YT
 
 

im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie WielkopolskimWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna

O Bibliotece » Działy WiMBP » Dział Informacyjno- Bibliograficzny

DZIAŁ INFORMACYJNO-BIBLIOGRAFICZNY

Kierownik: mgr Danuta Zielińska

Adres: ul. Sikorskiego 107 (wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich)

Telefon: 95 727 70 70

E-mail: adres e-mail

 

Czynny: poniedziałek - piątek 10.00 - 19.00

               sobota 10.00 - 15.00

 

Agendy: Wypożyczalnia Międzybiblioteczna, Pracownia Komputerowa.

 

Zakres działania:

 

  • obsługa informacyjna użytkowników  indywidualnych i zbiorowych, w tym udzielanie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych, udostępnianie księgozbioru podręcznego, katalogów, kartotek, baz komputerowych i materiałów informacyjnych,
  • udzielanie informacji o działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, jej zbiorach, sieci i usługach, w tym organizowanie zwiedzania Biblioteki,
  • opieka merytoryczna nad bibliotekami północnej części województwa lubuskiego
    w zakresie działalności informacyjno-bibliograficzne,
  • współudział w opracowywaniu bibliografii regionalnej,
  • opracowywanie informatorów, ulotek i innych materiałów informacyjnych o WiMBP,
  • prowadzenie działalności oświatowej w różnych formach, szczególnie popularyzujących region, literaturę, historię i kulturę (promocje książek, czasopism, spotkania autorskie, szkolenia bibliotekarzy),
  • współpraca z innymi instytucjami (bibliotekami, muzeami, archiwami, ośrodkami kultury, uczelniami, szkołami, organizacjami społecznymi i in.),
  • współudział w redagowaniu czasopisma literackiego „Pegaz Lubuski” oraz wydawnictw WiMBP w Gorzowie Wlkp.

WYPOŻYCZALNIA MIĘDZYBIBLIOTECZNA

Ostatnia zmiana: 2010-10-27

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

Ostatnia zmiana: 2010-10-27