YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

O Bibliotece » Działy WiMBP » Dział Instrukcyjno- Metodyczny

DZIAŁ INSTRUKCYJNO-METODYCZNY

 

Kierownik: mgr Anna Królewicz-Spętany

E-mail: ania.krolewicz@wimbp.gorzow.pl

 

Instruktor: Ewa Frąckowiak

E-mail: ef@wimbp.gorzow.pl

 

Instruktor: Wiesław Żurawski

E-mail: im@wimbp.gorzow.pl

 

Adres: ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich)

Telefon: 95 727 70 72

 

Czynny: poniedziałek - piątek 7.30 - 15.30  
 

Zakres działania:

 • nadzór merytoryczny nad siecią bibliotek północnej części województwa lubuskiego w zakresie organizacji bibliotek, udostępniania zbiorów oraz upowszechniania czytelnictwa,
 • współpraca z organizatorami bibliotek samorządowych i przedstawianie im wniosków z przeprowadzonych wizytacji,
 • prowadzenie szkoleń własnych i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy oraz udzielanie konsultacji w zakresie organizacji bibliotek, automatyzacji oraz form i metod pracy bibliotecznej,
 • opracowywanie pomocniczych materiałów metodycznych dla bibliotek,
 • propagowanie zewnętrznych form dokształcania i doskonalenia zawodowego bibliotekarzy oraz dostarczanie bibliotekom informacji w tym zakresie,
 • pomoc w doborze zbiorów,
 • opracowanie, gromadzenie i udostępnianie bibliotekom materiałów stanowiących pomoc w upowszechnianiu czytelnictwa,
 • programowanie i organizowanie działalności kulturalno-oświatowej placówek sieci wojewódzkiej,
 • dostarczanie bibliotekom bieżącej informacji o obowiązujących normach i przepisach prawnych dotyczących bibliotek i bibliotekarzy,
 • sporządzanie analiz i wycinkowych badań w zakresie działalności placówek sieci wojewódzkiej,
 • współpraca z innymi bibliotekami (różnych sieci), ośrodkami szkolenia zawodowego oraz innymi instytucjami,
 • prowadzenie badań w zakresie czytelnictwa,
 • planowanie i sprawozdawczość opisowa oraz statystyczna,
 • organizowanie imprez promujących książkę i czytelnictwo (m.in. spotkania autorskie, warsztaty),
 • pilotowanie programów operacyjnych MKiDN oraz pomoc w realizowaniu zadań programowych dla bibliotek samorządowych.
Ostatnia zmiana: 2015-09-07