworzenie infrastruktury i digitalizacja regionaliów ze zbiorów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

18 czerwca 2015 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu „Stworzenie infrastruktury i digitalizacja regionaliów” pomiędzy Narodowym Instytutem Audiowizualnym a Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Termin zakończenia realizacji zadania zaplanowano na 21 grudnia 2015 roku.

Środki finansowe pozyskane z Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet Digitalizacja w wysokości 246.261,00 zł oraz z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego w wysokości 61.795,00 zł pozwolą na stworzenie w WiMBP w Gorzowie Wlkp. Pracowni Digitalizacyjnej i rozpoczęcie procesu cyfryzacji zbiorów. Pracownia powstanie w jednym z pomieszczeń wyremontowanej z funduszy UE zabytkowej willi Lehmanna i będzie wyposażona w wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt gwarantujący najwyższą jakość zapisu, m.in. skaner do negatywów oraz skaner A1 umożliwiający digitalizację wszystkich rodzajów dokumentów, w tym również wielkoformatowych (mapy, plakaty, grafika, gazety). Do digitalizacji w pierwszej kolejności wytypowano zbiory najcenniejsze, biorąc pod uwagę ich znaczenie dla kultury regionu, unikatowość oraz wartość naukową i edukacyjną, m.in. mapy nowomarchijskie pochodzące z oficyn francuskich, włoskich i niemieckich (XVI - XIX w.), grafiki historyczne (XVII w.), pocztówki dawnego Landsberga (XIX/XX w.), XIX – wieczne książki, czasopisma II obiegu oraz wybrane dokumenty życia społecznego. W latach następnych zostaną zdigitalizowane kolejne zbiory dokumentujące historię i kulturę regionu. Ogółem do 2020 r. wytypowano do włączenia do biblioteki cyfrowej 22193 obiekty ze zborów własnych WiMBP. Planuje się także zaproszenie do współpracy przy tworzeniu e-biblioteki innych instytucji kultury oraz organizacji i stowarzyszeń.

Cyfryzacja zasobów bibliotecznych pozwoli na udostępnianie ich w przestrzeni internetowej bezpłatnie i bez ograniczeń, a także zapewni ochronę dokumentów oraz lepsze ich wykorzystanie do celów naukowych i edukacyjnych.  Wyrówna to szanse dostępu do wiedzy i informacji osobom mającym utrudniony dostęp do biblioteki tradycyjnej ze względu na miejsce zamieszkania, godziny i charakter pracy, niepełnosprawność, podeszły wiek, częste zmiany miejsca pobytu. Z biblioteki cyfrowej będzie mógł korzystać każdy, wszędzie i o każdej porze.

 

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego Kultura+

 


Promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa Ziemi Lubuskiej - Nowej Marchii

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.

realizuje projekt pn.

 

Promocja polsko-niemieckiego dziedzictwa Ziemi Lubuskiej - Nowej Marchii

w ramach

Funduszu Małych Projektów (FMP)

w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”

Dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej

Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013

w ramach „Europejskiej Współpracy Terytorialnej”

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta wraz z partnerem niemieckim Stiftung Brandenburg - Haus Brandenburg rozpoczęła realizację projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie)- Brandenburgia 2007-2013 w Ramach EWT w Euroregionie „Pro Europa Viadrina”.

Czas realizacji projektu: kwiecień 2015-wrzesień 2015

 

Głównym celem projektu jest rozwijanie wiedzy o wspólnej historii Polaków i Niemców, przeszłości regionu lubuskiego poprzez różnego rodzaju polsko-niemieckie inicjatywy, tj. prelekcje, warsztaty promujące region, dyskusje, pokaz filmów oraz wydanie publikacji dokumentującej dzieje Nowej Marchii, obecnie Ziemi Lubuskiej. Celami pobocznymi projektu będą: rozwijanie wśród mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego zainteresowania historią regionalną i lokalną, umacnianie poczucia tożsamości mieszkańców po obu stronach granicy, umożliwienie mieszkańcom przygranicznych miejscowości bezpośredniego kontaktu z ”wysoką kulturą” (prelekcje popularno-naukowe), inspirowanie pasji badawczych wśród młodzieży i dorosłych, a także przezwyciężanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z uproszczonego interpretowania historii Ziemi Lubuskiej.

 

zapytanie korekta językowa.pdf

 

zapytanie projekt okładki.pdf

 

zapytanie redakcja naukowa.pdf

 

zapytanie skład publikacji.pdf

 

zapytanie tłumacz streszczenia.pdf

 

zapytanie tłumacz symultaniczny.pdf

 

 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Herberta zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi osobami.


 

 


12